Search form

لوقا 19

19‏-نجی باب

عیسی بیلِن زَکّیٰ

1عیسی اَریحانینگ ایچیندِن گِچیپ باریاردی.‏ 2اُل یِرده زَکّیٰ آدلی بیر بای آدام باردی، اُل مالییات آلیانچیلارینگ باشلیغیدی.‏ 3زَکّیٰ عیسانینگ کیمدیگینی گُرمِک ایسلِدی، اِمّا اُنونگ بُیی قیسغا بُلانسُنگ، جِماغاتدان یانگا اُنی گُروپ بیلمِدی.‏ 4شِیله‌لیکده، اُنی گُرجِک بُلوپ، اُوه یُرتوپ، بیر چِنار باغینینگ اوستونه چیقدی، سِبَبی عیسی شُل یُلدان گِلیَردی.‏ 5عیسی اُل یِره گِلِنده، یُقاری باقیپ، اُنگا:‏ ‏«‏زَکّیٰ!‏ تیز آشاق دوش.‏ بو گون مِن سِنینگ اُیونگده قالمالی»‏ دییدی.‏ 6اُل هِم دِرِّو آشاق دوشوپ، اُنی شاتلیق بیلِن قابول اِتدی.‏ 7خالق مونی گُروپ:‏ ‏«‏بیر گونَه‌کَرینگ اُیونه میهمان بُلدی»‏ دییشیپ زِیرِنیشمَگه باشلادیلار.‏ 8زَکّیٰ بُلسا یِریندِن توروپ، عیسی مسیحه:‏ ‏«‏اِی آقام!‏ ایندی مِن بایلیغیمینگ یاریسینی قاریپلارا بِرجِک.‏ کیمینگ زادینی ناحاق آلان بُلسام، دُرت بِرابار اِدیپ قایتاریپ بِرجِکدیرین»‏ دییدی.‏ 9عیسی اُنگا:‏ ‏«‏بو گون بو اُیه نِجات گِلدی، سِبَبی بو آدام هِم ابراهیمینگ حاقیقی نِسلیدیر.‏ 10اینسان اُغلی ییتِنلِری آغتارماغا و نِجات بِرمَگه گِلِندیر»‏ دییدی.‏

اُن خیدماتکَر حاقینداقی میثال

مَتّیٰ 25‏:14‏-30

11بو زاتلاری دینگلَپ دورقالار، عیسی بیر میثال بیلِن سُزونینگ اوستونی یِتیردی.‏ سِبَبی اُل اورشلیمینگ قُلاییندادی، خالق هِم خودایینگ پاتیشاهلیغی باسیم گُرنِر دیییپ فیکر اِدیَردی.‏ 12عیسی شُنونگ اوچین شِیله دییدی:‏ ‏«‏بیر بِگزادا شاهلیق سورمَگه ایختییارلیق آلماق اوچین، بیر اوزاق یوردا یُلا چیقییار.‏ 13اُل خیدماتکَرلِریندِن اُنوسینی یانینا چاغیریپ، اُلارا:‏ ‏”‏مِن گِلیَنچَم، شو پولی ایشلِدینگ“‏ دیییپ، هِربیرنَه بیر خُرجون پول بِریَر.‏ 14بِگزادانینگ خالقی اُنی ییگرِنیَن میشدیق.‏ اُلار:‏ ‏”‏بو آدامینگ بیزینگ اوستومیزدِن شاهلیق سورمِگینی ایسلِمِیَریس“‏ دیییپ، اُنونگ ایزیندان رِسولّار ایبِریَرلِر.‏

