Search form

لوقا 11

11‏-نجی باب

عیسی خالقا دُغا-دیلِگ اِتمِگی اُورِدیَر

مَتّیٰ 6‏:9‏-13؛ 7‏:7‏-11

1بیر گون عیسی خودایا دُغا اِدیپ اُتیردی.‏ اُل مونی قوتاران واقتی، شَگیرتلِرینینگ بیری اُنگا:‏ ‏«‏اِی آقام!‏ یحیانینگ اُز شَگیرتلِرینه اُورِدیشی یالی، سِن هِم بیزه خودایا دُغا اِتمِگی اُورِتسِنه»‏ دییدی.‏ 2عیسی اُلارا خودایا دُغا اِدِنگیزدَه شِیله دییینگ:‏

‏«‏اِی، آتامیز، آدینگ مُقادِّس قالسین.‏

پاتیشاهلیغینگ گِلسین.‏

3گونلیک چُرِگیمیزی بیزه گونده بِر.‏

4بیزه قارشی گونَه اِدِنلِری باغیشلایشیمیز یالی،

سِن هِم بیزینگ گونَه‌لِریمیزی باغیشلا.‏

بیزی ایمتِحانا دوشورمَه»‏ دییدی.‏

5سُنگرا عیسی اُلارا شِیله دییدی:‏ ‏«‏آیدالی، سیزینگ بیرینگیزینگ دُستونگیز بار.‏ سِن یاری گیجه شُل دُستونگ یانینا باریپ:‏ ‏”‏دُست!‏ مانگا اوچ چُرِک قارض بِرسِنه.‏ 6اوزاق یُلدان یاقین دُستوم گِلدی.‏ اُنونگ اُوونده قُیارا زادیم یُق“‏ دیییپ یالباریانگیز.‏ 7شُندا دُستونگ ایچِردِن:‏ ‏”‏مِنی ناراحات اِتمه!‏ قاپی تَزه قولپلاندی، اُغلانلاریم، هِمَّمیز اوقلاپ یاتیریس.‏ مِن توروپ، سانگا هیچ زات بِریپ بیلجِک دَل“‏ دیییپ جُغاپ بِریَر.‏ 8سیزه شونی آیدایین، اُل آدام سانگا چُرِگی دُستلوغینگ خاطیراسینا بِرمِسه-ده، اُنی گونونه قُیمان، یوزسوزلیک بیلِن سُرابِرسِنگ، ایسلَن سُران زادینگی بِرِر.‏

9‏«‏مِن سیزه دیییَرین:‏ دیلَنگ، سیزه بِریلِر؛ آغتارینگ، تاپارسینگیز؛ قاپینی قاقینگ، سیزه آچیلار.‏ 10اِلبِتّه، دیلَن آلار، آغتاران تاپار، قاپی قاقانا آچیلار.‏

11‏«‏سیزدِن هایسی آتا اُغلی بالیق دیلَنده، بالیغا دِرِک اُنگا ییلان بِرِر؟ 12یا بُلماسا یومورتغا دیلَنده، اُنگا عقراب بِرِر؟ 13شِیله‌لیکده، سیز یامان بُلوپ-دا اُز فِرزِنتلِرینگیزه قاوی زادلار بِرمِگی بیلیَن بُلسانگیز، اُندا آسمانداقی آتانگیز اُزوندِن دیلِیَنلِره مُقادِّس روحی خاص-دا کَن بِرمِزمی؟»‏

عیسی و آرخو-جینلارینگ حُکومداری

مَتّیٰ 12‏:22‏-30‏،43‏-45؛ مَرقُس 3‏:20‏-27

14گونلِرینگ بیرینده عیسی بیر آدامدان بیر لال جینی کُودی.‏ جین چیقان واقتیندا، لال آدام کِپلِمَگه باشلادی، خالق مونگا حایران قالدی.‏ 15اِمّا اُلارینگ کَبیری:‏ ‏«‏اُل جینلارینگ رِییسی بِعِلزِبولونگ + کُمِگی بیلِن کُووپ چیقاریار»‏ دییدیلِر.‏ 16بِیلِکیلِر هِم آسماندان بیر عالامات گُرکِزمِگینی طالاب اِدیپ، اُنی ایمتِحان اِتجِک بُلدولار.‏

