Search form

لوقا 9

9‏-نجی باب

عیسی اُن ایکی شَگیردینی ایبِریَر

مَتّیٰ 10‏:5‏-15؛ مَرقُس 6‏:7‏-29

1عیسی اُن ایکی شَگیردینی یانینا چاغیریپ، اُلارا هِمّه جینلاری چیقارماغا، هِر هیلی مِریضچیلیکلِری شِفا بِرمَگه گویچ و ایختییار بِردی.‏ 2سُنگرا اُلاری خودایینگ پاتیشاهلیغینی واغیظ اِتمَگه و مِریضلِری شِفا بِرمَگه ایبِردی.‏ 3عیسی اُلارا:‏ ‏«‏یُل اوچین هیچ زات آلمانگ:‏ یانینگیزدا نه تایاق، نه تُربا، نه چُرِک، نه پول، نه آرتیقماچ کُینِک — هیچ زات بُلماسین.‏ 4هایسی اُیه گیرسِنگیز، تا اُل شَهردِن چیقیپ قایدیانچانگیز، شُل اُیده بُلونگ.‏ 5اِگِر آداملار سیزی قابول اِتمِسِلِر، اُلارینگ شَهریندِن چیقیپ قایدانینگیزدا، اُلارا قارشی شاهاتلیق حُکمونده آیاغینگیزینگ تُزونی قاقینگ»‏ دییدی.‏ 6شِیدیپ، اُلار یُلا چیقدیلار، هِر بیر باران یِرینده خوش خاباری واغیظ اِدیپ، مِریضلِری شِفا بِریپ، اُبا-اُبا آیلاندیلار.‏

7شُل واقت هیرودیس پاتیشاه بُلان واقالارینگ بارینی اِشیدیپ، قاتی آلدیرادی.‏ سِبَبی کَبیر آداملار:‏ ‏«‏یحیی دیرِلیپدیر!‏»‏ دیییَردیلِر.‏ 8کَبیرلِری:‏ ‏«‏اِلیاس گُرونوپدیر!‏»‏، باشغا بیریلِری هِم:‏ ‏«‏قادیمی پیغامبارلارینگ بیری دیرِلیپدیر!‏»‏ دیییشیَردیلِر.‏ 9هیرودیس بُلسا:‏ ‏«‏مِن یحیانینگ باشینی چاپدیردیم، اُندا بو آدام کیمکَه؟ اُل حاقدا اویتگِشیک خابارلار اِشیدیَن»‏ دییدی.‏ اُل عیسانی گُرمَگینی ایسلِیَردی.‏

عیسی بَش مونگ آدامی دُیوریار

مَتّیٰ 14‏:13‏-21؛ مَرقُس 6‏:30‏-44؛ یوحنا 6‏:1‏-14

10رِسولّار ایزینا گِلِندِنگ سُنگ، اُز اِدِن ایشلِرینی عیسی خابار بِردیلِر.‏ اُل هِم اُلاری یانینا آلیپ، بِیت‌صِیدا دییِن شَهرینگ قُلایینداقی بیر بُش یِره گیتدی.‏ 11اِمّا جِماغات مونی بیلیپ، اُنونگ ایزیندان باردیلار.‏ اُل هِم اُلاری گولِر یوزه قارشیلاپ، خودایینگ پاتیشاهلیغی حاقدا گورّونگ بِردی و شِفا مَحتَج آداملاری شِفا بِردی.‏

12گون یاشیپ باریارقا، اُن ایکی شَگیرتلِر عیسانینگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏بو جِماغاتی گُیبِر، تُوِرِکدَکی اُبالارا و اِکینچیلیکلِره گیدیپ، یاتماغا یِر و ایمیش تاپسینلار، سِبَبی بیز بیر بُش یِرده آخیری»‏ دییدیلِر.‏ 13اِمّا عیسی:‏ ‏«‏اُلارا اییمَگه زادی سیز بِرینگ»‏ دییدی.‏ اُلار هِم:‏ ‏«‏بیز مونچا جِماغات اوچین اییمیت ساتین آلماغا گیدِلیمی؟ بیزینگ بَش چُرِک بیلِن ایکی بالیقدان باشغا زادیمیز یُق آخیری»‏ دییدیلِر.‏ 14اُل یِرده بَش مونگه یاقین آدام باردی.‏ اِمّا عیسی شَگیرتلِرینه:‏ ‏«‏اُلاری اِلّی-اِلّیدِن دِسّه-دِسّه اِدیپ اُتوردینگ»‏ دیییپ تابشیردی.‏ 15اُلار هِم شِیله اِدیپ، هِمّه‌لِری اُتورتدیلار.‏ 16عیسی بُلسا بَش چُرِک بیلِن ایکی بالیغی آلیپ، گُزلِرینی آسمانا تیکیپ شوکور اِتدی.‏ سُنگرا بولاری خالقا پایلار یالی بُلوشدیریپ شَگیرتلِرینه بِردی.‏ 17هِمّه‌لِر ایییپ دُیدولار، آرتیپ قالان چُرِک بُلِکلِرینی ییغناپ، اُن ایکی سِبِدی دُلدوردیلار.‏