15‏«‏اِمّا مونگا باقمازدان، اُل ایختییارلیق آلیپ، ایزینا دُلانیار.‏ سُنگرا اُل پول بِرِن خیدماتکَرلِرینی یانینا چاغیریپ، کیمینگ نَمه قازانانینی بیلمِک ایسلِیَر.‏ 16بیرینجیسی گِلیپ:‏ ‏”‏آقا!‏ سِنینگ بیر خُرجون پولونگ اُن خُرجون پول قازاندی“‏ دیییَر.‏ 17اُنگا:‏ ‏”‏بِرِکِلّا، یاغشی خیدماتکَر!‏ آز زاتدا صادیق بُلانینگ اوچین اُن شَهره حاکیم بُل“‏ دیییَر.‏ 18ایکینجیسی گِلیپ:‏ ‏”‏آقا!‏ سِنینگ بیر خُرجون پولونگ یِنه بَش خُرجون پول قازاندی“‏ دیییَر.‏ 19آقاسی اُنگا هِم:‏ ‏”‏سِن هِم بَش شَهره حاکیم بُل“‏ دیییَر.‏

20‏«‏سُنگرا اوچونجی خیدماتکَری گِلیپ:‏ ‏”‏آقا!‏ اینه، سِنینگ بیر خُرجون پولونگ، مِن اُنی بیر اولی یالیغا دوووپ ساقلادیم.‏ 21مِن سِندِن قُرقدوم، سِبَبی سِن قاتی اُزدییِنلی آدام.‏ سِن قُیمادیق یِرینگدِن آلیارسینگ، اِکمِدیک یِرینگدِن اُریارسینگ“‏ دیییَر.‏ 22آقاسی اُنگا:‏ ‏”‏اِی، یامان خیدماتکَر، سِنی اُز آغزینگدان چیقان سُزلِر بیلِن حُکوم اِدِرین!‏ اِدیل سِن مِنینگ اُزدییِنلی آدامدیغیمی، قُیمادیغیمی آلیانیمی، اِکمِدیگیمی اُریانیمی بیلیَرمیدینگ؟ 23اُندا نَمه اوچین پولومی ایشلِتمَگه بِرمِدینگ؟ مِن گِلِنیمده، اُنی پِیداسی بیلِن آلاردیم“‏ دیییَر.‏ 24سُنگرا آقاسی اُل یِرده دورانلارا:‏ ‏”‏اُنونگ اِلیندِن پولی آلینگ-دا، اُن خُرجونلا بِرینگ“‏ دیییَر.‏ 25اُلار اُنگا:‏ ‏”‏آقا، اُنونگ اُزونده اُن خُرجون پول بار آخیری!‏“‏ دیییَرلِر.‏ 26اُل:‏ ‏”‏مِن سیزه دیییَرین، کیمده بار بُلسا، اُنگا بِریلِر، کیمده یُق بُلسا، اُنونگ اِلیندَکی هِم آلنار.‏ 27اوستلِریندِن پاتیشاهلیق اِتمِگیمی ایستِمِیَن دوشمانلاریمی بُلسا، شو یِره گِتیرینگ-ده، گُزومینگ اُوونده اُلدورینگ“‏ دیییپ جُغاپ بِریَر.‏»‏

عیسی اورشلیمه گیریَر

مَتّیٰ 21‏:1‏-11؛ مَرقُس 11‏:1‏-11؛ یوحنا 12‏:12‏-19

28عیسی بولاری آیدیپ بُلانسُنگ، یُلونی دُوام اِتدیریپ، اورشلیمه طاراف اوغرادی.‏ 29زِیتون داغینینگ آشاغینداقی بِیت‌فاجی بیلِن بِیت‌عَنیا قُلایلاندا، شَگیرتلِریندِن ایکیسینی یُلّاپ، اُلارا شِیله دییدی:‏ 30‏«‏اُوونگیزدَکی اُبا بارینگ.‏ اُبا گیرِنینگیزده، دانگیلغی دوران بیر کورّه اِشِک تاپارسینگیز، اُنونگ اوستونه شو واقتا چِنلی هیچ کیم مینِن دَلدیر.‏ اُنی چُزونگ-ده، بَری آلیپ گِلینگ.‏ 31اِگِر بیری سیزدِن:‏ ‏”‏نَمه اوچین اُنی چُزیَرسینگیز؟“‏ دیییپ سُراسا:‏ ‏”‏بو کورّه اِشِک اُستادا گِرِک“‏ دییینگ.‏»‏

