Search form

Matiyu 21:25

25Na, asubuhun ta kamu. Dayn hāin nakawaꞌ hi Yahiya in kawasa niya mangliguꞌ ha manga tau, dayn ha Tuhan atawa dayn ha mānusiyaꞌ?”

Na, nagꞌisun-isun na sila bang unu in hisambung nila. Laung nila, “Na, unu na in hisambung natuꞌ kaniya? Bang kitaniyu imiyan in kawasa hi Yahiya dayn ha Tuhan, na iyanun niya kitaniyu, laung niya, ‘Na, maytaꞌ kamu walaꞌ nagparachaya kan Yahiya?’

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index