Search form

GENESA 46

Ta Yakobo ni ndyangu wa yena loko va ya etikweni ra Egipta.

1Kutani Yakobo a longa swilo hinkwaswo leswi a a ri na swona, a kongoma eBerexeba, a fika a humesa magandzelo a humesela Xikwembu xa tata wa yena Isaka. 2Kutani nivusiku Xikwembu xi vulavula na yena hi xivono, xi ku: “Yakobo, Yakobo!” Yena a pfumela a ku: “Hi mina loyi!” 3Hiloko xi ku ka yena: “Hi mina Xikwembu, xona Xikwembu xa tata wa wena. U nga tshuki u chava ku ya etikweni ra Egipta, hikuva loko u ri kwale, ndzi ta ku endla tiko lerikulu. 4Ndzi ta famba na wena etikweni ra Egipta, naswona ndzi ta tlhela ndzi ku humesa u vuya haleno. Yosefa ú ta va kusuhi na wena siku u nga ta timeka.”

5Yakobo a suka eBerexeba, kutani vana va yena va n'wi teka, swin'we ni vatukulu va yena ni vingi va yena, va va khandziyisa etigolonyini leti hosi Faro a ti rhumeleke leswaku ti ta va rhwala. 6-Kutani Yakobo ni vana va yena hinkwavo va teka swifuwo swa vona ni swilo swa vona hinkwaswo leswi va swi kumeke etikweni ra Kanana, va kongoma etikweni ra Egipta. 7Yakobo ú yile etikweni ra Egipta ni vana va yena hinkwavo va xinuna ni vaxisati, ni vatukulu va yena hinkwavo va xinuna ni va xisati.

8Va ka Yakobo lava nga ya etikweni ra Egipta va ri na yena Yakobo hi lava: Rhuveni, mativula ya Yakobo, 9ni vana va Rhuveni, Hanoko, na Palu, na Hesironi, na Karimi; 10Simiyoni ni vana va yena, Yemuwele, na Yamini, na Ohada, na Yakini, na Sohari, na Xawulu loyi mana wa yena a a ri Mukanana; 11Levhi ni vana va yena, Gerixoni, na Kohata, na Merari; 12Yuda ni vana va yena, Xela, na Perese, na Zera (vana va yena lavan'wana, Ere na Onani, va lovile etikweni ra Kanana), ni vana va Perese, Hesironi na Hamula; 13Isakara ni vana va yena, Tola, na Puwaka, na Yaxubu,+ na Ximroni; 14Zebuloni ni vana va yena, Seredi, na Elone, na Yahaliele. 15Lava i vana ni vatukulu va Yakobo na Leya lava kumekeke loko va ri le Padani-Aramu; va kumile na Dina, n'wana wa vona wa xisati; vana ni vatukulu hinkwavo va Yakobo na Leya, va xinuna ni va xisati, i 33.

16Gadi ni vana va yena, Sefoni,+ na Hagi, na Xuni, na Esiboni, na Eri, na Arodi, na Areli; 17Asere ni vana va yena, Imina, na Ixivha, na Ixivhi, na Beriya, na Seraka makwavo wa vona wa xisati; ni vana va Beriya, Hebere na Malikiele. 18Lava i vana ni vatukulu va Zilipa, nandza loyi Labani a nga nyika n'wana wa yena Leya. Vana ni vatukulu va Yakobo na Zilipa i 16.

19Vana va Rahele nkata Yakobo, Yosefa na Benjamini; 20-etikweni ra Egipta, Yosefa ni nsati wa yena Asnati N'wa-Potifera muprista wa muti wa Ono, va kumile vana vambirhi, Manase na Efrayimi. 21Vana va Benjamini, Bela, na Bekere, na Axibele, na Gera, na Naamani, na Ehi, na Roxa, na Mupimi, na Hupimi, na Aridi. 22Lava i vana ni vatukulu va Yakobo na Rahele; hinkwavo i 14.

23Dani ni n'wana wa yena, Huximi; 24Neftali ni vana va yena, Yahasele, na Guni, na Yesere, na Xileme. 25Lava i vana ni vatukulu va Biliha, nandza loyi Labani a nga nyika n'wana wa yena Rahele; vana ni vatukulu va Yakobo na Biliha i 7.

26Vanhu hinkwavo va ka Yakobo lava ngheneke etikweni ra Egipta, vana ni vatukulu va yena, a va ringana 66, ehandle ka vingi va yena. 27-Yosefa ú kumile vana vambirhi va xinuna le Egipta; hikokwalaho, va ka Yakobo hinkwavo lava yeke etikweni ra Egipta i 70.

Ta Yakobo ni ndyangu wa yena loko va fika etikweni ra Egipta

28Kutani Yakobo a rhuma Yuda leswaku a rhanga, a ya kombela Yosefa ku va hlanganisa eGoxeni;+ kutani va ka Yakobo va ya fika eGoxeni. 29Hiloko Yosefa a lulamisa kalichi ya yena, a tlhandlukela emugangeni wa Goxeni, a ya hlanganisa tata wa yena, a fika a titivisa eka yena, kutani a n'wi vukarha, a sungula ku rila a n'wi vukarhile. 30Kutani Yakobo a ku ka Yosefa: “Sweswi ndzi nga ha tifela, hikuva ndzi ku vonile wena hi xiviri xa wena, kutani ndza swi tiva leswaku wa ha hanya.”

31Kutani Yosefa a vulavula na vamakwavo ni va ndyangu wa tata wa yena, a ku ka vona: “Ndzi ta ya eka hosi Faro, ndzi fika ndzi ku ka yena: ‘Vamakwerhu ni va ndyangu wa tatana lava a va ri etikweni ra Kanana, va tile haleno ka mina. 32Vanhu lava i varisi, va ni mintlhambi ya swifuwo leswikulu ni leswitsongo, kutani va tile na swona ni swilo swa vona hinkwaswo.’ 33Loko Faro a mi vitana, a mi vutisa leswaku mi tirha ntirho muni, 34mi ta hlamula mi ku: ‘We n'wini wa hina, hina malandza ya wena hi vafuwi va swifuwo. Hi wona ntirho lowu hi wu tirhaka, himpfhuka hi velekiwa, na vona vatatana a va tirha wona.’ Kutani hi ndlela leyi, mi ta pfumeleriwa ku tshama emugangeni wa Goxeni, hikuva Vaegipta va nyenya vanhu hinkwavo lava nga varisi.”

BIBELE Mahungu Lamanene

© 1989 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index