Search form

لوقا 18

18‏-نجی باب

دول آیال و عادالاتسیز قاضی میثالی

1سُنگرا عیسی شَگیرتلِرینه اُلارینگ هِمیشه خودایا دُغا اِدیپ، آصلا روحدان دوشمِزلیگینگ ضِرورلیغی حاقدا بیر میثال آیدیپ بِردی:‏ 2‏«‏بیر شَهرده خودایدان قُرقمایان بیر قاضی بار میشدیق.‏ اُل قاضی آداملاری اَسگِرمِیَن میشدیق.‏ 3شُل شَهرده بیر دول آیال هِم بار میشدیق.‏ اُل قایتالاب قاضینینگ یانینا قاتناپ:‏ ‏”‏داعواچیمدان مِنینگ حاقیمی آلیپ بِر“‏ دیییپ یالباریپدیر.‏ 4قاضی بیرنَچه واقتلاپ مونی اِتمَندیر.‏ آخیرسُنگوندا اُل اُز-اُزونه:‏ ‏”‏مِن خودایدان قُرقماسام-دا، آداملاری اَسگِرمِسِم-ده، 5ایزینی اوزمَن گِلیپ، مِنی بیزار اِتمِز یالی، بو دول آیالینگ حاقینی آلیپ بِرِیین.‏ ایندی بیر گِلیپ، مِنینگ قولاق اِتیمی قوراتماسین“‏ دیییَر.‏»‏

6عیسی یِنه سُزونی دُوام اِتدی:‏ ‏«‏عادالاتسیز قاضینینگ نَمه آیدانینا قولاق آسینگ.‏ 7اِیسِم، خودای اُز سایلانلارینینگ، گیجه-گوندیز اُزونه یوز توتوپ پِریات اِدیَنلِرینگ حاقینی آلیپ بِرمِزمی؟ اُلاری کَن گُزِشدیرِرمی؟ 8سیزه شونی آیدیارین:‏ اُلارینگ حاقینی تیز آلیپ بِرِر.‏ یُنه اینسان اُغلی گِلِنده، یِرینگ یوزونده ایمانلی آدام تاپارمیقا؟»‏

فَریسی و مالییات آلیانچی میثالی

9اُز دُغرولیغینا بیل باغلاپ، بِیلِکیلِری کیچیلدیَن کَبیر آداملارا عیسی شو میثالی گورّونگ بِردی:‏ 10‏«‏ایکی آدام خودایا دُغا اِتمِک اوچین عیباداتخانا گیدیَر.‏ اُلارینگ بیری فَریسی، بِیلِکیسی مالییات آلیانچی میشدیق.‏ 11فَریسی دوروپ، اُزی حاقدا ایچیندِن:‏ ‏”‏خوداییم، مِن کَبیر آداملار یالی اُغور، تِلِکه، زیناکَر دَلدیگیمه، حتّیٰ بو مالییات آلیانچی یالی-دا دَلدیگیمه سانگا شوکور اِدیَرین.‏ 12مِن هِفته‌ده ایکی گِزِک آرازا توتیارین، هِمّه قازانجیمدان اُندان بیرینی بِریَرین“‏ دیییپ دُغا اِدیَر.‏ 13مالییات آلیانچی بُلسا اوزاقدا دوروپ، قاباغینی آسمانا قالدیرماغا هِم یورِک اِتمِیَر، قایتام قورساغینا اوروپ:‏ ‏”‏خوداییم، مِن گونَه‌کَره رِحم اِت!‏“‏ دیییَر.‏ 14مِن سیزه فَریسی‌نینگ دَل-ده، مالییات آلیانچینینگ آقلانیپ گیدِندیگینی آیدیارین، سِبَبی کیم اُزونی یُقاری توتسا پِسِلدیلِر، کیم اُزونی آشاق توتیان بُلسا بِیگِلدیلِر.‏»‏

چاغالار بیلِن عیسا

مَتّیٰ 19‏:13‏-15؛ مَرقُس 10‏:13‏-16

15سُنگرا باشلارینا اِلینی قُیسون دیییپ، آداملار چاغالاری عیسانینگ یانینا گِتیردیلِر.‏ مونی گُرِن شَگیرتلِر چاغالاری گِتیرِنلِره کَیِدیلِر.‏ 16اِمّا عیسی چاغالاری یانینا چاغیریپ:‏ ‏«‏چاغالاری مِنینگ یانیما گُیبِرینگ، اُلاری ساقلامانگ، سِبَبی خودایینگ پاتیشاهلیغی شولار یالیلارینگقیدیر.‏ 17سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ کیم خودایینگ پاتیشاهلیغینی چاغا یالی قابول اِتمِسه، اُل یِره آصلا گیریپ بیلمِز»‏ دییدی.‏

