Search form

لوقا 16

16‏-نجی باب

حیله‌گَر ایش دُلاندیریجی

1عیسی شَگیرتلِرینه شولاری گورّونگ بِردی:‏ ‏«‏بیر بای آدامینگ ایش دُلاندیریجیسی بار میشدیق.‏ بو ایش دُلاندیریجینینگ بایینگ مال-مولکونی دارغادیاندیغی بارادا اُنگا شیکایات اِدیپدیرلِر.‏ 2بای اُنی یانینا چاغیریپ:‏ ‏”‏سِن حاقدا اِشیدیَن زاتلاریم نَمه؟ ایش دُلاندیریشینگ باباتدا حِساب بِر، سِبَبی سِن موندان بِیلَک مِنینگ ایش دُلاندیریجیم بُلوپ بیلمِرسینگ“‏ دیییَر.‏ 3ایش دُلاندیریجی اُز-اُزونه:‏ ‏”‏ایندی نَمه اِتسِمکَم؟ آقام ایشیمی اِلیمدِن آلیار.‏ مِن یِر قازماغا اِجیز، دیلِنمَگه اوتانیارین.‏ 4هَه…، ایشدِن کُولان واقتیم خالق مِنی اُیونه قابول اِدِر یالی، نَمه اِتجِگیمی بیلیَرین“‏ دیییپ فیکر اِدیَر.‏

5‏«‏شِیله‌لیکده، اُل آقاسینا بِرگیلی آداملارینگ بارینی بیر-بیردِن یانینا چاغیریار.‏ بیرینجی چاغیرانیندان:‏ ‏”‏مِنینگ آقاما نَچه بِرگینگ بار؟“‏ دیییپ سُرایار.‏ 6اُل:‏ ‏”‏یوز کویزه زِیتون یاغی“‏ دیییپ جُغاپ بِریَر.‏ ایش دُلاندیریجی اُنگا:‏ ‏”‏بُرچنامانگی آل-دا، اُتوریپ، دِرِّو شُنی اِلّی کویزه دیییپ یاز“‏ دیییَر.‏ 7سُنگرا باشغا بیریندِن:‏ ‏”‏سِنینگ نَچه بِرگینگ بار؟“‏ دیییپ سُرایار.‏ اُل هِم:‏ ‏”‏یوز حالتا بوغدای“‏ دیییپ جُغاپ بِریَر.‏ اُنگا-دا:‏ ‏”‏بُرچنامانگی آل-دا، شُنی سِگسِن دیییپ یاز“‏ دیییَر.‏

8‏«‏آقاسی بو حیله‌گَر ایش دُلاندیریجینی یُلونی تاپاندیغی اوچین اُودی.‏ بو زامانینگ آداملاری اُز نِسلینه قارشی حِرِکِت اِتمِکده نورداقی اینسانلاردان فَهیملیدیر.‏ 9سیزه شونی آیدیارین:‏ اُزونگیزه دُست قازانماق اوچین دونیَه‌نینگ بایلیغینی قولّانینگ، بو مال-مولک قوتاراندا بُلسا، سیز اِبِدی قالجاق مِسگِنلِره قابول اِدیلِرسینگیز.‏

10‏«‏آز زاتدا اِمین بُلان کَن زاتدا هِم اِمیندیر، آز زاتدا اِمین بُلمادیق کَن زاتدا-دا اِمین بُلوپ بیلمِز.‏ 11شِیله‌لیکده، دونیَه‌نینگ بایلیغیندا اِمین بُلماسانگیز، سیزه چین بایلیغی کیم اینانار؟ 12باشغا بیرینینگ مال-مولکی باباتدا اِمین بُلماسانگیز، اُز مال-مولکینگیزی سیزه کیم بِرِر؟ 13هیچ بیر خیدماتکَر ایکی آقا خیدمات اِدیپ بیلمِز.‏ اُل یا بیرینی ییگرِنیپ، بِیلِکیسینی سُیِر، یا-دا بیرینه وِپالی بُلوپ، بِیلِکیسینی اَسگِرمِزلیک اِدِر.‏ سیز هِم خودایا، هِم پولا خیدمات اِدیپ بیلمِرسینگیز.‏»‏

14پولی سُییَن فَریسی‌لِر بو سُزلِری اِشیدیپ، عیسانی ماسغارا اِتمَگه باشلادیلار.‏ 15عیسی اُلارا شِیله دییدی:‏ ‏«‏سیز اُزونگیزی آداملارینگ یانیندا آقلایارسینگیز، اِمّا خودای یورِگینگیزی بیلیَندیر.‏ آداملارینگ آراسیندا یُقاری ساییلیان زات خودایینگ یانیندا ییگرِنجیدیر.‏