17اِمّا عیسی اُلارینگ فیکرلِرینی بیلیپ، شِیله دییدی:‏ ‏«‏ایچینده بُلونیشیک بُلان پاتیشاهلیق دارغار، اُز ایچیندِن بُلونِن اُی ییقیلار.‏ 18شِیطان اُز ایچیندِن بُلونسه، اُندا پاتیشاهلیغی دورارمی؟ مونی سیزینگ مانگا جینلاری بِعِلزِبول سِبَبی کُویار دییَنینگیز اوچین آیدیارین.‏ 19مِن جینلاری بِعِلزِبولونگ کُمِگی بیلِن کُویان بُلسام، اُندا سیزینگ آداملارینگیز اُلاری کیمینگ کُمِگی بیلِن کُویارلار؟ شو سِبَپلی هِم اُز آداملارینگیز سیزه قاضیلیق اِدِرلِر.‏ 20مِن جینلاری خودایینگ گویجی بیلِن کُویان بُلسام، اُندا خودایینگ پاتیشاهلیغی سیزه-ده گِلِندیر.‏ 21اِگِر بیر گویچلی آدام دِپه‌سیندِن دیرناغینا چِنلی یاراغلانیپ، اُز اُیونی قُرایان بُلسا، اُنونگ مال-مولکی خاطارسیزدیر.‏ 22اِمّا اُزوندِن گویچلی آدام هوجوم اِدیپ، اُنی یِنگسه، اُندا اُنونگ قووانیان هِمّه یاراغلارینی اِلیندِن آلیپ و قازانچینی پایلار.‏ 23مِنینگ بیلِن بُلمادیق مانگا قارشیدیر، مِنینگ بیلِن ییغنامادیق اُنی دارغادیاندیر.‏

24‏«‏آرخو-جین آدامدان چیقاندان سُنگ، قوراق یِرلِره آیلانیپ، دینچلیق گُزلِیَر، اِمّا تاپمایار.‏ شُندا اُل:‏ ‏”‏چیقان اُیومه دُلانائین“‏ دیییپ 25گِلِنده، اُیونگ سوپوریلگی، هِمّه زادینگ تِرتیپلی گُریَر.‏ 26سُنگرا گیدیپ، اُزوندِن هِم تِلِکه یِدی روحی یانینا آلیار-دا، شُل یِره باریپ، مِسگِن توتیار.‏ شِیله‌لیکده، اُل آدامینگ سُنگقی یاغدایی اُزالقیسیندان هِم تِلِکه بُلیار.‏»‏

27عیسی بو زاتلاری آیدیپ دورقا، جِماغاتینگ آراسیندان بیر آیال سِسینی قاتالدیپ:‏ ‏«‏سِنی دُغران، سِنی اِمدیرِن اِنه نَهیلی خوشواقت!‏»‏ دییدی.‏ 28عیسی بُلسا:‏ ‏«‏هاووا، خودایینگ سُزونی اِشیدیپ، اُنی بِرجای اِدیَنلِر خاص هِم خوشواقتدیر!‏»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

یونسینگ عالاماتی

مَتّیٰ 12‏:38‏-42

29جِماغات خاص کَن اویشِن واقتی، عیسی شِیله دییدی:‏ ‏«‏بو نِسل تِلِکه نِسلدیر.‏ اُلار عالامات طالاب اِدیَر، اِمّا اُنگا یونس پیغامبارینگقیدان باشغا عالامات بِریلمِز.‏ 30یونس نینِوا خالقینا نَهیلی عالامات بُلان بُلسا، اینسان اُغلی-دا بو نِسله اِدیل شُنونگ یالی عالامات بُلار.‏ 31ایلِرکی مِلیکَه قیامات گونی بو نِسله قارشی چیقیپ، اُنی مَحکوم اِدِر، سِبَبی اُل سلیمانینگ حِکمِتینی دینگلِمِک اوچین، یِرینگ آنگری اوجوندان گِلدی.‏ اینه، بو یِرده سلیماندان-دا اوستون بیری بار.‏ 32- نینِوا خالقی قیامات گونی بو نِسله قارشی چیقیپ، اُنی مَحکوم اِدِر، سِبَبی نینِوا خالقی یونسینگ واغظی بیلِن توبا گِلدی.‏ اینه، بو یِرده یونسدان هِم اوستون بیری بار.‏

بِدِنینگ ایشیغی

مَتّیٰ 5‏:15؛ 6‏:22‏-23

33‏«‏هیچ کیم چیراغی یاقیپ، اُغرین یِرده یا-دا قابینگ آشاغیندا قُییان دَلدیر، تِرسینه، ایچِری گیرِنلِر نوری گُرِر یالی، اُنی چیراغدانینگ اوستونده قُییاندیر.‏ 34سِنینگ بِدِنینگ چیراغی گُزونگدیر.‏ گُزونگ ساغ بُلسا، تامام بِدِنینگ هِم یاغتی بُلار، گُزونگ قاوی بُلماسا، تامام بِدِنینگ هِم قارانگقی بُلار.‏ 35شُنونگ اوچین هِم خابارلی بُل، سِندَکی ایشیق قارانگقی بُلایماسین.‏ 36سِنینگ تامام بِدِنینگ یاغتی بُلوپ، هیچ بیر قارانگقی یِری یُق بُلسا، چیراغ سِنی اُز یالقیمی بیلِن یاغتیلدیان یالی، بِدِنینگ هِمّه‌سی یاغتی بُلار.‏»‏

