Search form

Uraat To Yes Mbaŋooŋa 11

Petrus imuul izala Yerusalem ve ipaesia laghooŋ tooni

[Mbaŋ 10:9-44]

1Mbaŋooŋa siriv tomania yes toŋvetaz to Krisi tau tileep irau taan sirivu to Yudea na, tilooŋ tighe yes tau Yuda mako na, tilooŋ Maaron saveeŋ tooni gha tighur ila wa. 2Tauvene saawe tau Petrus imuul izala Yerusalem, yes tau tiyooz ariaaŋ pa tutuuŋ to Mose ve ravuuŋ tamtamon warozi na, tiyau avozi pani. 3Tighe: “Petrus, nilooŋ tighe yo ula uleep tomania yes tau Yuda mako na, ve yamŋa alup gham pa ghanghaniiŋ. Puughu mindai ta yo ugham tauvene?”

4Tauvene Petrus ipaes pazi poi pa gabua naol tau ivot pani na, ighe: 5“Alooŋ. Yau naleep izi nugh Yoppa ve nasuŋsuŋ, ve tandaghiiŋ ee ivot payau. Matag izala le naghita gabua ee imin uuli tiina. Uuli tawe timbit maata paaŋ, ve titughu ta sambam we ve izilam. Izi izi le iduduuŋ ila naghog. 6Nagig iloŋ ila uuli tawe loolo, ve naghita gabua maata maata. Ŋgai maata maata, ve gabua siriv tau tikakarau ila taan, ve man tau tirovroov ila taitai saamba na paam. 7Ra nalooŋ saveeŋ ilam payau ighe: ‘Petrus, uburig, urav zi, ve ughan zi.’

8“Yau nayol aliiŋa naghe: ‘Wai Tiina, irau naghan zi mako. Pa gabua siriv tawe tiŋgalaaŋ ila matam mako, ve tutuuŋ iŋgalsek pa ghaniiŋ zi. Ta muuŋ ve ilam, avog itut gabua eta tauvene mako.’ Wkp 11:1+

9“Ra saveeŋ sambam ve izilam muul ighe: ‘Gabua tau Maaron ighamu iŋgalaaŋ wa, yo ughe saghati sov.’ Mk 7:14+; Ro 14:14+,20

10Gabua tana ivot payau irau pai tol le isov, ra tiyau gabua isov tawe imuul izala pa sambam.

11“Saawe duduuŋ tana, tamtamon tol to nugh Sisarea tau timbaaŋ zi payau na, tilam tiyooz ila ruum tau nalepleep pani na, naagho. 12Avuvu Patabuyaaŋ isaav payau ighe nagham ŋgar naol sov, ve nala tomani zi gha yeŋa nila. Tauvene yeŋa toŋvetaz liim ve ee tane, niburig gha nila. Nilaagh nila nivot nugh Sisarea, ve malmalimai niloŋ nila Konili ruum tooni. 13Ra i ipaes payei ighe i ighita aŋela ee ivot gha iyooz ila ruum tooni loolo, ve isaav pani ighe: ‘Umbaaŋ tamtamon siriv tila pa nugh Yoppa ve tigham Simon tau eeza ite Petrus na ilam. 14I pale isavia lem savsaveeŋ siriv tau pale imin eez payo to Maaron igham mulin ghom ve uleep poi. Ve yo mon mako. Tamtamon tisov tau tileep tomani ghom ila ruum tsio na paam, Maaron pale igham mulin zi.’

15“I ipaesia gabua tana payau le isov, ra anag napaburigin saveeŋ tsiau. Malau mako, Avuvu Patabuyaaŋ izilam le izeev zi raraate imin tau papazoge igham pait ila saawe to Pentekos na. 16Ra matag iŋgal imuul ila pa Tiina toit aliiŋa tau ighe: ‘Yoan irughuuz tamtamon pa yaa mon. Eemon yam tane, Maaron aat igham Avuvu Patabuyaaŋ payam.’ Mt 3:11; Mbaŋ 1:5

