Search form

لوقا 24

24‏-نجی باب

عیسی دیرِلیَر

مَتّیٰ 28‏:1‏-10؛ مَرقُس 16‏:1‏-8؛ یوحنا 20‏:1‏-10

1یِکشَنبه گونی اِرتیر ایربیلِن آیالّار تاییارلان خوش ایسلی اوزَرلیگلِرینی آلیپ، قابرینگ باشینا باردیلار.‏ 2اُلار قابرینگ آغزینداقی داشینگ بیر چِته تُغالاناندیغینی گُردولِر.‏ 3قابرینگ ایچینه گیرِنلِرینده بُلسا، عیسانینگ جِسِدینی تاپمادیلار.‏ 4مونگا حایران بُلوپ دورقالار، قارشیلاریندا یالقیم سالیان لِباسدا ایکی سانی آدام بیردِن گُروندیلِر.‏ 5آیالّار قُرقوپ، باشلارینی آشاق توتدولار.‏ یانگقی آداملار اُلارا:‏ ‏«‏سیز نَمه اوچین دیرینی اُلولِرینگ آراسیندان گُزلِیَرسینگیز؟ 6اُل بو یِرده دَل، اُل دیرِلدی!‏ اُل هِنیز سیزینگ بیلِن بیلِکَه جلیله‌ده اُزونگیزه آیدان زاتلارینی یادینگیزا سالینگ.‏ 7اُل:‏ ‏”‏اینسان اُغلی گونَه‌لی آداملارینگ اِلینه تابشیریلمالی، صلیبه چویلِنمِلی، اُلِندِن سُنگ اوچولِنجی گون دیرِلمِلیدیر“‏ دیییپدی»‏ دییدیلِر.‏ 8سُنگرا عیسانینگ بو سُزلِری اُلارینگ یادینا دوشدی.‏

9آیالّار قابردان اُورولیپ گِلیپ، بولارینگ بارینی اُنبیر رِسولّارا و بِیلِکیلِرینگ هِمّه‌سینه خابار بِردیلِر.‏ 10رِسولّارا بو خاباری یِتیرِنلِر مَجدَلَلی مریم، یوانّا، یعقوبینگ اِنه‌سی مریم و اُلارینگ یانینداقی بِیلِکی آیالّاردی.‏ 11اِمّا بو سُزلِر رِسولّارا بُش گُروندی، اُلار آیالّارا اینانمادیلار.‏ 12پِطرُس بُلسا یِریندِن توروپ، قابرا طاراف یُرتدی.‏ اُل اِنگیلیپ، کِفِنینگ بُش یاتانینی گُردی.‏ اُل بُلان واقا گِنگ قالیپ، ایزینا دُلاندی.‏

عیسی عِمواسا باریانلارا گُرونیَر

مَرقُس 16‏:12‏-13

13شُل گون شَگیرتلِردِن ایکیسی عِمواس دییِن اُبا باریاردی.‏ بو اُبا اورشلیمدِن اُن کیلُمِتره اوزاقلیقدا یِرلِشیَردی.‏ 14اُلار بُلوپ گِچِن بو واقالار حاقدا اُزآرا گورلِشیَردیلِر.‏ 15شِیله‌لیکده، کِپلِشیپ، فیکر آلشیپ باریارقالار، عیسانینگ اُزی یاقینا گِلیپ، اُلار بیلِن بیله یُریبِردی.‏ 16یُنه اُنی تانیماز یالی، اُلارینگ گُزلِری باغلانیپدی.‏

17عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏یُل بُلسون!‏ نَمه حاقدا گورّونگ اِدیپ باریانگیز؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلار قایغیلی یاغدایدا دوردیلار.‏ 18اُلارینگ کلیوپاس آدلیسی:‏ ‏«‏اورشلیمده بُلوپ-دا، شو گونلِر اُل یِرده بُلان واقالاردان بیخابار بیگانه یِکه سِنمیکَنگ؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 19عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏هایسی واقالار؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلار شِیله جُغاپ بِردیلِر:‏ ‏«‏ناصِره‌لی عیسی حاقدَکی واقالار.‏ اُل خودایینگ و هِمّه خالقینگ ناظاریندا سُزده هِم ایشده گویچلی پیغامباردی.‏ 20یُلباشچی کاهینلار بیلِن حاکیملِریمیز اُنی اُلوم جِزاسینا حُکوم اِتدیریپ، صلیبه چویلِمِک اوچین حاکیمینگ اِلینه تابشیردیلار.‏ 21بیز بُلسا اسرائیلی نِجات بِرجِک شُلدور دیییپ اومید اِدیپدیک.‏ موندان باشغا بو زاتلارینگ بُلانینا اوچ گون بُلدی.‏ 22اوستونه-ده، آیالّاریمیزینگ کَبیری هِم بیزی حایرانا قُیدی.‏ اُلار شو گون ایر بیلِن قابرینگ باشینا باریپ، 23اُنونگ جِسِدینی تاپماندیرلار.‏ اُلار بیزینگ یانیمیزا گِلیپ، اُزلِرینه پِریشده‌لِرینگ گُرنِندیگینی آیتدیلار.‏ پِریشده‌لِر اُنگا دیری دیییَرمیشلِر.‏ 24سُنگرا بیزینگکیلِرینگ کَبیری قابرا باریپ، یاغدایینگ اِدیل آیالّارینگ آیدیشی یالیدیغینی گُروپدیرلِر، اِمّا عیسانی گُرمَندیرلِر.‏»‏

25عیسی اُلارا:‏ ‏«‏واخ، سیز عاقیلسیزلار!‏ پیغامبارلارینگ آیدانلارینا گیچ اینانیانلار!‏ 26مسیح بو عاذاپلاری گُروپ، اُز بِییکلیگینه گیرمِلی دَلمیدی؟»‏ دییدی.‏ 27سُنگرا اُل موسی بیلِن هِمّه پیغامبارلاردان باشلاپ، هِمّه مُقادِّس یازغیلاردا اُزی حاقدا آیدیلانلاری اُلارا دوشوندیردی.‏

28اُلار باریان اُبالارینا قُلایلانلاریندا، عیسی اوزاغراق گیدِرلی گُروندی.‏ 29اِمّا اُلار اُنی ساقلاپ:‏ ‏«‏بیزینگ یانیمیزدا قالای، باسیم آغشام دوشِر، گون یاشیپ باریار»‏ دییدیلِر.‏ شِیله‌لیکده، عیسی اُلارینگ یانیندا قالدی.‏ 30عیسی اُلار بیلِن ساچاق باشیندا اُتیرقا، چُرِک آلیپ، شوکور اِتدی-ده، بُلوپ اُلارا بِردی.‏ 31شُندا اُلارینگ گُزلِری آچیلیپ، عیسانی تانیدیلار، اِمّا عیسی اُلارینگ گُزلِریندِن غاییپ بُلدی.‏ 32اُلار بیری-بیرلِرینه:‏ ‏«‏یُلدا بیزینگ بیلِن کِپلِشیپ گِلیَرکَه، بیزه مُقادِّس یازغیلاری دوشوندیریَرکَه، ایچیمیزده یورِگیمیز یانمایارمیدی دییسِنه؟»‏ دیییشدیلِر.‏

33اُلار توروپ، شُل واقتینگ اُزونده اورشلیمه دُلاندیلار.‏ اُل یِرده اُنبیر رِسولّاری و اُلارینگ یانیندا بیله اویشوپ اُتورانلاری تاپدیلار.‏ 34بولار:‏ ‏«‏دُغرودان-دا، عیسی دیرِلیپدیر و شمعونا گُرنوپدیر!‏»‏ دییدیلِر.‏ 35سُنگرا اُل ایکیسی یُلدا بُلان واقالاری، عیسی چُرِگی بُلِنده، اُنی تانیدیقلارینی گورّونگ بِردیلِر.‏

