Search form

لوقا 23

23‏-نجی باب

عیسی پیلاتُسینگ اُوونده

مَتّیٰ 27‏:1‏-2، 11‏-26؛ مَرقُس 15‏:1‏-15؛ یوحنا 18‏:28‏—19‏:16

1سُنگرا مِجلِسینگ هِمّه آداملاری یِرلِریندِن توروپ، عیسانی پیلاتُسینگ یانینا گِتیردیلِر.‏ 2اُلار عیسانی عاییپلاماغا باشلادیلار:‏ ‏«‏بیز بو آدامینگ خالقیمیزی آزدیریاندیغینی گُردوک و اُل ایمپِراطُرا مالییات تُلِمَگه قارشی چیقیار و اُزونی مسیح هِم پاتیشاه دیییپ آدلاندیریار.‏»‏ 3پیلاتُس اُندان:‏ ‏«‏سِن یهودیلِرینگ پاتیشاهسیمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ عیسی اُنگا:‏ ‏«‏اُز آیدیشینگ یالیدیر»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 4سُنگرا پیلاتُس یُلباشچی کاهینلار بیلِن خالقا:‏ ‏«‏مِن بو آدامدا هیچ بیر عاییپ گُرمِدیم»‏ دییدی.‏ 5اِمّا اُلار قایتا-قایتا آیدیپ:‏ ‏«‏بو آدام اُز تاغلیماتی بیلِن تامام یهودیه‌نینگ خالقینی آزدیریار.‏ اُل جلیله‌دِن باشلاپ، شو یِره چِنلی گِلدی»‏ دییدیلِر.‏

6مونی اِشیدیپ، پیلاتُس:‏ ‏«‏بو آدام جلیله‌لیمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 7عیسانینگ هیرودیسینگ وِلایاتینداندیغینی بیلِنسُنگ، پیلاتُس اُنی هیرودیسینگ یانینا ایبِردی، سِبَبی شُل واقت هیرودیسینگ اُزی هِم اورشلیمدِدی.‏ 8هیرودیس عیسانی گُروپ قاتی بِگِندی، سِبَبی کَن واقتدان بَری اُنی گُرمِک ایسلِیَردی.‏ اُل باراداقی اِشیدِن کَن زاتلارینا گُرَه، اُندان بیر عالامات گُرِرین دییِن اومیدی باردی.‏ 9هیرودیس اُندان کَن سُراغلار سُرادی، اِمّا عیسی اُنگا هیچ بیر جُغاپ بِرمِدی.‏ 10یُلباشچی کاهینلار بیلِن دین عُلَمالار بُلسا اُل یِرده دوروپ، اُنی بیراغیزدان تُهمِت اوریاردیلار.‏ 11سُنگرا هیرودیس بیلِن اُنونگ سِربازلاری عیسانی کیچِلدیپ ماسغارالادیلار.‏ اوسّونه بیر نِفیس دُن گِیدیریپ، پیلاتُسینگ یانینا ایبِردیلِر.‏ 12شُل گون پیلاتُس بیلِن هیرودیس دُست بُلدی؛ موندان اُوال اُلارینگ آراسیندا دوشمانچیلیق باردی.‏

13پیلاتُس یُلباشچی کاهینلاری، خالقینگ یاشولیلاری و آداملاری اویشوریپ، 14اُلارا:‏ ‏«‏سیز بو آدامی مِنینگ یانیما خالقی آزدیریار دیییپ گِتیردینگیز.‏ مِن اُنی گُزونگیزینگ اُوونده سُراق اِتدیم، اِمّا اُل باراداقی تُهمِت اورمالارینگیزینگ هیچ بیری دُغری چیقمادی.‏ 15اُنی هیرودیسینگ یانینا ایبِردیم، اُل هِم هیچ گونَه تاپمان، اُنی ایزینا ایبِردی.‏ سیزینگ گُرشونگیز یالی، اُل اُلومه لاییق هیچ زات اِتمَندیر.‏ 16شُنونگ اوچین هِم، مِن اُنونگ جِزاسینی بِریپ، بُشاتجاق»‏ دییدی.‏ ‏[‏ 17پیلاتُس بایرامچیلیق میناسیبِتلی خالقا بیر آدامی بُشادیپ بِرمِلیدی.‏]‏