17Aghita. Saawe tau iit taghur ila to Tiina toit Yesu Krisi, Maaron irei Avuvu Patabuyaaŋ pait. Ve aazne, i itaghon ŋgar raraate pa zeran tawe. Gabua tane ilam pa Maaron tauu. Tauvene yau sei, ta irau napoon uraat tooni?” Mbaŋ 10:47, 15:8+

18Tilooŋ saveeŋ tana, ra atezi izi, ve lezi saveeŋ muul mako. Ve tipait Maaron eeza tighe: “Onoon kat, aazne, Maaron ighe igham poghania yes tau Yuda mako na paam. Tauta ipaburigin zi gha titoor ŋgar toozi ila pani. Leso tigham lepoogh poia ila tooni.” Ro 10:12+, 15:9

Eez tau lupuuŋ to Krisi ivot imin tiina izi nugh Antiok

19Saawe tau tirav Stepanus imaat ve ilam, yes Yuda tighurghur pataŋani pa yes tau titaghon eez to Krisi. Tauta tighawaar mbiriis irau nugh nugh. Siriv tila pa taan sirivu to Ponisia, siriv tivot tila sisi Saiprus, ve siriv tila nugh Antiok. Saawe tau tilaghlaagh, yes tivovotia Maaron aliiŋa. Eemon tivotia pa tamtamon tisov mako. Tivotia pa yes Yuda mon. Mbaŋ 8:1,4

20Eemon tamtamon toozi siriv to sisi Saiprus ve taan sirivu to Sairini, yes tila pa nugh tiina Antiok, ve tivotia Tiina toit Yesu Krisi vaaru pa yes Grika tau tileep izi ta sewe. 21Ve Maaron tapiri ighengheen tomani zi. Tauvene eval tiina to nugh Antiok titoor ŋgar toozi ila pa Tiina toit, ve tighur ila tooni. Mbaŋ 13:1+, 14:26+

22Varuzi ilaan ila ivot Yerusalem, ve lupuuŋ to Krisi tilooŋa, tauta timbaaŋ Banabas ila nugh Antiok, leso ighit zi. 23Ila ivot toozi, ve ighita poia to Maaron tau igheen tomani zi na, le ighamu loolo poia kat. Ve ipalot zi ighe lolozi isaghav Tiina toit ve tikisi ariaaŋ taghon gha ila. 24Banabas, i ŋeer poia. Ŋgar to Avuvu Patabuyaaŋ ivon ila loolo, ve ghuruuŋ ila tooni iyaryaaŋ kat. Saawe tana, eval tiina kat titoor ŋgar toozi ila pa Tiina toit Krisi ve timin le.

25Tauvene Banabas ila nugh Tarsus to iil Saul. Ila ivot tooni, ra ighamu gha yesuru timuul tila pa Antiok. Mbaŋ 9:27

26Ndaman dodoli ee, Banabas yesuru Saul tileep tomania lupuuŋ to Krisi izi sewe, ve tipaghazoŋai eval tiina pa Krisi saveeŋ tooni. Yes Antioka tau titaghon Krisi na, tauta tamtamon tipoi zi tighe ‘Kristen’ imin maata. 1Pe 4:16

27Saawe tana, propet siriv tileep Yerusalem, ve tizila nugh Antiok. 28Tamtamon toozi ee, eeza Agabus. Maaron Avuvu ipaburigini ve ivotia Maaron aliiŋa pazi ighe pitool tiina pale ivot irau taan isov. (Pitool tawe ivot indeeŋ saawe tau Klodias imin kinik tiina to Rom ve iŋgin nugh.) Mbaŋ 21:10

29Yes tau titaghon Yesu na, tilooŋ saveeŋ tana, ve timbu saveeŋ to tighur nimazi imin uleeŋ yes toŋvetaz to Krisi tau tileep izi Yudea we. Tighita saa gabua ta irau tigham pazi, ene tighuru ila mon. Ro 15:26; 1Kor 16:1; Ga 2:10

30Tilup gabua le isov, ra tighuru ila to Banabas yesuru Saul, ve tighamu ila pa yes ŋginiiŋa tau tileep izi Yerusalem. Mbaŋ 12:25

Maaron Saveeŋ Tooni Patabuyaaŋ

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index