Search form

GENESA 47

1Kutani Yosefa a ya tivisa Faro, a ku ka yena: “Tatana ni vamakwerhu va tile hi le tikweni ra Kanana, va ri ni swifuwo swa vona leswikulu ni leswitsongo, ni swilo swa vona hinkwaswo; sweswi va le mugangeni wa Goxeni.” 2Kutani Yosefa a ya teka vavanuna va ntlhanu exikarhi ka vamakwavo, a ya va kombisa eka Faro. 3Faro a va vutisa a ku: “Xana mi tirha ntirho muni?” Vona va hlamula va ku: “Hina malandza ya wena hi varisi va swifuwo, ku fana ni vatata wa hina.” 4Va ya emahlweni va ku ka Faro: “We n'wini wa hina, ndlala ya chavisa le tikweni ra Kanana, swifuwo swa hina a swa ha kumi byanyi, kutani hina malandza ya wena, hi tile ku ta luvelanyana kwala tikweni ra wena. Hi pfumelele ku tshama emugangeni wa Goxeni.” 5Kutani Faro a ku ka Yosefa: “Tata wa wena ni vamakwenu va tile eka wena. 6Hiswona, tiko ra Egipta i ra wena, komba tata wa wena ni vamakwenu xivandla lexi sasekeke swinene, va byele va ya tshama emugangeni wa Goxeni. Kutani loko u tiva van'wana exikarhi ka vona lava nga ni vutivi bya swifuwo, va veke ku va vahlayisi va mintlhambi ya mina.”

7Hiloko Yosefa a teka tata wa yena, a ya na yena emahlweni ka hosi Faro, kutani Yakobo a fika a navelela hosi Faro eminkateko. 8Hosi Faro a vutisa Yakobo a ku: “Xana u ni malembe mangani?” 9Yakobo a hlamula hosi Faro a ku: “Sweswi swi endla malembe ya 130 ndzi ri karhi ndzi hanya hi ku tsendzeleka laha misaveni. Ndzi hanyile malembe matsongo, kambe ndzi vonile maxangu layo tala; malembe lawa a ma ringani ni lawa vatatana va hanyeke wona va ri karhi va tsendzeleka laha misaveni.” 10Kutani Yakobo a tlhela a navelela hosi Faro eminkateko, a huma laha Faro a a ri kona. 11Kutani Yosefa a nyika tata wa yena ni vamakwavo ndhawu leyi va nga ta tshama eka yona etikweni ra Egipta, yi va ya vona; a va komba xivandla xo saseka ku tlula swin'wana, wu nga muganga wa Ramsese, hilaha hosi Faro a leriseke hakona. 12Kutani Yosefa a hamba a rhumela swakudya eka tata wa yena, ni vamakwavo, ni va ka vona hinkwavo, hi ku ya hi ntsengo wa lava va va hlayisaka.

Ta ku tika ka ndlala

13Enkarhini lowu, ndlala a yi ri yikulu swinene, swakudya a swi nga ha ri kona etikweni hinkwaro, hikokwalaho vanhu va tiko ra Egipta ni vanhu va tiko ra Kanana a va xaniseka swinene. 14Kutani Yosefa a hlengeleta mali hinkwayo ya tiko ra Egipta ni ya tiko ra Kanana, leyi vanhu a va xava koroni hi yona, a yi yisa emutini wa hosi Faro. 15Loko mali hinkwayo ya tiko ra Egipta ni ya tiko ra Kanana yi tirhisiwile yi hela, Vaegipta hinkwavo va ya eka Yosefa, va fika va ku ka yena: “Hi nyike swakudya. Xana hi ngo fa u hi langutile xana? Mali, a ha ha ri na yona.” 16Hiloko Yosefa a va hlamula a ku: “Loko mali ya n'wina yi herile, tisani swifuwo swa n'wina mi ta ndzi hakela hi swona, mina ndzi ta mi nyika swakudya.” 17Kutani Vaegipta va ta ni swifuwo swa vona eka Yosefa; yena a va nyika swakudya, vona va n'wi nyika tihanci, ni timbuti, ni tinyimpfu, ni tihomu, ni timbhongolo. Kutani lembe rero, Yosefa a hamba a va xavisela swakudya, va hakela hi swifuwo swa vona swi kondza swi hela hinkwaswo. 18Kutani lembe leri tlhandlamaka, Vaegipta va tlhelela eka Yosefa va fika va ku ka yena: “We n'wini wa hina, hi nga ka hi nga ku fihleli leswaku mali ya hina yi herile, tlhandlakambirhi, swifuwo hinkwaswo hi ku nyikile swona wena n'wini wa hina, kutani sweswi, hilaha u swi vonaka hakona, a ka ha salanga nchumu, ku lo sala hina vanhu ntsena ni masimu ya hina. 19Xana hi ngo fa ni masimu ya hina u hi langutile, xana? Hi xave, u xava ni masimu ya hina hi ku hi nyika swakudya; hi ta va mahlonga ya Faro, ni masimu ya hina ma ta va ya yena. Hi nyike mbewu, leswaku hi ta ka hi nga fi, na wona masimu ya hina ma ta ka ma nga hundzuki mafusi.”

