Search form

لوقا 6

6‏-نجی باب

سَبَّت گونی بارادا گورّونگ

مَتّیٰ 12‏:1‏-14؛ مَرقُس 2‏:23‏—3‏:6

1بیر سَبَّت گونی عیسی بوغدایلیغینگ آراسیندان گِچیپ باریاردی.‏ اُنونگ شَگیرتلِری بوغدای باشلارینی یُلوپ، اِلِّریندَه اُورادیپ ایییَردیلِر.‏ 2فَریسی‌لِرینگ کَبیری اُلاردان:‏ ‏«‏نَمه اوچین سَبَّت گونی قاداغان اِدیلِن زادی اِدیَرسینگیز؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 3- عیسی اُلارا:‏ ‏«‏داوود بیلِن یانینداقیلار آچ قالانلاریندا، سیز داوودینگ نَمه اِدِندیگینی آصلا اُقیمادینگیزمی؟ 4اُل خودایینگ اُیونه گیریپ، کاهینلاردان باشغالارا قاداغان اِدیلِن هُدور چُرِکلِرینی آلیپ اییدی و یانینداقیلارا هِم بِردی»‏ دییدی.‏ 5عیسی اُلارا یِنه-ده:‏ ‏«‏اینسان اُغلی حتّیٰ سَبَّت گونونینگ-ده حُکومداریدیر»‏ دییدی.‏

6باشغا بیر سَبَّت گونی عیسی کِنیسه باریپ، خالقا اُورِتمَگه دوردی.‏ اُل یِرده ساغ اِلی قوران بیر آدام باردی.‏ 7دین عُلَمالار بیلِن فَریسی‌لِر عیسانی عاییپلاماقچی بُلدولار:‏ سَبَّت گونی مِریض شِفا بِرِرمیکَه دیییپ، اُنی گُزلِدیلِر.‏ 8عیسی اُلارینگ فیکرلِرینی بیلیپ، اِلی قوران آداما:‏ ‏«‏یِرینگدِن تور-دا، اُرتا چیق»‏ دییدی.‏ اُل هِم یِریندِن توروپ، اُرتادا دوردی.‏ 9سُنگرا عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏سیزه بیر سُراغیم بار:‏ شِریغاتدا سَبَّت گونی یاغشیلیق اِتمِک دُغرومی یا-دا یامانلیق؟ بیرینینگ جانینی نِجات بِرمِک دُغرومی یا-دا اُلدورمِک؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 10عیسی تُوِرِگیندَکیلِرینگ هِمّه‌سینه گُز گِزدیریپ چیقدی-دا، یانگقی آداما:‏ ‏«‏اِلینگی اوزات!‏»‏ دییدی.‏ اُل هِم اِلینی اوزاتدی شو واقتدا، اِلی دِرِّو شِفا تاپدی.‏ 11اُلار بُلسا قاهار-غاضابا مینیپ، عیسانی نَمه اِتمِلیدیگی بارادا اُز آرالاریندا ماصلاحاتلاشماغا باشلادیلار.‏

عیسی اُن ایکی شَگیردینی سایلایار

مَتّیٰ 10‏:1‏-4؛ مَرقُس 3‏:13‏-19

12شُل گونلِرده عیسی دُغا اِتمِک اوچین داغا چیقدی و تامام گیجَه‌نی خودایا دُغا اِدیپ گِچیردی.‏ 13گون دُغاندا، شَگیرتلِرینی یانینا چاغیردی.‏ اُلاردان اُن ایکی سانیسینی سایلاپ، اُلاری رِسولّیغا بِلِّدی.‏ اُلار شولاردیر:‏ 14شمعون ‏(‏عیسی اُنگا پِطرُس لاقابینی بِردی)‏، اُنونگ دُغانی آندرِیاس، یعقوب، یوحنا، فیلیپُس، بارتولما، 15مَتّیٰ، توما، حَلفینینگ اُغلی یعقوب، قایراتلی شمعون، 16یعقوبینگ اُغلی یهودا و عیسی خایینلیق اِدیَن یهودا اِسخریوطی.‏

