Search form

مَرقُس 1

1‏-نجی باب

یحیی تَعمید بِریَنچینینگ واغظی

مَتّیٰ 3‏:1‏-12؛ لوقا 3‏:1‏-18؛ یوحنا 1‏:19‏-28

1بو خودایینگ اُغلی عیسی مسیح حاقدَکی اینجیلینگ باشلانیان یِریدیر.‏

2- اِشعیا پیغامبارینگ کیتابیندا شِیله یازیلان:‏

‏«‏اُووندِن یُل تاییارلار یالی،

اینه، مِن اُز رِسولیمی ایبِریَرین.‏

3- بیاباندا قیغیریانینگ سِسی:‏

‏”‏خودایینگ یُلونی تاییارلانگ!‏

اُنونگ یُلّارینی دُغرولانگ!‏“‏ دیییَر.‏»‏

4شونلوقدا، بیاباندا یحیی تَعمید بِریَنچی گُروندی.‏ اُل آداملارا گونَه‌لِرینینگ باغیشلانماغی اوچین توبا اِدیپ، تَعمید آلماقلارینی واغیظ اِدیَردی.‏ 5یهودیه‌نینگ هِمّه خالقی و اورشلیمینگ ایلاتی اُنونگ یانینا باریاردیلار.‏ اُلار گونَه‌لِرینی بُیون آلیاردیلار، یحیی هِم اُلاری اُردُن آرناسیندا تَعمید بِریَردی.‏ 6یحیانینگ دویه یونگوندِن لِباسلاری، بیلینده قاییشدان قوشاغی باردی.‏ اُنونگ اییمیتی چِکیرتگه بیلِن بیابانینگ بالیدی.‏ 7اُل:‏ ‏«‏مِندِن سُنگرا گِلجِک مِندِن-ده خاص گویچلیدیر.‏ مِن اِنگیلیپ، اُنونگ کُووشینینگ باغینی چُزمَگه-ده میناسیپ دَلدیرین.‏ 8مِن سیزی سووا تَعمید بِریَرین، اِمّا اُل سیزی مُقادِّس روحا تَعمید بِرِر»‏ دیییپ واغیظ اِدیَردی.‏

عیسی واغیظ اِتمَگه باشلایار

مَتّیٰ 3‏:13‏—4‏:11؛ لوقا 3‏:21‏-22؛ 4‏:1‏-13

9شُل گونلِرده عیسی جلیلَه‌نینگ ناصِره شَهریندِن یحیانینگ یانینا گِلدی.‏ یحیی اُنی اُردُن آرناسیندا تَعمید بِریپ چیقاردی.‏ 10عیسی سودان چیقیپ گِلیَرکَه، آسمانینگ آچیلانینی و مُقادِّس روحونگ کِپدِره مِنگزِش اُز اوستونه اینیپ گِلیَنینی گُردی.‏ 11شُل واقت آسماندان:‏ ‏«‏سِن مِنینگ عزیز اُغلومسینگ، مِن سِندِن کَن راضیدیرین»‏ دییِن سِس گِلدی.‏

12مُقادِّس روح عیسانی دِرِّو بیابانا یُلّادی.‏ 13عیسی بیاباندا قیرق گون بُلدی و شِیطان طارافیندان ایمتِحانا سالیندی.‏ عیسی واحشی حایوانلارینگ آراسیندا یاشادی و پِریشده‌لِر اُنگا خیدمات اِتدیلِر.‏

عیسی اَوَّلکی شَگیرتلِرینی چاغیریار

مَتّیٰ 4‏:12‏-22؛ لوقا 4‏:14‏-15؛ 5‏:1‏-11

14یحیی زیندان اِدیلِندِن سُنگرا، عیسی جلیلَه گِلیپ، خودایینگ خوش خابارینی واغیظ اِتدی.‏ 15اُل:‏ ‏«‏واقت دُلدی، خودایینگ پاتیشاهلیغی قُلایلادی.‏ توبا اِدینگ، خوش خابارا اینانینگ!‏»‏ دیییَردی.‏

16عیسی جلیله دِریانینگ کِناریندان گِچیپ باریارقا، شمعون بیلِن اُنونگ دُغانی آندرِیاس دِریایا تُر زینگیپ دورانلارینی گُردی.‏ اُلار بالیقچیدیلار.‏ 17عیسی اُلارا:‏ ‏«‏مِنینگ ایزیما دوشونگ، مِن سیزی اینسان توتیان بالیقچیلار یالی اِدِرین»‏ دییدی.‏ 18اُلار هِم شُل واقتینگ اُزونده تُرلارینی قُییپ، اُنونگ ایزینا دوشدولِر.‏

19بیرآز یُرییِنلِریندِن سُنگ، عیسی زِبِدینینگ اُغولّاری یعقوب بیلِن یوحنانی گُردی.‏ اُلار قاییقینگ ایچینده تُرلارینی بِجِریپ اُتیردیلار.‏ 20عیسی دِرِّو اُلاری چاغیریپ، اُلار هِم آتالاری زِبِدی بیلِن گونلوکچیلِری قاییقدا قالدیریپ، عیسانینگ ایزینا دوشدولِر.‏

