Search form

Matiyu 27:11

Sumariyahun hi Īsa Kaagi hi Pilatu

(Mk. 15:2-5; Lk. 23:3-5; Yh. 18:33-38)

11Sakali narā mayan hi Īsa mawn kan Gubnul Pilatu, duun na siya nagtitindug siyumariya sin gubnul. Laung sin gubnul kaniya, “Ikaw na ka in sultan sin manga Yahudi?”

“Na, biyaꞌ na sin kiyapamung mu,” in sambag hi Īsa.

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index