17عیسی اُزونینگ اُن ایکی شَگیردی بیلِن داغدان آشاق دوشوپ، بیر تِکیز یِرده دوردی.‏ اُل یِرده اُنونگ باشغا-دا اِنچِمه شَگیرتلِری اویشوپ، تامام یهودیه‌دِن، اورشلیمدِن، صور بیلِن صیدونینگ کِناردِریاسیندان سانسیز آداملار گِلیپدی.‏ 18اُلار عیسانی دینگلِمَگه و مِرِضلِریندِن شِفا تاپماغا گِلیپدیلِر.‏ آرخو-جینلاردان خُرلوق چِکیَنلِر-ده شِفا تاپیاردیلار.‏ 19هِمّه آداملار عیسی اِل دِگیرجِک بُلیاردیلار، سِبَبی اُندان چیقیان گویچ اُلارینگ هِمّه‌سینه شِفا بِریَردی.‏

خوشواقتلار و خوشواقتسیزلار

مَتّیٰ 5‏:1‏-12

20سُنگرا عیسی شَگیرتلِرینه ناظارینی تیکیپ، شِیله دییدی:‏

‏«‏اِی، قاریپلار، خوشواقتسینگیز،

چونکی خودایینگ پاتیشاهلیغی سیزینگکیدیر!‏

21اِی، شو واقت آچلیق چِکیَنلِر، خوشواقتسینگیز،

چونکی دُیارسینگیز.‏

شو واقت آغلایانلار، خوشواقتسینگیز،

چونکی شاتلیقدان گولِرسینگیز.‏

22اینسان اُغلی سِبَپلی آداملار سیزدِن ییگرِنیپ، آرالاریندان کُوان واقتی، سیزه سِووپ، آدینگیزی قارالان واقتی خوشواقتسینگیز!‏ 23شُل گون شاتلانینگ، بِگِنچدِن بُکونگ، سِبَبی آسماندا آلجاق سیلاغینگیز اولودیر.‏ اُلارینگ آتا-بابالاری-دا پیغامبارلارا شِیله اِدِندیرلِر.‏

24اِمّا وای حالینگیزا، اِی، بایلار!‏

چونکی سیز اِییَم تِسِلّینگیزی آلانسینگیز.‏

25وای حالینگیزا، اِی، شو واقت دُقلار!‏

چونکی سیز آچلیق چِکِرسینگیز.‏

وای حالینگیزا، اِی، شو واقت گولیَنلِر!‏

چونکی سیز یاس توتوپ آغلارسینگیز.‏

26هِمّه آداملار سیزی تعریفلان ماحالی وای حالینگیزا!‏

چونکی آتا-بابالاری-دا یالان پیغامبارلارا شِیله اِتدیلِر.‏

دوشمانلارینگیزی سُیونگ

مَتّیٰ 5‏:38‏-48؛ 7‏:12

27‏«‏اِمّا، اِی، مِنی دینگلِیَنلِر، سیزه شِیله دیییَرین:‏ دوشمانلارینگیزی سُیونگ، اُزونگیزدِن ییگرِنیَنلِره یاغشیلیق اِدینگ.‏ 28اُزونگیزه قارغایانلار اوچین یاغشیلیق دیلَنگ، اُزونگیزی اینجیدیانلار اوچین خودایا دُغا اِدینگ.‏ 29بیر یانگاغینگا اورانا بِیلِکی یانگاغینگی-دا توت.‏ دُنونگی آلاندان کُینِگینگی هِم قایغیرما.‏ 30دیلَنه — بِر، اُزونگدِن بیر زات آلاندان ایزینا سُراما.‏ 31آداملار اُزونگیزه نَمه اِتمِگینی ایسلِیَن بُلسانگیز، سیز-ده اُلارا شُنی اِدینگ.‏ 32سیز اُزونگیزی سُییَنلِری سُییَن بُلسانگیز، مونونگ بیلِن نَمه حُرمات قازانیارسینگیز؟ گونَه‌کَرلَر-ده اُزلِرینی سُییَنلِری، سُییَرلِر آخیرین.‏ 33سیز اُزونگیزه یاغشیلیق اِدیَنلِره یاغشیلیق اِدیَن بُلسانگیز، مونونگ بیلِن نَمه حُرمات قازانیارسینگیز؟ گونَه‌کَرلِر-ده شِیله اِدیَندیرلِر.‏ 34ایزینا آلماق طاماعسی بیلِن قارض بِریَن بُلسانگیز، مونونگ بیلِن نَمه حُرماتا میناسیپسینگیز؟ گونَه‌کَرلِر-ده بِریپ ایزینا آلماق نییِتی بیلِن گونَه‌کَرلِره قارض بِریَندیرلِر.‏ 35دوشمانلارینگیزی سُیونگ، یاغشیلیق اِدینگ، ایزینا آلماسیز قارض بِرینگ.‏ شُندا سیزینگ سیلاغینگیز اولی بُلوپ، بِییک خودایینگ اُغولّاری بُلارسینگیز، سِبَبی اُل قادر بیلمِزلِره-ده، تِلِکه‌لِره-ده مَهیرلیدیر.‏ 36آسمانداقی آتانگیزینگ رِحملی بُلشی یالی، سیز-ده رِحملی بُلونگ.‏