بایلیق و اِبِدی یاشاییش

مَتّیٰ 19‏:16‏-30؛ مَرقُس 10‏:17‏-31

18بیر یُلباشچی عیسادان:‏ ‏«‏اِی، یاغشی اُستاد!‏ مِن اِبِدی یاشایشی میراث آلماق اوچین نَمه اِتمِلی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 19عیسی اُنگا:‏ ‏«‏نَمه اوچین مانگا یاغشی دیییَرسینگ؟ یِکِجه خودایدان باشغا هیچ کیم یاغشی دَلدیر.‏ 20- سِن تابشیریقلاری بیلیَنسینگ:‏ آدام اُلدورمه، زینا اِتمه، اُغورلیق اِتمه، یالان شاهاتلیق بِرمه، اِنه-آتانگا حُرمات قُی»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 21اُل آدام:‏ ‏«‏مِن بولارینگ هِمّه‌سینی یاشلیغیمدان بَری یِرینه یِتیریپ گِلیَرین»‏ دییدی.‏ 22عیسی مونی اِشیدِنده، اُنگا:‏ ‏«‏سِنینگ یِنه بیر کِمینگ بار.‏ نَمَه‌نگ بار بُلسا ساتیپ، قاریپلارا پایلا، شُندا آسماندا خازینانگ بُلار.‏ سُنگرا گِل-ده، مِنینگ ایزیما دوش»‏ دییدی.‏ 23اُل بو سُزلِری اِشیدیپ، قاتی غاملی بُلدی، سِبَبی کَن بایدی.‏ 24عیسی اُنونگ غاملیدیغینی گُروپ:‏ ‏«‏بایلارا خودایینگ پاتیشاهلیغینا گیرمِک نَهیلی آغیر!‏ 25بیر دویَه‌نینگ اینگَّه‌نینگ گُزوندِن گِچمِگی بای آدامینگ خودایینگ پاتیشاهلیغینا گیرمِگیندِن آنگساتدیر»‏ دییدی.‏ 26مونی اِشیدِنلِر:‏ ‏«‏اُندا کیم نِجات تاپیپ بیلِر؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 27عیسی:‏ ‏«‏اینسان اوچین مومکین دَل زاتلار خودای اوچین مومکیندیر»‏ دییدی.‏

28پِطرُس اُنگا:‏ ‏«‏اینه، بیز هِمّه زادیمیزی تِرک اِدیپ، سِنینگ ایزینگا دوشدوک!‏»‏ دییدی.‏ 29‏-30عیسی اُلارا:‏ ‏«‏سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ هِر کیم خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ خاطیراسی اوچین اُیونی، آیالینی، دُغانلارینی، اِنه-آتاسینی و اُغلانلارینی تِرک اِدِن بو زاماندا ایزینا نَچه بِرابار کَن اِدیپ آلار، گِلجِک زاماندا بُلسا اِبِدی یاشایشا قُوشار»‏ دییدی.‏

عیسی اُلوپ دیرِلجِگینی یِنه آیدیار

مَتّیٰ 20‏:17‏-19؛ مَرقُس 10‏:32‏-34

31عیسی اُن ایکی شَگیرتلِری بیر چِته چِکیپ، اُلارا:‏ ‏«‏ایندی اورشلیمه باریاریس.‏ پیغامبارلارینگ اینسان اُغلی حاقدا یازانلارینینگ هِمّه‌سی بِرجای بُلار!‏ 32اُل بیگانه میلِّتلِرینگ اِلینه بِرِرلِر.‏ اُلار اُنونگ اوستوندِن گولِرلِر، اُنی ماسغارالارلار، اوستونه تویکورِرلِر، قامچیلارلار و اُلدورِرلِر.‏ 33اِمّا اوچولِنجی گون اُل دیرِلِر»‏ دییدی.‏

34شَگیرتلِر بو زاتلارینگ هیچ بیرینه دوشونمِدیلِر.‏ بو سُزلِرینگ مَعنیسی اُلاردان گوزگین بُلدی.‏ اُلار اُنونگ نَمه حاقدا گورّونگ اِدیَنینی بیلمِدیلِر.‏

بیر کُرونگ گُزی آچیلیار

مَتّیٰ 20‏:29‏-34؛ مَرقُس 10‏:46‏-52

35عیسی اَریحا قُلایلاندا، یُلونگ قیراسیندا بیر کُر آدام دیلِگچیلیک اِدیپ اُتیردی.‏ 36اُل یانیندان جِماغاتینگ گِچیپ باریاندیغینی اِشیدیپ، مونونگ نَمه‌دیگینی سُرادی.‏ 37اُنگا:‏ ‏«‏ناصِره‌لی عیسی گِچیپ باریار»‏ دیییپ خابار بِردیلِر.‏ 38شُندا اُل:‏ ‏«‏اِی، داوود اُغلی عیسی!‏ مانگا رِحم اِت!‏»‏ دیییپ قیغیردی.‏ 39سِسینگ چیقماسین دیییپ، اُودِن باریان کَن آداملار اُنگا کَیِدیلِر، اِمّا اُل:‏ ‏«‏اِی، داوود اُغلی!‏ مانگا رِحم اِت!‏»‏ دیییپ، اُنگکودِن هِم قاتی قیغیردی.‏ 40عیسی دوردی-دا، اُل آدامی گِتیرمِکلِرینی بویوردی.‏ یانینا گِلِنده، عیسی اُندان:‏ 41‏«‏سِنینگ اوچین نَمه اِتمِگیمی ایسلِیَرسینگ؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُل:‏ ‏«‏آقام، گُزلِریم آچیلسین»‏ دییدی.‏ 42عیسی اُنگا:‏ ‏«‏دِگمه، گُزلِرینگ آچیلسین!‏ ایمانینگ سانگا شِفا بِردی»‏ دییدی.‏ 43شو واقتدا بو آدامینگ گُزلِری آچیلدی و اُل هِم خودایی بِییکلِندیریپ، عیسانینگ ایزینا دوشوپ گیدیبِردی.‏ مونی گُرِن هِمّه خالق خودایی شوکور اِتدیلِر.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index