18اِمّا هِمّه خالق بیراغیزدان:‏ ‏«‏بو آدامی هِلَک اِت!‏ بیزه باراباسی بُشات!‏»‏ دیییپ قیغیریشدیلار.‏ 19باراباس شَهرده یوزه چیقان بیر قالماغالا قاتناشاندیغی و قانخُردوغی اوچین زیندانا سالنیپدی.‏ 20پیلاتُس عیسانی بُشاتماق نییِتی بیلِن یِنه-ده خالقا یوزلِندی.‏ 21اِمّا اُلار:‏ ‏«‏اُنی صلیبه چویله!‏ صلیبه چویله!‏»‏ دیییپ قیغیریشدیلار.‏ 22پیلاتُس اوچونجی گِزِک اُلارا:‏ ‏«‏نَمه اوچین؟ بو آدام نَمه جِنایات ایش اِتدی؟ مِن اُندان اُلوم جِزاسینا لاییق هیچ زات تاپمادیم.‏ شُنونگ اوچین هِم اُنی جِزالاندیریپ بُشاتجاق»‏ دییدی.‏ 23اِمّا اُلار سِسلِرینی خاص قاتالدیپ، قایتا-قایتا بیلِن اُنونگ صلیبه چویلِنمِگینی ایسلِدیلِر و اُلارینگ سِسی اوستون چیقدی.‏ 24شِیله‌لیک بیلِن، پیلاتُس اُلارینگ ایسلِگینی بِرجای اِتمِک قارارینا گِلدی.‏ 25اُلارینگ سُران آدامینی، قالماغال تورزوپ، آدام اُلدورِنی اوچین زیندانا سالنان آدامی بُشاتدی، عیسانی بُلسا اُلارینگ ایختییارینا بِردی.‏

عیسی صلیبه چویلِنیَر

مَتّیٰ 27‏:32‏-44؛ مَرقُس 15‏:21‏-32؛ یوحنا 19‏:17‏-27

26سِربازلار عیسانی آلیپ باریارقالار، اِکینچیلیگیندِن گِلیَن قیرِوانلی شمعونی توتوپ، آرقاسینا صلیبی یوکلِدیلِر و عیسانینگ ایزیندان یُریمَگه مِجبور اِتدیلِر.‏ 27اولی بیر جِماغات عیسانینگ ایزینا دوشوپ گیتدی، اُلارینگ آراسیندا اُنونگ اوچین زار-زار آغلایان آیالّار هِم باردی.‏ 28عیسی اُل آیالّارا طاراف اُورولیپ، شِیله دییدی:‏ ‏«‏اِی، اورشلیم قیزلاری!‏ مِنینگ اوچین آغلامانگ.‏ اُزونگیز و فِرزِنتلِرینگیز اوچین آغلانگ.‏ 29چونکی شِیله بیر گونلِر گِلِر، آداملار:‏ ‏”‏گُورِلی بُلمایان آیالّار، دُغورمادیق گُوره‌لِر، چاغا اِمدیرمِدیک گُووسلِر نَهیلی خوشواقت!‏“‏ دییِرلِر.‏ 30- شُندا داغلارا:‏ ‏”‏بیزینگ اوستومیزه ییقیلینگ!‏“‏ دِپه‌لِره:‏ ‏”‏بیزینگ اوستومیزی اُرتونگ!‏“‏ دییِرلِر.‏ 31اِگِر آداملار گُک باغا شِیله زاتلار اِدیَن بُلسالار، اُندا قوری باغا نَمه بُلار؟»‏

32عیسی بیلِن باشغا ایکی جِنایاتچینی هِم جِزالاندیرماق اوچین آلیپ باریاردیلار.‏ 33اُلار ‏«‏کِلّه‌چاناق»‏ دییِن یِره گِلِنلِریندِن سُنگ، عیسانی یانگقی جِنایاتچیلار بیلِن بیرلیکده صلیبه چویلِدیلِر.‏ جِنایاتچیلارینگ بیری اُنونگ ساغ طارافیندا، بِیلِکیسی سُل طارافیندادی.‏ 34عیسی:‏ ‏«‏آتام!‏ اُلاری باغیشلا، سِبَبی اُلار نَمه اِدیَنلِرینی بیلِنُقلار»‏ دییدی.‏ سِربازلار قُرعه آتیشیپ، اُنونگ لِباسلارینی پایلاشیاردیلار.‏

35خالق اُنگا باقیپ دوردی.‏ یُلباشچیلار هِم اُنونگ اوستوندِن گولوپ:‏ ‏«‏اُل باشغالاری نِجات بِردی.‏ اِگِر اُل خودایینگ سِچیپ-سایلانان مسیحی بُلسا، دِگمه، ایندی اُزونی هِم نِجات بِرسیندَه!‏»‏ دیییشیَردیلِر.‏ 36سِربازلار هِم یانینا گِلیپ، اُنی ماسغارالایاردیلار و اُنگا تورشی شِراپ بِردیلِر:‏ 37‏«‏اِگِر یهودیلِرینگ پاتیشاهسی بُلسانگ، اُزونگی نِجات بِر-دا!‏»‏ دیییَردیلِر.‏ 38اُنونگ دِپه‌سینده بُلسا:‏ ‏«‏بو یِهودیلِرینگ پاتیشاهسیدیر»‏ دییِن یازو باردی.‏