باشغالاری گونَه‌کَرلِمَنگ

مَتّیٰ 7‏:1‏-5

37‏«‏باشغالاری گونَه‌کَرلِمَنگ، شُندا سیز هِم گونَه‌کَرلِنمِرسینگیز.‏ هیچ کیمی گونَه‌کَرلِمَنگ، اُندا سیزه-ده گونَه یاپیلماز.‏ باغیشلانگ، سیز-ده باغیشلانارسینگیز.‏ 38بِرینگ، سیزه-ده بِریلِر.‏ دُس-دُلی دُلدوریلیپ، آغزینا چِنلی اِدیلیپ، قوجاغینگیزی دُلوپ-داشیان اُلچِگ بیلِن دُلدوریلیپ بِریلِر.‏ هایسی اُلچِگ بیلِن اُلچِسِنگیز، سیزی-ده شُل اُلچِگ بیلِن اُلچِرلِر.‏»‏

39عیسی اُلارا بیر میثال هِم آیدیپ بِردی:‏ ‏«‏کُر کُری ایدَپ بیلِرمی؟ ایکیسی هِم چوقورا قاچمازمی؟ 40شَگیرت اُز موغالّیمیندان یُقاری دَلدیر، اِمّا کَمیلِّشِنسُنگ، هِر کِس اُز موغالّیمی یالی بُلار.‏

41‏«‏نَمه اوچین سِن دُغانینگ گُزوندَکی چُپی گُریَرسینگ-ده، اُز گُزونگدَکی آغاجی سایغارمایارسینگ؟ 42نَدیپ سِن اُز گُزونگدَکی آغاجی گُرمَن، دُغانینگا:‏ ‏”‏دُغان!‏ گِل، گُزونگدَکی چُپی چیقارایین“‏ دییجِک؟ اِی، ایکییوزلی!‏ اَوَّل اُز گُزونگدَکی آغاجی چیقار.‏ شُندا دُغانینگ گُزوندَکی چُپی چیقارماغی قاوی سایغارارسینگ.‏

باغ و اُنونگ میوه‌سی

مَتّیٰ 7‏:16‏-20، 24‏-27؛ 12‏:33‏-35

43‏«‏قاوی باغینگ تِلِکه میوه بِرمِیشی یالی، تِلِکه باغ-دا قاوی میوه بِرمِز.‏ 44باغ اُز میوه‌سیندِن تانیلیاندیر.‏ سِبَبی تیکِنلی بیتیاندان اینجیر، یانداقدان-دا اوزوم ییغیلیان دَلدیر.‏ 45یاغشی آدام یورِگینینگ یاغشیلیق خازیناسیندان یاغشی زاتلاری چیقاریاندیر.‏ یامان آدام یورِگینینگ یامانلیق خازیناسیندان بیدِرِک زاتلاری چیقاریاندیر.‏ اینسانینگ دیلی یورِگیندِن جُشانینی سُزلِیَندیر.‏

ایکی اُی

مَتّیٰ 7‏:24‏-27

46‏«‏نَمه اوچین مانگا:‏ ‏”‏یا آقام!‏ یا آقام!‏“‏ دیییپ-ده، آیدانلاریمی اِتمِیَرسینگیز؟ 47مِنینگ یانیما گِلیَن، سُزلِریمی اِشیدیپ، اُلاری بِرجای اِدیَن آدامینگ کیمه مِنگزِیَندیگینی سیزه بِیان اِدِیین:‏ 48اُل اُی سالماق اوچین یِری چونگّور قازیپ، اُنونگ پایاسینی قایانینگ اوستونده توتان آداما مِنگزِیَر.‏ سیل گِلِنده، آرنا جُشوپ، بو اُیه اورولسا-دا، اُنی سارسدیریپ بیلمِز، سِبَبی اُل قاوی سالنیپدی.‏ 49اِمّا مِنینگ سُزلِریمی اِشیدیپ-ده، بِرجای اِتمِدیک کیشی چَگَه‌نینگ اوستونده بینیاتسیز اُی سالان آدام یالیدیر.‏ آرنا جُشوپ، اُل اُیه اوران واقتیندا، اُی ییقیلار.‏ اُنونگ دارغایشی-دا قُرقونچ بُلار.‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index