پِطرُس عیسانینگ مسیحدیگینی قابول اِدیَر

مَتّیٰ 16‏:13‏-28؛ مَرقُس 8‏:27‏—9‏:1

18بیر گون عیسی یِکِلیکده خودایا دُغا اِدیَردی، شَگیرتلِری هِم اُنونگ یانیندادی.‏ عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏خالق مانگا کیم دیییَر؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 19اُلار:‏ ‏«‏کَبیرلِری یحیی تَعمید بِریَنچی، کَبیرلِری اِلیاس، باشغا بیرلِری بُلسا قادیمی پیغامبارلارینگ بیری دیرِلیپدیر دیییَر»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 20عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏سیز مانگا کیم دیییَرسینگیز؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ پِطرُس:‏ ‏«‏سِن خودایینگ مسیحیسینگ»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 21عیسی بُلسا مونی هیچ کیمه آیتمازلیغی اُلارا قاتی تابشیردی.‏

عیسی اُلوپ دیریلجِگینی اُووندِن آیدیار

مَتّیٰ 16‏:20‏-28؛ مَرقُس 8‏:30‏—9‏:1

22اُل سُزونی دُوام اِدیپ:‏ ‏«‏اینسان اُغلی کَن عاذاپلار گُرمِلی، یاشولیلار، یُلباشچی کاهینلار و دین عُلَمالار طارافیندان رِت اِدیلمِلی، اُلدوریلمِلی و اُلِندِن سُنگ اوچولِنجی گون دیرِلمِلیدیر»‏ دییدی.‏ 23عیسی اُلارینگ هِمّه‌سینه شِیله دییدی:‏ ‏«‏کیم مِنینگ ایزیما دوشمِک ایسلِیَن بُلسا، اُزونی اینکَر اِتسین-ده، هِر گون صلیبینی آلیپ، ایزیما دوشسون.‏ 24هِر کیم جانینی نِجات بِرمِک ایسلِیَن، اُنی ییتیرِر، اِمّا کیم جانینی مِنینگ اوچین ییتیرسه، اُنی نِجات بِرِر.‏ 25اینسان هِمّه دونیَه‌نی قازانسا-دا جانیندان ماحروم بُلسا، مونونگ اُنگا نَمه پِیداسی بار؟ 26کیم مِندِن و مِنینگ سُزلِریمدِن اوتانسا، اینسان اُغلی-دا اُزونینگ، آتاسینینگ و مُقادِّس پِریشده‌لِرینگ بِییکلی بیلِن گِلِن ماحالی اُندان اوتانار.‏ 27اِمّا سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ بو یِرده دورانلارینگ کَبیری خودایینگ پاتیشاهلیغینی اُلمَنکَه گُرِرلِر.‏»‏

عیسانینگ گُرنوشی اویتگِیَر

مَتّیٰ 17‏:1‏-8؛ مَرقُس 9‏:2‏-8

28عیسی بو سُزلِری آیداندان سُنگ آرادان سِکیز گون گِچتی.‏ اُل پِطرُسی، یوحنانی و یعقوبی یانینا آلیپ، خودایا دُغا اِتمِک اوچین داغا چیقدی.‏ 29دُغا اِدیپ اُتیرقا، اُنونگ یوزی اویتگَپ، لِباسی یالپیلداپ دیم-آق بُلدی.‏ 30اینه، ایکی آدام اُنونگ بیلِن گورّونگلِشیپ دوردی.‏ بو موسی بیلِن اِلیاس‌دی.‏ 31اُلار بِییکلیک ایچینده گُرونوپ، عیسانینگ دونیَه‌دِن آلینمالی واقتی بارادا گورّونگ اِدیَردیلِر.‏ بو واقا اورشلیمده یِرینه یِتمِلیدی.‏ 32پِطرُس بیلِن اُنونگ یانینداقیلاری اوقی باسیپدیر، اِمّا اُلار اوقودان آچیلیپ، عیسانینگ بِییکلیگینی هِم اُنونگ یانیندا دوران ایکی آدامی گُردولِر.‏ 33موسی بیلِن اِلیاس عیسانینگ یانیندان آیریلیپ باریارقالار، پِطرُس نَمه دییَنینی اُزی-ده بیلمَن، اُنگا:‏ ‏«‏اُستاد!‏ بیزه بو یِرده بُلماق قاوی، گِل، اوچ سایِبان دیکِلی:‏ بیری — سانگا، بیری — موسی، بیری — اِلیاسا»‏ دییدی.‏