39چویلِنِن جِنایاتچیلارینگ بیری اُنگا سِووپ:‏ ‏«‏سِن مسیح دَلمی نَمه؟ اُندا اُزونگی-ده، بیزی-ده نِجات بِر-دَه!‏»‏ دییدی.‏ 40ایکینجی جِنایاتچی بُلسا مونی آیدانا کَیَپ:‏ ‏«‏سِن خودایدان قُرقانگُقمی؟ سِن هِم اُنونگ بیلِن بیر جِزانی چِکیَرسینگ!‏ 41بیز اُز اِتمیشیمیزه لاییق عادالاتلی جِزا آلدیق.‏ اِمّا بو آدام هیچ بیر تِلِکه ایش اِتمِدی آخیری»‏ دییدی.‏ 42سُنگرا اُل:‏ ‏«‏عیسی، شاهلیغینگا باران واقتینگ مِنی یادلاغین!‏»‏ دییدی.‏ 43عیسی هِم اُنگا:‏ ‏«‏سانگا دُغروسینی آیدیارین، سِن شو گون مِنینگ بیلِن بیله جِنِّتده بُلارسینگ»‏ دییدی.‏

عیسانینگ اُلومی

مَتّیٰ 27‏:45‏-56؛ مَرقُس 15‏:33‏-41؛ یوحنا 19‏:28‏-30

44واقت گونُرتانا قُلایلاندا، گونونگ یوزی توتولدی، اُیلَن ساغات اوچه چِنلی هِمّه یوردی قارانگقیلیق آلدی.‏ 45عیباداتخانانینگ پِرده‌سی اُرتاراسیندان ییرتیلیپ، ایکَه بُلوندی.‏ 46- عیسی قاتی سِس بیلِن قیغیریپ:‏ ‏«‏آتام!‏ روحومی سِنینگ اِلینگه تابشیریارین»‏ دییدی-ده، جان بِردی.‏

47اَفسَر بُلان واقانی گُروپ، خودایی اُودی.‏ اُل:‏ ‏«‏بو، حاقیقاتدان-دا، دُغری آدام میشدیق!‏»‏ دییدی.‏ 48بو زاتلارا تُماشا اِتمِک اوچین اویشِن هِمّه خالق بُلان واقالاری گُروپ، قورساقلارینی یومروقلای-یومروقلای ایزلارینا قایتدی.‏ 49عیسانی تانییان آداملارینگ هِمّه‌سی، شِیله-ده جلیله‌دِن اُنونگ ایزینا دوشوپ گِلِن آیالّار داشراقدا دوروپ، بو واقالارا سین اِدیَردیلِر.‏

عیسانینگ جایلانیشی

مَتّیٰ 27‏:57‏-61؛ مَرقُس 15‏:42‏-47؛ یوحنا 19‏:38‏-42

50مِجلِس آداملاریندان یوسف آدلی بیر آدام باردی.‏ اُل قاوی هِم دُغری آدامدی.‏ 51اُزی-ده مِجلِسینگ قارارینا و ایشینه راضیلیق بِرمَندی.‏ یوسف یهودیه‌نینگ رامه شَهریندِن بُلوپ، خودایینگ پاتیشاهلیغینا قاراشیاردی.‏ 52اُل پیلاتُسینگ یانینا باریپ، عیسانینگ جِسِدینی دیلِدی.‏ 53سُنگرا اُنی آشاق دوشوریپ، کِفِنه دُلاپ، قایادا قازیلان و حَضیر چِنلی هیچ کیمینگ جایلانمادیق قابریندا جایلادی.‏ 54بو ایش تاییارلیق گونونینگ آخیریندا بُلوپ، سَبَّت گونونینگ باشلانماغینا قُلایدی.‏

55عیسی بیلِن جلیله‌دِن گِلِن آیالّار هِم یوسفینگ ایزینا دوشوپ گیتدیلِر-ده، قابری و اُنونگ جِسِدینینگ نَهیلی جایلانانینی گُردولِر.‏ 56سُنگرا اُلار اُیلِرینه قایدیپ، خوش ایسلی اوزَرلیگلِر و عاطیرلار تاییارلادیلار.‏ اِمّا خودایینگ حُکومی گُرَه سَبَّت گونی اُلار دینچ آلدیلار.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index