Search form

Matiyu 18:8

8“Na, bang sawpama in siki atawa lima niyu amu in makarā kaniyu magdusa, na, amu in pagbahasahun marayaw pa uturan niyu in siki atawa lima niyu. Labi pa marayaw mapukul in siki atawa lima niyu, bang mayan kamu makasūd pa surgaꞌ dayn sin jukup in siki-lima niyu, saꞌ in uwian niyu pa lawm narkaꞌ jahannam amu in nalalaga kasaumulan.

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index