Search form

Matiyu 3:11

11“In aku ini mangliguꞌ kaniyu sin tubig ha supaya awn tandaꞌ sin piyagtawbatan niyu na in manga dusa niyu. Sagawaꞌ awn hambuuk sumunud kākuꞌ dumatung mari labi mataas dayn kākuꞌ. Diꞌ aku minsan tūpun dumā sin tawmpaꞌ niya. Siya yan in magpatulun sin Rū sin Tuhan pa kaibanan tau amu in biyaꞌ sapantun hipangliguꞌ kanila, iban siya da isab in magparatung murkaꞌ pa kaibanan.

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index