Search form

GENESA 19

Ta ku herisiwa ka muti wa Sodoma ni muti wa Gomora

1Loko tintsumi leti timbirhi ti fika emutini wa Sodoma, ti kume Lota a tshamile enyangweni ya muti wa Sodoma. Loko Lota a ti vona, a suka a yima a ya ti hlanganisa, a fika a korhama, 2a ku: “N'we vini vanga, hambukani mi nghena emutini wa mina nandza wa n'wina, mi ta kumanyana swo phumunha ritshuri emilengeni, mi xwa kona vusiku bya namuntlha, kutani mi ta pfuka nimpundzu mi ya emahlweni ni riendzo ra n'wina.” Tintsumi ti hlamula ti ku: “E-e, hi ta etlela kwala rivaleni ra muti.” 3Kambe Lota a khongotela tintsumi hi matimba ti kondza ti hambuka ti nghena emutini wa yena, a fika a ti lulamisela swakudya, a sweka swinkwa swo-ke-comela, ti dya. 4Va te va nga si ya eku etleleni, vavanuna va Sodoma va ta ku húmélèlò, va ta hinkwavo, lavakulu ni lavatsongo, ku nga sali na un'we, va fika va rhendzela muti. 5Kutani va huwelela Lota va ku: “Va kwihi vavanuna lava fikeke laha ka wena madyambu ya namuntlha xana? Hi humesele vona, hi lava ku etlela na vona.” 6Kutani Lota a huma, a tlhela a pfala ni rivanti, a ya laha a va ri kona, 7a ku ka vona: “Vamakwerhu, ndza mi kombela, mi nga vi na tihanyi! 8Vonani, ndzi ni vana vambirhi va vanhwanyana lava nga si tivanaka ni wanuna, yimani ndzi mi humesela vona, mi endla leswi mi swi lavaka ha vona. Loko va ri vavanuna lava, mi nga tshuki mi va khumba, hikuva va tile laha ka mina va ta kuma ko lata rivambu.” 9Kambe vona va hlamula va ku: “Suka endleleni!” Va ya emahlweni va ku: “Munhu loyi ú tile laha hi ku luvela, kambe sweswi ú tiendla mulamuleri! Hi ta ku endla swo chavisa ku tlula leswi vanhu lava a hi ta va endla swona.” Hiloko va susumeta Lota hi matimba, va tshinela erivantini, va lava ku ri tshova. 10Kambe vavanuna lava va tintsumi va khoma Lota va n'wi kokela endzeni laha a va ri kona, va tlhela va pfala ni rivanti. 11Kavaloko va endla leswaku vavanuna lava a va ri enyangweni hinkwavo, lavakulu ni lavatsongo, va biwa hi riphume, kutani va gugurhuteka va lava nyangwa va kondza va karhala.

12Kutani vavanuna lava va tintsumi va ku ka Lota: “Xana u ni vanhu van'wana kwala Sodoma, vo fana ni vakon'wana va wena, kumbe vana va wena va majaha ni vanhwana, kumbe xaka ra wena, xana? Va humese va suka emutini lowu, 13hikuva hi le kusuhi ni ku wu herisa: Swivilelo hi tlhelo ra vaaki va wona swi fikile hi xitalo emahlweni ka HOSI Xikwembu, kutani xona xi hi rhumile leswaku hi ta wu herisa.” 14Hiloko Lota a huma a ya byela majaha lawa a ma lava ku teka vana va yena, a ku: “Pfukani mi huma emutini lowu, hikuva HOSI Xikwembu xi le kusuhi ni ku wu herisa.” Kambe vakon'wana lava va yena, a va vona wonge ú le ku va vungunyeni.

