Search form

Matiyu 27:17

17Sakali natipun mayan in manga tau mataud, iyasubu sila hi Pilatu, laung niya, “Hisiyu ha duwa pilisu in kabayaan niyu paguwaun ku? Hi Barabbas atawa hi Īsa amu in pagngānan Almasi?”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index