34پِطرُس بولاری آیدیپ دورقا، بیر بولوت گِلیپ، اُلارینگ اوستونی اُرتدی.‏ اُزلِرینی بولوت قاپلاپ آلاندا، اُلار قاتی قُرقدولار.‏ 35بولوتدان:‏ ‏«‏بو مِنینگ اُغلومدیر، سایلاپ-سِچِنیمدیر!‏ اُنگا قولاق آسینگ»‏ دییِن سِس گِلدی.‏ 36بو سِس کِسیلِن واقتی، عیسی یِکه قالدی.‏ شَگیرتلِر بُلسا سِسّیز بُلوپ، گُرِن زاتلاری بارادا شُل گونلِرده هیچ کیمه گورّونگ بِرمِدیلِر.‏

عیسی آرخو-جین اِیِلَن اُغلانی شِفا بِریَر

مَتّیٰ 17‏:14‏-18؛ مَرقُس 9‏:14‏-27

37شُل گونونگ اِرتِسی داغدان آشاق دوشِن واقتی، بیر اولی جِماغات عیسانی قارشیلادی.‏ 38جِماغاتینگ ایچیندِن بیر آدام قیغیریپ، شِیله دییدی:‏ ‏«‏اُستاد!‏ یالباریان، مِنینگ اُغلوما ناظارینگی سال، اُل مِنینگ یِکِجه اُغلانیم.‏ 39اینه، اُنی بیر آرخو-جین اِیه‌لِیَر، اُل بیردِن چیغیریپ باشلایار.‏ اُل روح اُنونگ آغزیندان آق کُپوک گِلیَنچَه سیلتِرلِیَر، یِر بیلِن یِگسان اِدیپ، اُندان زُردان آیریلیار.‏ 40شَگیرتلِرینگه اُنی چیقاریپ بِر دیییپ یالباردیم، اِمّا اُلار باشارمادیلار.‏»‏ 41عیسی:‏ ‏«‏اِی، ایمانسیز هِم یُلدان چیقان نِسل!‏ مِن هاچانا چِنلی سیزینگ بیلِن بیله بُلوپ، سیزه جیدایین؟ اُغلونگی بَریک گِتیر»‏ دییدی.‏ 42اُغلان عیسانینگ یانینا گِلیَرکَه، جین اُنی یِره اوروپ، کَن سیلتِرلِدی.‏ اِمّا عیسی آرخو-جینی کَییپ، اُغلانی شِفا بِریپ، آتاسینا قُوشوردی.‏ 43هِمّه‌لِر خودایینگ بِییکدیگینه حایران قالدیلار.‏

عیسی اُلوپ دیریلجِگینی یِنه آیدیار

مَتّیٰ 17‏:22‏-23؛ مَرقُس 9‏:30‏-32

هِمّه‌لِر عیسانینگ اِدِن ایشلِرینه گِنگ قالدی.‏ عیسی اُز شَگیرتلِرینه:‏ 44‏«‏بو سُزلِر قولاغینگیزدا قالسین:‏ اینسان اُغلی آداملارینگ اِلینه تابشیریلار»‏ دییدی.‏ 45اِمّا اُلار بو سُزه دوشونمِدیلِر.‏ بو سُزونگ مَعنیسی اُلار اوچین گوزگین بُلوپ قالدی، اُلار بو بارادا عیسادان سُراماغا-دا قُرقدولار.‏

