Search form

TINHLAYO 4

Mintirho ya Valevhi Mintirho ya va ka Kohata

1HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe na Aroni: 2“Exikarhi ka va nyimba ya ka Levhi, hlayani ntsengo wa va ka Kohata, hi ndyangu wa vona ni miti ya vona, 3hinkwavo va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va ka Kohata va ta tirha mintirho ya kona. 4Eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho leyi khumbaka swilo leswo hlawuleka swinene. 5Loko mixaxa yi lava ku rhurhisiwa, Aroni ni vana va yena va ta ya nghena eka Ntsonga, va fika va hawula xisirhelelo lexi sivaka Areka ya Ntwanano, kutani va yi funengeta ha xona. 6Va ta tlhandleka xifunengeto xa madzovo ya timbuti,+ va tlhandlekela hi nceka wa muhlovo wa rihlaza ra tilo ntsena, va tlhoma ni timhandze to rhwala Areka ha tona.

7“Ehenhla ka tafula ra Xinkwa lexo Hlawuleka, va ta andlala nceka wa muhlovo wa rihlaza ra tilo, kutani ehenhla ka wona va veketela tindyelo, ni minkambana ya mirhi ya risuna, ni swimbitana, ni swikhuwana swo chela swilo swa le magandzelweni; xinkwa lexi tshamaka xi ri kona, na xona xi ta vekiwa ehenhla ka nceka lowu. 8Kutani va ta funengeta swibya leswi hi nceka wa muhlovo wo tshwuka, va tlhandlekela hi xifunengeto xa madzovo ya timbuti, va tlhoma ni timhandze to rhwala tafula ha tona.

9“Kutani va ta teka nceka wa muhlovo wa rihlaza ra tilo, va funengeta xitlhoma-timboni ha wona, va funengeta ni timboni ta xona, ni swikero swa xona, ni timbita ta xona, ni swibya hinkwaswo swo chela mafurha yo lumeka timboni ta xona. 10Xitlhoma-timboni ni swingolongondzwana swa xona hinkwaswo, va ta swi phutsela hi xifunengeto xa madzovo ya timbuti, kutani va swi tlhandleka evuhlakeni.

11“Ehenhla ka alitari ya nsuku, va ta andlala nceka wa muhlovo wa rihlaza ra tilo, va tlhandlekela hi xifunengeto xa madzovo ya timbuti, kutani va tlhoma timhandze to yi rhwala ha tona. 12Kutani va ta teka swingolongondzwana hinkwaswo leswi tirhisiwaka exivandleni lexo hlawuleka, va swi phutsela hi nceka wa muhlovo wa rihlaza ra tilo, va tlhela va swi funengeta hi madzovo ya timbuti, kutani va swi tlhandleka evuhlakeni. 13Kutani va ta susa nkuma alitarini ya magandzelo, va andlala nceka wa xivunguvungu ehenhla ka yona; 14ehenhla ka nceka lowu, va ta veketela swingolongondzwana hinkwaswo leswi tirhisiwaka entirhweni wa alitari, ku nga timbita ta ku oka ndzilo, ni tiforoko, ni minkombe, ni minkambana, swi nga swingolongondzwana hinkwaswo swa alitari; kutani va ta yi funengeta hi madzovo ya timbuti, va tlhoma ni timhandze to yi rhwala ha tona. 15Loko Aroni ni vana va yena va hetile ku funengeta xivandla lexo hlawuleka ni swingolongondzwana swa xona hinkwaswo, enkarhini lowu mixaxa yi rhurhisiwaka ha wona, hi kona va ka Kohata va nga ta ta va ta swi rhwala; kambe va nga tshuki va khumba swilo leswo hlawuleka, hikuva va nga ta fa. Leswi hi swona swilo swa Ntsonga lowo Hlawuleka leswi va ka Kohata va nga ta swi rhwala.

16“Eliyazara n'wana muprista Aroni ú ta vona swa mafurha yo voninga, ni mirhi yo nun'hwerisa leyi hisiwaka egandzelweni, ni swa magandzelo ya xinakulobye lama tshamaka ma ri karhi ma humesiwa, ni swa mafurha yo tola, a tlhela a va mulanguteri wa Ntsonga hinkwawo ni leswi nga endzeni ka wona, a vona ni swa xivandla lexo hlawuleka ni swingolongondzwana swa xona.”

17Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe na Aroni: 18“Mi nga tshuki mi tshika va ndyangu wa ka Kohata, va nga va nyimba ya ka Levhi, va herisiwa va nyamalala. 19Hikokwalaho, ku endlela leswaku va ka Kohata va nga tshuki va fa loko va tshinela kusuhi ni xivandla lexo hlawuleka ngopfu, tirhani na vona hi mukhuva lowu: Aroni ni vana va yena va ta nghena va ya komba un'wana ni un'wana leswi a fanelaka ku swi endla, va n'wi komba ni ndzhwalo wa yena. 20Kambe va ka Kohata vona va nga tshuki va nghena va ya hlometela swilo leswo hlawuleka, hikuva va nga ta fa.”

