Search form

GENESA 26

Ta Isaka loko a ri eGerara

1Ehandle ka ndlala leyi weke enkarhini wa Abrahama, ku tlherile ku wa yin'wana etikweni. Kutani Isaka a ya eka Abimeleke hosi ya Vafilista emutini wa Gerara. 2Hiloko HOSI Xikwembu xi humelela eka yena xi ku: “U nga tshuki u ya etikweni ra Egipta, kambe tshama kwala tikweni leri ndzi ku kombaka rona. 3-Wena luvela etikweni reri, kutani mina ndzi ta va na wena ndzi ku katekisa, hikuva matiko lawa hinkwawo ndzi ta ku nyika wona, wena ni vatukulu va wena, naswona ndzi ta hetisisa leswi ndzi swi tshembiseke tata wa wena Abrahama hi ku hlambanya. 4Ndzi ta ku nyika vatukulu lavo tala ku fana ni tinyeleti, kutani matiko lawa hinkwawo ndzi ta ma nyika vatukulu va wena, naswona vanhu hinkwavo laha misaveni va ta katekisiwa hikwalaho ka vatukulu va wena, 5hikuva Abrahama a a ndzi yingisa ni ku endla leswi ndzi n'wi byelaka swona, a hlayisa milawu ya mina, ni swileriso swa mina, ni swiletelo swa mina.”

6Kutani Isaka a tshama eGerara. 7-Loko vaaki va muti va n'wi vutisa hi tlhelo ra nsati wa yena, Isaka a a ku: “Loyi i makwerhu.” Isaka a a chava ku vula leswaku i nsati wa yena, hikuva a a ehleketa leswaku vaaki va muti wolowo va nga n'wi dlaya hikwalaho ka Rhaveka, hikuva Rhaveka a a sasekile swinene. 8Siku rin'wana loko ku hundzile nkarhi Isaka a ri eGerara, Abimeleke a hlometela ehansi hi le fasitereni+ ra yindlu ya yena, kutani a vona Isaka a vukarhile Rhaveka nsati wa yena. 9Kutani Abimeleke a vitana Isaka a ku: “Loyi wo va nsati wa wena, kutani hikokwalaho ka yini u vule leswaku i makwenu xana?” Isaka a n'wi hlamula a ku: “A ndzi ehleketa leswaku va nga ndzi dlaya hikokwalaho ka yena.” 10Abimeleke a ku: “Xana i mhaka muni leyi a wu lava ku hi vangela yona xana? Loko a ku lo va na munhu loyi a nga etlela ni nsati loyi wa wena, a wu ta va u hi vangele nandzu.” 11Kutani Abimeleke a humesa xileriso lexi nge: “Munhu loyi a nga ta tshuka a khumbile wanuna loyi kumbe nsati wa yena, ú ta dlayiwa.”

12Kutani Isaka a rima masimu etikweni rero. Hi lembe leri, Isaka a va ni ntshovelo wo tlula ka dzana leswi a swi byaleke. HOSI Xikwembu xi n'wi katekisa, 13a sungula ku humelela, a va ni rifuwo lero tala swinene. 14A a ri ni mintlhambi ya swifuwo leswikulu ni leswitsongo, ni malandza layo tala, kutani Vafilista va n'wi vondzoka. 15(Enkarhini lowu, Vafilista a va seleterile swihlovo hinkwaswo leswi malandza ya Abrahama tata wa Isaka a ma swi cerile.) 16Kutani Abimeleke a ku ka Isaka: “Suka exikarhi ka hina, hikuva u sungula ku va ni matimba ku tlula hina.”

17Kutani Isaka a suka a ya dzima ntsonga wa yena enkoveni wa Gerara, a tshama kona. 18Kutani a tlhela a handza swihlovo swa mati leswi a swi ceriwile enkarhini wa Abrahama tata wa yena. Swihlovo leswi, Vafilista a va swi seleterile endzhaku ka ku lova ka Abrahama. Isaka ú swi thyile mavito lawa tata wa yena a a swi thyile wona. 19Loko malandza ya Isaka ma ri karhi ma cela enkoveni, ma kuma mati lama pfelelaka. 20Kutani varisi va le Gerara va sungula ku holova ni varisi va swifuwo swa Isaka, va ku: “Mati lawa i ya hina.” Kutani Isaka a thya xihlovo lexi evito ra Eseke (hileswaku: “Ku holova”), hikuva a va holovile na yena kwalaho. 21Kutani va ya cela xihlovo xin'wana, kambe va tlhela va holova hikwalaho ka xona, kutani Isaka a xi thya vito ra Sitina (hileswaku: “Ku vengana”). 22Kutani Isaka a suka a famba a ya cela xihlovo xin'wana, kambe lexi a xa ha va holovisanga; hikokwalaho, xihlovo lexi a xi thya vito ra Rehoboto (hileswaku: “Ndhawu-yo-anama”), hikuva a a ku: “Sweswi HOSI Xikwembu xi hi nyikile ndhawu, kutani hi ta andza etikweni.”

23Isaka ú sukile kona a ya eBerexeba. 24Kutani hi vusiku byebyo, HOSI Xikwembu xi humelela eka yena, xi ku: “Hi mina Xikwembu xa tata wa wena Abrahama; u nga chavi hikuva ndzi na wena, ndzi ta ku katekisa ndzi ku nyika vatukulu lavo tala hikokwalaho ka nandza wa mina Abrahama.” 25Kutani Isaka a aka alitari a gandzela HOSI Xikwembu kona, a tidzimela ni ntsonga wa yena kona, malandza ya yena wona ma cela xihlovo.

26-Kutani Abimeleke a ya eka Isaka a ri na Ahuzata mutsundzuxi wa yena, na Pikolo mufambisi wa mavuthu ya yena, va sukela eGerara. 27Isaka a ku ka vona: “Leswi mi ndzi vengaka, naswona mi ndzi hlongoleke exikarhi ka n'wina, xana ma ha ta mi ta lava yini haleno xana?” 28Vona va hlamula va ku: “Ha swi vona leswaku hakunene HOSI Xikwembu xi na wena, kutani hi kombela leswaku wena na hina, hi tiboha hi ku hlambanya, hi va ni xinakulobye. 29Hi tshembise leswaku u nge tshuki u hi khomile hi tihanyi, tanihi leswi na hina hi nga ku khumbangiki; naswona a hi ku endlanga nchumu xo biha, kambe hi lo ku byela ntsena ku suka exikarhi ka hina hi ku rhula. Sweswi hi wena la katekisiweke hi HOSI Xikwembu.” 30Kutani Isaka a va endlela nkhuvo, va dya va tlhela va nwa. 31Kutani va pfuka nimpundzu swinene va tiboha hi ku hlambanya, kutani Isaka a lelana na vona, va suka emutini wa yena hi ku rhula. 32Hi siku rero, malandza ya Isaka ma ta ma ta n'wi byela hi ta xihlovo lexi ma nga xi cela, ma fika ma ku ka yena: “Mati hi ma kumile.” 33Kutani a xi thya vito ra Xiba (hileswaku: “Ku hlambanya”), hikokwalaho ni namuntlha muti wa kona wa ha tiviwa hi vito ra Berexeba.

34Loko Esawu a ri ni malembe ya 40, a teka Yuditi n'wana Beri wa Muhiti, a teka na Basemati n'wana Elone wa Muhiti, va va vasati va yena. 35Kutani vavasati lava va dyisa Isaka na Rhaveka embitsi.

BIBELE Mahungu Lamanene

© 1989 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index