Search form

Matiyu 26:60

60Sagawaꞌ minsan da mataud na in simaksiꞌ sin puting, wayruun da dusa kabaakan nila amu in patut pamutangan kan Īsa hukuman subay patayun. Sakali awn na tuud duwa tau timindug miyadtu pa unahan sartaꞌ namung, laung nila,

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index