عیسی شَگیرتلِره گُرونیَر

مَتّیٰ 28‏:16‏-20؛ مَرقُس 16‏:14‏-18؛ یوحنا 20‏:19‏-23؛ رِسولّاری 1‏:6‏-8

36اُلار هِنیز بو بارادا گورّونگ بِریپ دورقالار، عیسانینگ اُزی اُلارینگ آراسیندا دوروپ:‏ ‏«‏سیزه سالاملار بُلسون!‏»‏ دییدی.‏ 37اُلار روح گُریَندیریس فیکر اِدیپ، تیسگینیپ قُرقدولار.‏ 38عیسی اُلارا:‏ ‏«‏نَمه اوچین آلدیراشیارسینگیز؟ نَمه سِبَپدِن گُونونگیزه بِیله فیکرلِر گِلیَر؟ 39مِنینگ اِلِّریمه، آیاقلاریما گُزَنگ.‏ بو مِنینگ اُزوم!‏ مانگا اِلِّرینگیزی دِگریپ گُرونگ.‏ روحونگ اِت بیلِن سونگکی بُلماز، اِمّا گُرشونگیز یالی، مِنینگکی بار»‏ دییدی.‏ 40مونی آیدیپ، اِلِّرینی، آیاقلارینی اُلارا گُرکِزدی.‏ 41اُلار شاتلیقدان یانگا هِنیزِم اینانیپ بیلمَن، حایران قالیپ دورقالار، عیسی اُلارا:‏ ‏«‏بو یِرده اییمَگه بیر زادینگیز بارمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 42اُنگا بیشیریلِن بالیغینگ بیر بُلِگینی بِردیلِر.‏ 43عیسی آلیپ، اُلارینگ گُزلِرینینگ اُوونده اُنی اییدی.‏

44عیسی اُلارا:‏ ‏«‏مِن هِنیز یانینگیزداقام سیزه آیدان سُزلِریم شولاردیر:‏ مِن حاقدا تُورات‌دا، پیغامبارلارینگ یازغیلاریندا، زِبوردا یازیلانلارینگ هِمّه‌سی بِرجای بُلمالیدیر»‏ دییدی.‏ 45سُنگرا مُقادِّس یازغیلارا دوشونمِکلِری اوچین، اُلارینگ فیکرلِرینی آچدی.‏ 46عیسی اُلارا:‏ ‏«‏شِیله یازیلاندیر:‏ مسیح عاذاپ گُروپ اُلِندِن سُنگ اوچولِنجی گون دیرِلِر.‏ 47شِیله هِم توبا اِدیپ، گونَه‌لِرینینگ باغیشلانماغی باراداقی خوش خاباری اورشلیمدِن باشلاپ، هِمّه میلِّتلِره اُنونگ آدیندان واغیظ اِدیلمِلیدیر.‏ 48سیز بو زاتلارا شاهات بُلارسینگیز.‏ 49مِن هِم آتامینگ واعدا اِدِن مُقادِّس روحونی سیزه یُلّارین.‏ اِمّا سیز آسماندان اینجِک قودرات بیلِن دُلدوریلیانچانگیز، اورشلیمده قالینگ»‏ دییدی.‏

عیسی آسمانا گُتِریلیَر

مَرقُس 16‏:19‏-20؛ رِسولّاری 1‏:9‏-11

50عیسی شَگیرتلِری شَهرینگ داشینا چیقاریپ، بِیت‌عَنیا گِتیردی.‏ سُنگرا اِلِّرینی قالدیریپ، اُلارا بِرِکِت بِردی.‏ 51بِرِکِت بِریپ دورقا، اُلاردان آیریلیپ، آسمانا گُتِریلدی.‏ 52اُلار هِم اُنگا سِجده اِدیپ، اولی شاتلیق بیلِن اورشلیمه دُلاندیلار.‏ 53اُلار هِمیشه عیباداتخانادا بُلوپ، خودایا شوکور اِدیَردیلِر.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index