Search form

Matiyu 27:15

Kamatay in Hukuman Biyutang kan Īsa

(Mk. 15:6-15; Lk. 23:13-25; Yh. 18:39–19:16)

15Na, tahun-tahun biyaꞌ na sin pagkabiyaksahan sin gubnul ha sakabaꞌ waktu sin Haylaya Paglappas dayn ha Kamatay, paguwaun niya in hambuuk pilisu amu in kabayaan sin manga Yahudi paguwaun.

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index