15Loko vurhonga byi tshwuka, vavanuna lava va tintsumi va byela Lota leswaku a hatla a huma, va ku: “Pfuka u teka nsati wa wena ni vana va wena lava vambirhi va xisati lava u nga na vona, mi ta ka mi nga herisiwi swin'we ni muti lowu loko wu avanyisiwa.” 16-Loko Lota a ha rhendzeleka-rhendzeleka, vavanuna lava va tintsumi va n'wi khoma hi voko, va khoma ni nsati wa yena ni vana va yena lava vambirhi va va humesa va ya va tshika ehandle ka muti, hikuva HOSI Xikwembu a xi twela Lota vusiwana. 17Loko va va humeserile ehandle ka muti, HOSI Xikwembu xi ku ka Lota: “Loko u lava ku pona, tsutsuma u nga languti endzhaku, naswona u nga yimi laha nkoveni; tsutsumela etintshaveni u ta ka u nga lovisiwi.” 18Kambe Lota a hlamula a ku: “E-e, we N'wini wanga, 19u kombile leswaku wa ndzi tsakela mina nandza wa wena; tintswalo ta wena eka mina i tikulu ngopfu hikuva u ndzi ponisile, kambe ndzi nge swi koti ku tsutsumela etintshaveni hikuva ndzi nga weriwa hi khombo ndza ha ri endleleni, kutani ndzi fa. 20Vona, ku ni muti kwala kusuhani, ndzi vula ximutana lexiya; ndzi pfumelele ku ya tumbela eka xona. I ximutana xitsongo, nkarhi wun'wana ndzi nga pona eka xona, a hi swona ke?” 21HOSI Xikwembu xi hlamula yi ku: “Hiswona, ndza xi amukela xikombelo xa wena, a ndzi nga wu herisi muti lowu u wu vulaka. 22Hatlisa u tsutsuma u ya kona, hikuva ndzi nge koti ku endla nchumu loko u nga si fika kwale!” Hikokwalaho, muti lowu wu thyiwile vito ra Sowara.+ 23Loko Lota a fika eSowara, dyambu a ra ha ku tlhava.

24-Hiloko HOSI Xikwembu xi nisa ndzilo ni xivavula, swi huma eka xona etilweni, swi wela ehenhla ka miti ya Sodoma na Gomora. 25HOSI Xikwembu xi herisa miti leyi, ni tindhawu hinkwato ta kwala nkoveni; xi herisa ni vaaki va kona hinkwavo, ni swimila swa tiko ra kona hinkwaro. 26-Kambe nsati wa Lota a hundzuluka a languta endzhaku, kutani a hundzuka tshuka ra munyu. 27Abrahama yena ú pfukile nimpundzu swinene a ya laha a a yimile kona emahlweni ka HOSI Xikwembu. 28Loko Abrahama a languta hansi enkoveni, etlhelo ra Sodoma na Gomora, ni tindhawu hinkwato leti nga nkoveni, o vona musi wu ri karhi wu tuvika etikweni, wu ya ehenhla ku fana ni musi wa le xitikweni lexikulu.

29Loko Xikwembu xi herisa miti ya le nkoveni leyi Lota a a tshama eka yona, a xi ri karhi xi tsundzuka Abrahama; hikokwalaho, xi humesile Lota xi n'wi susa emitini leyi a xi lava ku yi herisa.

Ta Lota ni vana va yena va xisati

30Lota a a chava ku tshama emutini wa Sowara; hiloko a suka ni vana va yena vambirhi va vanhwanyana, va tlhandluka va kongoma etintshaveni, va fika va tshama ebakweni. 31Nhwanyana lowa mativula a ku ka ndzisana: “Tatana ú dyuharile swinene, tlhandlakambirhi etikweni leri+ ku hava vavanuna, kutani hi ta kumisa hi mani vana xana? 32Leswi hi nga endlaka swona, a hi pyopyise tatana hi vhinyo, hi etlela na yena leswaku a ta hi kumisa vana lava nga ta yisa rixaka ra ka hina emahlweni.” 33Hi vusiku byebyo, va pyopyisa tata wa vona hi vhinyo, kutani nhwanyana lowa mativula a ya a ya etlela na tata wa yena, kambe tata wa yena a nga n'wi twanga loko a nghena a etlela ni loko a huma a famba. 34Siku leri tlhandlamaka, nhwanyana lowa mativula a byela ndzisana a ku: “Vona, tolo nivusiku mina ndzi etlerile na tatana, kutani a hi tlhele hi n'wi pyopyisa hi vhinyo leswaku vusiku bya namuntlha wena u ta ya etlela na yena, kutani ú ta hi kumisa vana lava nga ta yisa emahlweni rixaka ra ka hina.” 35Hiloko vusiku byebyo va tlhela va pyopyisa tata wa vona hi vhinyo, kutani nhwanyana lontsongo a ya a ya etlela na yena. Tata wa yena a nga n'wi twanga loko a nghena a etlela, ni loko a huma a famba. 36Kutani vana va Lota hi vambirhi ka vona va tikisiwa hi tata wa vona. 37Lowa mativula a kuma n'wana wa mufana, kutani a n'wi thya vito ra Mowabu; hi yena tata wa Vamowabu lava nga kona ni namuntlha. 38Lontsongo na yena a kuma n'wana wa mufana, kutani a n'wi thya vito ra Benami; hi yena tata wa Vaamori lava nga kona ni namuntlha.

BIBELE Mahungu Lamanene

© 1989 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index