Search form

Uraat To Yes Mbaŋooŋa 6

Tighur tamtamon liim ve ru to tiuul yes mbaŋooŋa

1Saawe tana, yes tau titaghon Yesu na tivot timin eval. Eemon pataŋani ee ivot ila sosozi. Yes Yuda tau tisavsaav Grika aliŋazi na, tiyau avozi pa zetazŋa tau tisavsaav ila saveeŋ Hibru na tighe: Mataaz ta naol ne, saawe tau tirei uleeŋ siriv pa yes mbolaaŋa, matazi iŋgal yes Grika zinaara toozi kat mako. 2Tauvene yes mbaŋooŋa saŋavul ve ru tipoi tamtamon tisov tau titaghon Yesu na tilam tilup zi, ve tisaav pazi tighe: “Yam toŋvetaz, aghita. Isaav ighe yei mbaŋooŋa nigham uraat pa reiŋ aniiŋ ve nipul uraat to votiaaŋ Maaron aliiŋa, ene iduduuŋ mako. 3Tauvene yam atiir taumim, ve aghur lemim tamtamon liim ve ru tau varuzi tomania ŋgar toozi popoia, ve ŋgar to Avuvu Patabuyaaŋ ivon ila lolozi. Leso nipul uraat to reiŋ aniiŋ ila nimazi. 1Tim 3:2+; Tit 1:6+

4Ve yei aat nileep duduuŋ ila suŋuuŋ mon, ve uraat to paduduŋaaŋ tamtamon pa Maaron aliiŋa.”

5Eval tiina tilooŋ saveeŋ toozi tane, ve tisov tiyok pani. Tauvene tighur Stepanus (i ghuruuŋ ila tooni iyaryaaŋ kat, ve ŋgar to Avuvu Patabuyaaŋ ivon ila loolo), ve Pilip gha Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, ve Nikolas to nugh Antiok. Nikolas tane, i Yuda tauu mako. Eemon itoor ŋgar tooni ila pa Maaron, ve itaghon yes Yuda pa suŋuuŋ toozi. 6Tigham zeran liim ve ru tawe tilam tiyooz ila yes mbaŋooŋa naghozi, ra mbaŋooŋa tighur nimazi izala pavozi, ve tighason Maaron to ipalot zi, ve tighur zi pa uraat. + Mbaŋ 13:3; 1Tim 4:14

7Saawe tana, Maaron saveeŋ tooni ilaan toman tapiri irau nugh nugh. Tauvene Yesu ziŋeera tivot timin eval le eval kat izi Yerusalem. Ve yes zeran to watooŋrau tauvene paam. Tamtamon toozi katini titoor ŋgar toozi, ve tighur ila to Krisi ve titaghon eez tooni. Mbaŋ 12:24, 19:20

Tikis Stepanus

8Stepanus, i ŋeer ee tau Maaron tapiri ve poia tooni ipavoni kat. Tauvene i ighamgham gabua ŋgeretazi tintiina tivotvot ila tamtamon sosozi. Gabua tawe timin ilaal pani tighe Maaron ileep tomania pa uraat tooni. Mbaŋ 2:43

9Yuda siriv, muuŋ timin besooŋa sorok. Eemon tipas zi pa uraat toozi, ve ŋgarig timin besooŋa pa tamtamon muul mako. Tiŋgin tauzi. Yes tipaburigin lupuuŋ ee, ve tiwaat eeza tighe ‘Lupuuŋ to yes tau timin besooŋa muul mako.’ Lupuuŋ tawe tamtamona siriv tiburig, ve yesŋa Stepanus tivazorai zi pa savsaveeŋ. Zeran tawe, siriv to nugh Sairini, siriv to Aleksandria, siriv to taan sirivu to Silisia, ve siriv to taan sirivu to Asia. 10Eemon yes tirau Stepanus mako. Pasaa, i le ŋgar tiina, ve Avuvu Patabuyaaŋ ipapalot saveeŋ tooni. Lu 21:15

11Tauvene tiil eez pani, ve tipazaagh tamtamon siriv gha tiŋgal saveeŋ pani tighe: “Yei nilooŋ ŋeer tane isik saveeŋ veleghiiŋ pa Mose ve Maaron.” Mt 26:59+

12Tisaav tauvene, le tipazaagh eval tiina to yes Yuda, tomania ŋginiiŋa toozi ve yes ŋgara to tutuuŋ. Tauvene tiburig tila tikis Stepanus, ve tigherevu iloŋ ila lupuuŋ to yes daaba to yes Yuda, ve tipayooze ila naghozi. 13Ra tiyau zeran karomŋa siriv tilam, gha tipayooz zi ila lupuuŋ tawe naghozi paam, ve yes karomŋa tawe tiŋgal saveeŋ pa Stepanus tighe: “Ŋeer tane, saawe isov, isasavia saveeŋ veleghiiŋ iŋarui rumei patabuyaaŋ to Maaron ve tutuuŋ to Mose. 14Yei nilooŋa ighe Yesu to Nasaret pale ireu Rumei Tiina tane izi. Ve tutuuŋ tau Mose igham pait ve tataghoni ta muuŋ ve ilam ne paam, i pale itoora.” Mt 5:17; Mk 14:57+; Yo 2:20+

15Yes tau tileep ila lupuuŋ tana tilooŋ saveeŋ tane, le tisov tidaad matazi pa Stepanus, ve tighita naagho isul imin aŋela.

Maaron Saveeŋ Tooni Patabuyaaŋ

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index