وای حالینگیزا!‏

مَتّیٰ 23‏:1‏-36؛ مَرقُس 12‏:38‏-40

37عیسی بو زاتلاری آیدیپ دورقا، بیر فَریسی اُنی اُیونه ناهارا چاغیردی.‏ عیسی باریپ، ساچاق باشیندا اُتوردی.‏ 38فَریسی اُنونگ ناهاردان اُنگ اِلینی یووماندیغینی گُروپ، گِنگ قالدی.‏ 39اِمّا عیسی اُنگا شِیله دییدی:‏ ‏«‏اینه، سیز فَریسی‌لِر کَسه و قاپ-چاناغینگ داشینی آراسّالایارسینگیز، اِمّا ایچینگیز آچگُزلوکدِن هِم کیردِن دُلودیر.‏ 40آحماقلار!‏ داشینی یارادان ایچینی-ده یاراتمادیمی؟ 41مَحتَجلِره یورِکدِن صاداقا بِرینگ، شُندا هِمّه‌سی سیزینگ اوچین آراسّا بُلار.‏

42‏«‏وای حالینگیزا، اِی، فَریسی‌لِر!‏ سیز نَعنادان و هِر هیلی ایسلی اُتدان اُندان بیر بُلِگی بِریَرسینگیز، اِمّا عادالات بیلِن خودایینگ سُیگوسینی اَسگِرمِیَرسینگیز.‏ بولارینگ بیرینی بِرجای اِدیپ، بِیلِکیلِرینی تِرک اِتمِلی دَلسینگیز.‏ 43وای حالینگیزا، اِی، فَریسی‌لِر!‏ سیز کِنیسه‌لِرده قاوی جایلاری و بازارلاردا اُزونگیزه سالام بِریلمِگینی حالایارسینگیز.‏ 44وای حالینگیزا!‏ سیز هیچ نیشانی بُلمادیق قابرلارا مِنگزِیَرسینگیز:‏ آداملار بیلمِزدِن شِیله قابرلارینگ اوستونه گِزیَندیرلِر.‏»‏

45دین عُلَمالارینگ بیری اُنگا:‏ ‏«‏اِی، اُستاد!‏ سِن بو زاتلاری آیتماق بیلِن، بیزینگ هِم گُونومیزه دِگیَرسینگ»‏ دییدی.‏ 46عیسی هِم شِیله دییدی:‏ ‏«‏سیزینگ هِم وای حالینگیزا، اِی، دین عُلَمالار!‏ آغیر یوکلِری آداملارا یوکلِیَرسینگیز، اُزونگیز بُلسا اُل یوکلِره بارماغینگیزی هِم دِگیرمِیَرسینگیز.‏

47‏«‏وای حالینگیزا!‏ سیز پیغامبارلارینگ قابرلارینی سالیارسینگیز، اِمّا اُلاری اُلدورِنلِر اُز آتالارینگیزدیر.‏ 48شِیتمِک بیلِن، سیز آتالارینگیزینگ اِدِنلِرینی تاصدیقلایارسینگیز.‏ هاووا، پیغامبارلاری آتالارینگیز اُلدوردی، سیز هِم اُلارینگ قابرلارینی دیکیَرسینگیز.‏ 49شو سِبَپدِن هِم، خودایینگ حِکمِتی شِیله دیییپدیر:‏ ‏”‏مِن اُلارا پیغامبارلار، رِسولّار ایبِرِرین، اُلارینگ کَبیرینی اُلدورِرلِر، کَبیرینی هِم اِذیِت بِرِرلِر.‏“‏ 50شُنونگ اوچین هِم دونیَه یارادیلانی بَری هِمّه پیغامبارلارینگ دُکولِن قانی اوچین بو نِسل جُغاپکَردیر.‏ 51هابیل‌ینگ قانیندان باشلاپ، عیباداتخانا بیلِن قربانلیق جایینینگ آراسیندا اُلدوریلِن زِکاریانینگ قانینا چِنلی بو نِسل جُغاپکَردیر.‏ هاووا، مِن سیزه شونی آیدیارین:‏ هِمّه یامانلیقلار اوچین شو نِسل جُغاپ بِرِر.‏ 52وای حالینگیزا، اِی، دین عُلَمالار!‏ سیز بیلیمینگ آچارینی آلیپ گیتدینگیز.‏ اُزونگیز بو قاپیدان گیرمِدینگیز، گیرمِک ایسلِیَنلِره هِم پَسِل بُلدونگیز.‏»‏

53عیسی اُل یِردِن قایدان واقتی فَریسی‌لِر بیلِن دین عُلَمالار اُنونگ قارشیسینا چیقیپ، اوستونه کَن مِسِلِلِر باراداقی سُراغلاری یاغدیرماغا باشلادیلار.‏ 54شِیدیپ، عیسانی سُزونده توتجاق بُلوپ، میناسیپ واقتی گُزلِیَردیلِر.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index