20Hiloko Yosefa a xava masimu hinkwawo ya Vaegipta, a xavela hosi Faro, hikuva ndlala a yi va karhata swinene, kutani va boheka ku xavisa masimu ya vona. Hi mukhuva lowu, tiko hinkwaro ra Egipta ri hundzuka ra hosi Faro, 21kutani vanhu va matlhelo hinkwawo ya tiko ra Egipta va endliwa mahlonga.+22Masimu ya vaprista, hi wona ntsena lawa Yosefa a nga ma xavangiki, hikuva hi nawu, vaprista a va hlayisiwa hi hosi Faro, kutani a va dya leswi hosi yi va phakelaka swona. Hikokwalaho, vona a va xavisanga masimu ya vona.

23Kutani Yosefa a ku ka Vaegipta: “Vonani, ndzi mi xavile swin'we ni masimu ya n'wina, ndzi mi xavela hosi Faro; kutani sweswi mbewu hi leyi, mi ta rima mi byala. 24Loko mi tshovela, mi fanele ku nyika hosi Faro xiphemu xa ⅕ xa ntshovelo wa kona, n'wina mi sala ni swiphemu swa ⅘; swi ta va mbewu ni swakudya swa n'wina, ni swa vana va n'wina, ni swa mindyangu ya n'wina hinkwayo.” 25Vona va hlamula va ku: “U hi hanyisile! Loko u swi tsakela we n'wini wa hina, hi ta va mahlonga ya hosi Faro.” 26Kutani Yosefa a veka nawu wa leswaku xiphemu xa ⅕ xa leswi tshoveriweke etikweni ra Egipta, xi ta va xa hosi Faro. Nawu lowu wa ha tirha ni namuntlha, kutani masimu lama nga riki ya hosi Faro i ya vaprista ntsena.

Ta xikombelo xa Yakobo loko a ri kusuhi ni ku fa

27Va ka Yakobo va tshamile etikweni ra Egipta, emugangeni wa Goxeni lowu va wu tekeke wu va wa vona. Kutani va sungula ku tswalana, va andza swinene. 28Yakobo ú tshamile malembe ya 17 etikweni ra Egipta, kutani malembe hinkwawo lawa a hanyeke wona i 147.

29-Loko nkarhi wa yena wa ku hundza emisaveni wu ri kusuhi, Yakobo a vitana n'wana wa yena Yosefa, a ku ka yena: “Loko u ndzi tsakela hakunene, ndzi kombela leswaku u vekela voko ra wena exikarhi ka milenge ya mina,+ u tiboha leswaku u ta va munhu wo tshembeka, wa ntiyiso, eka mina: U nga tshuki u ndzi lahla laha tikweni ra Egipta, 30kambe u fanele ku ndzi rhwala, u ya ndzi lata emasirheni ya vatatana, ndzi etlela na vona.” Yosefa a hlamula a ku: “Ndzi ta endla hilaha u vulaka hakona.” 31Kutani Yakobo a ku: “Ndzi tshembise hi ku hlambanya!” Kutani Yosefa a n'wi hlambanyela. Kavaloko Yakobo a khongela a tiseketerile etinhlokweni ta mubedo wa yena.+

BIBELE Mahungu Lamanene

© 1989 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index