عیسی آرخو-جینلاری کُویار، مِریضلِری شِفا بِریَر

لوقا 4‏:31‏-42؛ مَتّیٰ 8‏:14‏-17

21اُلار کَفَرناحوما گِلدیلِر.‏ سَبَّت گونی عیسی کِنیسه باریپ، اُورِتمَگه باشلادی.‏ 22اُنونگ تاغلیماتینا حایران قالدیلار، سِبَبی عیسی آداملارا دین عُلَمالار یالی دَل-ده، گویچلی و ایختییارلی بیری یالی اُورِدیَردی.‏ 23شُل واقت اُلارینگ کِنیسه‌سینده آرخو-جین اِیِلَن بیر آدام باردی.‏ اُل:‏ 24‏«‏اِی، ناصِره‌لی عیسی!‏ بیزینگ بیلِن نَمه ایشینگ بار؟ بیزی هِلَک اِتمَگه گِلدینگمی؟ مِن سِنینگ کیمدیگینگی بیلیَرین، سِن خودایینگ مُقادِّسیسینگ»‏ دیییپ قیغیردی.‏ 25عیسی آرخو-جینا کَیَپ:‏ ‏«‏سِسّیز بُل، بو آدامدان چیق!‏»‏ دییدی.‏ 26آرخو-جین هِم اُل آدامی تیتِرِدیپ-دا، قیغیریب اُندان چیقدی.‏ 27هِمّه‌لِر حایران قالیپ، بیری-بیرلِرینه:‏ ‏«‏بو نَمه بُلدیغی؟ بو بیر تَزه تاغلیمات!‏ اُل آرخو-جینلارا گویچ و ایختییار بیلِن دِستور بِریَر، اُلار-دا اُنگا موطیع بُلیارلار!‏»‏ دیییشدیلِر.‏ 28شِیله‌لیکده، عیسی حاقدَکی گورّونگلِر جلیلَه‌نینگ هِمّه اِطرافینا تیز یایرادی.‏

عیسی کَن آداملارا شِفا بِریَر

29کِنیسه‌دِن چیقان واقتلاریندا، اُلار شمعون و آندرِیاسینگ اُیونه گیتدیلِر، یعقوب بیلِن یوحنا هِم اُلار بیلِندی.‏ 30شمعونینگ قایین اِنه‌سینی قیزدیرما توتوپ یاتاندیغینی عیسی خابار بِردیلِر.‏ 31شُندا عیسی مِریضینگ یانینا باردی-دا، اُنی اِلیندِن توتوپ قالدیردی.‏ شو واقتدا آیالینگ قیزدیرماسی آیریلدی، اُل میهمانلارا خیدمات اِتمَگه باشلادی.‏

32گون باتیپ، آغشام دوشِنده، هِمّه مِریضلِری، دیوانالاری اُنونگ یانینا گِتیردیلِر.‏ 33شَهرینگ هِمّه خالقی قاپینینگ آغزینا ییغنانیشیپدی.‏ 34عیسی اِنچِمه هِر هیلی مِریضچیلیگَه دوچار بُلانلاری شِفا بِردی، اِنچِمه جینلاری کُووپ چیقاردی.‏ اُل جینلارا کِپلِمَگه اِجازا بِرمِدی، سِبَبی اُلار اُنونگ کیمدیگینی بیلیَردیلِر.‏

35ایر سَحِر بیلِن هِنیز دانگ آتمانقا، عیسی توروپ، داشاری چیقدی.‏ بیر بُش یِره باریپ، خودایا دُغا اِتدی.‏ 36شمعون بیلِن یانینداقیلار اُنی گُزلِمَگه گیتدیلِر.‏ 37اُنی تاپانلاریندا:‏ ‏«‏هِمّه‌لِر سِنی گُزلَپ یُر»‏ دییدیلِر.‏ 38عیسی اُلارا:‏ ‏«‏یُرینگ، باشغا یِره، قُلایداقی اُبالارا گیدِلینگ، مِن اُل یِرلِرده-ده واغیظ اِتجِک، مِن شُنونگ اوچین هِم گِلدیم»‏ دییدی.‏ 39شِیله‌لیکده، عیسی اُلارینگ کِنیسه‌لِرینده واغیظ اِدیپ، جینلاری کُووپ چیقاریپ، تامام جلیلَه‌نینگ ایچینه آیلاندی.‏

عیسی جُزامینی شِفا بِریَر

مَتّیٰ 8‏:1‏-4؛ لوقا 5‏:12‏-16

40عیسانینگ یانینا جُزامی بیر آدام گِلدی.‏ اُل دیزینا چُکوپ، اُنگا:‏ ‏«‏اِگِر ایسلِسِنگ، مِنی جُزامدان پَک اِدیپ بیلِرسینگ»‏ دیییپ یالباردی.‏ 41عیسی اُل آداما یورِگی آویدی.‏ اِلینی اوزادیپ، اُنگا دِگیردی-ده:‏ ‏«‏بُلیار، پَک بُل!‏»‏ دییدی.‏ 42بو آدام شو واقتدا جُزامیندان پَکلِنیپ، دِرِّو شِفا تاپدی.‏ 43‏-44عیسی اُنی اوغراداندا، اُنگا:‏ ‏«‏مونی هیچ کیمه آیتماغین.‏ یُنه گیت-ده، اُزونگی کاهینا گُرکِز و پَکلِنِن‌دیگینگی هِمّه‌لِره بِلّی بُلار یالی، موسانینگ تابشیران قربانلیغینی بِر»‏ دیییپ، قاتی تابشیردی.‏ 45اِمّا اُل آدام گیدیپ، بُلان زاتلاری یِتیشیپ‌بیلدیگینه گُرَه گورّونگ بِرمَگه و یایراتماغا باشلادی.‏ شُنونگ اوچین عیسی ایندی هیچ بیر شَهره آرقایین گیریپ بیلمَن، اُلاردان داشدا، بُش یِرلِرده بُلیاردی.‏ اِمّا هِمّه یِردِن اُنونگ یانینا آداملار گِلیَردیلِر.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index