Mintirho ya va ka Gerixoni

21HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 22“Hlaya ntsengo wa va ka Gerixoni, na vona u va hlaya hi ndyangu wa vona ni miti ya vona; 23u hlaya hinkwavo va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona. 24Leswi va ka Gerixoni va nga ta tirha swona eka Ntsonga lowo Hlawuleka, ni leswi va nga ta rhwala swona, hi leswi: 25Va ta rhwala swisirhelelo swa Ntsonga lowo Hlawuleka, ni xifunengeto xa wona lexo sungula, ni xifunengeto xa vumbirhi xa le henhla, xa madzovo ya timbuti, ni xisirhelelo xa le nyangweni ya Ntsonga, 26ni swisirhelelo swa xivava lexi biyelelaka Ntsonga ni alitari, ni xisirhelelo xa nyangwa ya xivava, ni tingoti ta swisirhelelo, ni swikhetsakhetsa hinkwaswo swa kona; va ta tirha ni hinkwaswo leswi fambelanaka ni swilo leswi. 27Hinkwaswo leswi va ka Gerixoni va nga ta tirha swona, ni leswi va nga ta swi rhwala, va ta lerisiwa hi Aroni ni vana va yena; kutani wena u ta va byela ku hlayisa leswi va nga ta rhwala swona. 28Lowu hi wona ntirho lowu va ndyangu wa ka Gerixoni va nga ta tirha wona eka Ntsonga lowo Hlawuleka; mulanguteri wa vona ú ta va Itamara n'wana muprista Aroni.

Mintirho ya va ka Merari

29“Va ka Merari na vona u ta va hlaya, hi ndyangu wa vona ni miti ya vona; 30u hlaya hinkwavo va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona. 31Swa Ntsonga lowo Hlawuleka hinkwaswo leswi va nga ta swi rhwala, hi leswi: Mapulangi ya Ntsonga, ni timhandze ta wona to hingakanya, ni tiphuphu,+ ni minkotloto, 32ni tiphuphu ta xivava ta matlhelo hinkwawo, ni minkotloto ya tona, ni swikhomiso, ni tingoti, ni switirho hinkwaswo, ni swikhetsakhetsa swa kona hinkwaswo. U ta va komba leswi va nga ta rhwala swona hi ku swi vula hi mavito ya swona. 33Hinkwaswo leswi, hi swona leswi va ndyangu wa ka Merari va nga ta tirha swona eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va ri ehansi ka Itamara n'wana muprista Aroni.”

Ta ku hlayiwa ka Valevhi lava tirhaka swa Ntsonga

34Kutani Muxe na Aroni ni varhangeri va ntshungu va hlaya ntsengo wa va ka Kohata, hi ndyangu wa vona ni miti ya vona, 35va hlaya hinkwavo va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona; 36kutani ntsengo wa kona wu kumeka wu ri 2 750. 37Lowu hi wona ntsengo wa hinkwavo va ndyangu wa ka Kohata lava a va tirha eka Ntsonga lowo Hlawuleka, lava Muxe na Aroni va va hlayeke hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona.

38Ntsengo wa va ka Gerixoni hi ndyangu wa vona ni miti ya vona, 39va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona, 40a wu ri 2 630. 41Lowu hi wona ntsengo wa hinkwavo va ndyangu wa ka Gerixoni lava a va tirha eka Ntsonga lowo Hlawuleka, lava Muxe na Aroni va va hlayeke, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona.

42Ntsengo wa va ka Merari hi ndyangu wa vona ni miti ya vona, 43va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona, 44a wu ri 3 200. 45Lava hi vona va ndyangu wa ka Merari, lava Muxe na Aroni va va hlayeke hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona.

46Ntsengo wa hinkwavo va nyimba ya ka Levhi lava Muxe na Aroni ni varhangeri va Israele va va hlayeke hi mindyangu ya vona ni miti ya vona, 47va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka va tirha eka Ntsonga lowo Hlawuleka ni ku rhwala mindzwalo ya kona, 48wu kumekile wu ri 8 580. 49Un'wana ni un'wana wa vona ú nyikiwile lexi a a fanela ku tirha xona kumbe ku xi rhwala, hilaha Muxe a lerisiweke hakona hi HOSI Xikwembu; kutani hi yena Muxe loyi a va hlayeke, hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona.

BIBELE Mahungu Lamanene

© 1989 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index