32یُلّانانلار گیدیپ، بارینی اُنونگ آیدیشی یالی تاپدیلار.‏ 33اِشِگی چُزوپ دورقالار، اُنونگ اِیه‌لِری:‏ ‏«‏اِشِگی نَمه اوچین چُزیَرسینگیز؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 34اُلار هِم:‏ ‏«‏بو کورّه اِشِک اُستادا گِرِک»‏ دییدیلِر.‏ 35کورّه اِشِگی عیسانینگ یانینا گِتیریپ، اُز دُنلارینی اُنونگ اوستونه آتدیلار-دا، عیسانی اُنگا میندیردیلِر.‏ 36اُل گیدیپ باریارقا، آداملار اُز دُنلارینی یُلا دوشِیَردیلِر.‏ 37عیسی زِیتون داغینینگ یاپاشاق یِرینه قُلایلاندا، شَگیرتلِرینگ هِمّه‌سی گُرِن هِمّه مُعجِزه‌لِرینه بِگِنیپ، قاتی سِسلِری بیلِن خودایی شوکور اِتمَگَه باشلادیلار.‏ 38- اُلار:‏

‏«‏خودایینگ آدیندان گِلیَن پاتیشاها موبارِک بُلسون!‏

آسماندا پاراحاتلیق، اینگ یُقاردا بِییکلیک بُلسون!‏»‏ دیییَردیلِر.‏

39جِماغاتینگ آراسیندان کَبیر فَریسی‌لِر عیسی:‏ ‏«‏اُستاد!‏ شَگیرتلِرینگ آغزینی ییمدیر!‏»‏ دییدیلِر.‏ 40اِمّا اُل:‏ ‏«‏سیزه آیدیارین:‏ اُلار ییمسا، داشلار قیغیریشار»‏ دییدی.‏

عیسی اورشلیم اوچین آغلایار

41عیسی اورشلیمه قُلایلاندا، اُنی گُروپ آغلادی.‏ 42اُل شِیله دییدی:‏ ‏«‏واخ، کَشگَه سِن بو گون اُزونگه نَمَه‌نینگ پاراحاتلیق گِتیرجِکدیگینی بیلسِدینگ!‏ اِمّا بو حَضیر سِنینگ گُزلِرینگدِن گوزگین.‏ 43سِنینگ باشینگا شِیله بیر گونلِر گِلِر:‏ دوشمانلارینگ داش-تُوِرِگینگه سَنگَرلِر قازیپ، سِنی قابارلار، هِر یاندان قیسیپ-قُورارلار.‏ 44اُلار سِنی وِیران اِدیپ، سِنینگ ایچینگدَکی اُغلانلاری قیریپ زینگارلار.‏ سِنده داش اوستونده داش قُیمازلار، سِبَبی سِن خودایینگ سانگا گِلِن واقتینی بیلمِدینگ.‏»‏

عیسی ساتیانچیلاری عیباداتخانادان کُویار

مَتّیٰ 21‏:12‏-17؛ مَرقُس 11‏:15‏-19؛ یوحنا 2‏:13‏-22

45سُنگرا عیسی عیباداتخانانینگ حایاطینا گیریپ، اُل یِردَکی ساتیانچیلاری کُوماغا باشلادی.‏ 46- عیسی اُلارا:‏ ‏«‏‏”‏مِنینگ اُیوم عیبادات اُیودیر“‏ دیییپ یازیلاندیر.‏ اِمّا سیز مونی اُغورلارینگ جایینا اُووروپسینگیز»‏ دییدی.‏

47اُل هِر گون عیباداتخانانینگ حایاطیندا دِرس بِریَردی.‏ یُلباشچی کاهینلار، دین عُلَمالار و خالقینگ باشلیقلاری بُلسا اُنی اُلدورمِگینگ فیکریندِدیلِر.‏ 48اِمّا مونونگ یُلونی تاپیپ بیلمِیَردیلِر، سِبَبی هِمّه خالق اُنی قاتی دیقّات بیلِن دینگلِیَردی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index