اینگ اولی کیم؟

مَتّیٰ 18‏:1‏-5؛ مَرقُس 9‏:33‏-37

46شَگیرتلِرینگ آراسیندا اُلاردان کیمینگ اینگ بِییکدیگی بارادا جِدِل یوزه چیقدی.‏ 47عیسی اُلارینگ یورِگیندَکی فیکری دوشونیپ، بیر چاغانی آلدی-دا، یانیندا قُیدی.‏ 48سُنگرا اُلارا:‏ ‏«‏هِر کیم بو چاغانی مِنینگ آدیمدان قابول اِتسه، مِنی قابول اِتدیگیدیر.‏ هِر کیم مِنی قابول اِتسه، مِنی ایبِرِنی قابول اِدیَندیر.‏ آرانگیزدا کیم هِمّه‌دِن کیچی بُلسا، اینگ اولی شُلدور»‏ دییدی.‏

49یوحنا عیسی یوزلِنیپ:‏ ‏«‏اُستاد!‏ بیز سِنینگ آدینگ بیلِن جینلاری چیقاریان بیر آدامی گُردوک، اِمّا اُنی ساقلادیق، سِبَبی اُل بیزینگ بیلِن سِنینگ ایزینگا دوشِنُق»‏ دییدی.‏ 50عیسی اُنگا:‏ ‏«‏اُنی ساقلامانگ!‏ کیم سیزه قارشی بُلماسا، اُل سیزینگ طارافینگیزدادیر»‏ دییدی.‏

سامِره‌لیلِر عیسی قارشی بُلیارلار

51آسمانا آلینمالی واقتی قُلایلاندا، عیسی اورشلیمه گیتمِگی یورِگینه دوووپ، یُلا دوشدی.‏ 52اُل اُزوندِن اُنگ بیرنَچه یُلچینی یُلّادی.‏ اُلار هِم اُنونگ گِلِرینه تاییارلیق گُرمِک اوچین، سامِره‌لیلِرینگ بیر اُباسینا گیردیلِر.‏ 53اِمّا سامِره‌لیلِر عیسانی قابول اِتمِدیلِر، سِبَبی اُنونگ یُلی اورشلیمه طارافدی.‏ 54عیسانینگ شَگیرتلِری یعقوب بیلِن یوحنا مونی گُروپ، اُندان:‏ ‏«‏اِی، آقام!‏ اُلاری یُق اِتمِک اوچین ‏[‏اِلیاس‌ینگ اِدیشی یالی]‏ آسماندان اُت یاغدیرماغیمیزی ایسلِیَرسینگمی؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 55اِمّا عیسی اُورولیپ، اُلارا کَیِدی ‏[‏و آیتدی:‏ ‏«‏سیز هایسی روحا باغلیدیغینگیزی بیلمِیَرسینگیز.‏»‏ 56چونکی اینسان اُغلی آداملاری هِلَک اِتمَگه دَل-ده، اِیسِم اُلاری نِجات بِرمَگه گِلِندیر.‏]‏ سُنگرا اُلار باشغا اُبا گیتدیلِر.‏

عیسانینگ ایزینا دوشمِک

مَتّیٰ 8‏:19‏-22

57یُلدا باریارقالار، بیر آدام عیسی:‏ ‏«‏نیرَه گیتسِنگ، مِن هِم سِنینگ ایزینگا دوشجِک»‏ دییدی.‏ 58عیسی اُنگا:‏ ‏«‏تیلکیلِرینگ جایی، قوشلارینگ کِتِکلِری باردیر، اِمّا اینسان اُغلونینگ باشینی قُیماغا-دا یِری یُقدور»‏ دییدی.‏

59باشغا بیرینه:‏ ‏«‏مِنینگ ایزیما دوش»‏ دییدی.‏ اِمّا اُل:‏ ‏«‏آقام، اِجازا بِر، اُوال گیدیپ، آتامی جایلاپ گِلِیین»‏ دییدی.‏ 60اِمّا عیسی اُنگا:‏ ‏«‏قُی، اُلولِرینی اُلولِرینگ اُزلِری جایلاسینلار، یُنه سِن گیت-ده، خودایینگ پاتیشاهلیغینی واغیظ اِت»‏ دییدی.‏

61یِنه بیریسی:‏ ‏«‏آقام!‏ سِنینگ ایزینگا دوشِیین، یُنه اِجازا بِر، اُوونچَک ماشغالام بیلِن خوشلاشایین»‏ دییدی.‏ 62عیسی اُنگا:‏ ‏«‏اِلینه آزالی آلانسُنگ، ایزینا سِرِدیَن آدام خودایینگ پاتیشاهلیغینا میناسیپ دَلدیر»‏ دییدی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index