16‏«‏یحیی گِلیَنچَه، آداملار تُورات‌ینگ و پیغامبارلارینگ یازغیلارینا گُرَه یاشامالی بُلوپدی.‏ ایندی بُلسا خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ خوش خاباری واغیظ اِدیلیَر، اُنگا هِمّه‌لِرینگ گیرِسی گِلیَر.‏ 17تُورات‌ینگ یِکِجه نُقتاسینینگ ییتِنیندِن، آسمان بیلِن یِرینگ ییتِنی آنگساتدیر.‏

18‏«‏هِر کیم آیالینی طالاق بِریپ، باشغا آیال بیلِن اُیلِنِن آدام زینا اِدیَندیر.‏ اَریندِن طالاق آلان آیال بیلِن اُیلِنِن آدام زینا اِدیَندیر.‏»‏

بای آدام و ایلعازار گِدای

19‏«‏بیر بای آدام بار میشدیق.‏ اُل قیرمیزی دُن و نِفیس لِباسلار گِییپ، هِر گونونی شادی-خُرّاملیقدا گِچیرِردی.‏ 20اُنونگ قاپیسینینگ آغزیندا تامام بِدِنینی یارا باسان ایلعازار آدلی بیر گِدای یاتاردی.‏ 21اُل بایینگ ساچاغیندان دُکولِن اُونوقلاری اییمِگینگ آرزویندادی.‏ ایتلِر هِم گِلیپ، اُنونگ یارالارینی یالاردی.‏

22‏«‏بیر گون واقتی دُلوپ، گِدای اُلیَر.‏ پِریشده‌لِر اُنی ابراهیمینگ یانینا اَکیدیَرلِر.‏ سُنگرا بای هِم اُلیَر و جایلانیار.‏ 23دُوزاخدا عاذاپ چِکیَن بای قاباغینی قالدیریپ، اوزاقدان ابراهیمی و اُنونگ یانینداقی ایلعازاری گُریَر.‏ 24شُندا اُل قیغیریپ:‏ ‏”‏اِی، ابراهیم آتا، مانگا رِحم اِت!‏ ایلعازاری ایبِر، بارماغینینگ اوجونی سووا باتیریپ، مِنینگ دیلیمی سُواتسین، سِبَبی بو اُدونگ ایچینده مِن عاذاپ چِکیَرین“‏ دیییَر.‏ 25اِمّا ابراهیم اُنگا:‏ ‏”‏اِی، اُغول!‏ سِن اُز یاشایشینگدا یاغشی زاتلاری آلانینگی، ایلعازارینگ بُلسا عاذاپ چِکِنینی یادینگا سال.‏ ایندی بُلسا اُل بو یِرده راحاتلیق گُریَر، اِمّا سِن عاذاپ چِکیَرسینگ.‏ 26بولاردان باشغا-دا، بیزینگ بیلِن سیزینگ آرانگیزدا اولی بیر دِرَه قُیلوپدیر، شُنونگ اوچین بو یِردِن سیز طارافا، اُل یِردِن هِم بیز طارافا هیچ کیم گِچیپ بیلمِز“‏ دیییپ جُغاپ بِریَر.‏ 27شُندا بای آدام:‏ ‏”‏بِیله بُلسا، ابراهیم آتام، سانگا یالباریارین، ایلعازاری آتامینگ اُیونه ایبِر.‏ 28سِبَبی مِنینگ بَش دُغانیم بار.‏ بو عاذاپلی یِره دوشمِزلِری یالی، ایلعازار باریپ اُلاری خاباردار اِتسین“‏ دیییَر.‏ 29اِمّا ابراهیم:‏ ‏”‏اُلاردا موسانینگ و پیغامبارلارینگ یازغیلاری بار آخیری، شُلارا قولاق آسّینلار“‏ دیییَر.‏ 30اُل هِم:‏ ‏”‏یُق، اِی، ابراهیم آتا!‏ اُلار یِکه اُلولِردِن بیری یانلارینا باراندا توبا اِدِرلِر“‏ دیییَر.‏ 31ابراهیم اُنگا:‏ ‏”‏اُلار موسی و پیغامبارلارا قولاق آسمایان بُلسالار، اُندا اُلولِردِن بیری دیرِلسه-ده، اینانمازلار“‏ دیییپ جُغاپ بِریَر.‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index