Search form

مَرقُس 10

10‏-نجی باب

طالاق حاقیندا

مَتّیٰ 19‏:1‏-12؛ لوقا 16‏:18

1عیسی اُل یِردِن چیقیپ، اُردُن آرناسینینگ آنگیرسینداقی یهودیه اِطرافینا گیتدی.‏ اُنونگ داشینا یِنه-ده بیر تُپار جِماغات اویشدی و اُل یِنه-ده هِمیشِکی یالی اُلارا اُورِتمَگه دوردی.‏

2بیرنَچه فَریسی گِلیپ، اُنی ایمتِحان اِتمِک اوچین:‏ ‏«‏بیر آدام آیالینی طالاق بِرمِگی شِریغاتا دُغری گِلیَرمی؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 3‏«‏موسی سیزه شو بارادا نَهیلی دِستور بِردی؟»‏ دیییپ، عیسی اُلارینگ اُزلِریندِن سُرادی.‏ 4اُلار:‏ ‏«‏موسی طالاق نامه اِساسیندا آیریلیشماغا ایختییار بِریپدی»‏ دییدیلِر.‏ 5عیسی اُلارا:‏ ‏«‏موسی سیزه قاتی یورِکلی‌دیگینگیز اوچین بو دِستوری یازدی.‏ 6- آصلیندا خودای یارادیلیشینگ باشیندا اینسانلاری اِرکِک و آیال اِدیپ یاراتدی.‏ 7‏-8- شُل سِبَپدِن هِم اِرکِک اِنه-آتاسینی تِرک اِدیپ، آیالی بیلِن بیرلِشیَر و اُلارینگ ایکیسی بیر تِن بُلیار.‏ شِیله‌لیکده، اُلار ایندی ایکی دَل، بیر تِندیر.‏ 9شُنونگ اوچین هِم خودایینگ بیرلِشدیرِنینی اینسان آییرماسین»‏ دییدی.‏

10اُیه گِلِنلِرینده، شَگیرتلِری بو بارادا اُندان یِنه سُرادیلار.‏ 11عیسی اُلارا:‏ ‏«‏هِر کیم آیالینی طالاق بِریپ، باشغاسی بیلِن اُیلِنسه، اُز آیالینا قارشی زینا اِدیَندیر.‏ 12آیال هِم اَریندِن طالاق آلیپ، باشغا اِرکِگه بارسا، زینا اِدیَندیر»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

عیسی چاغالارا بِرِکِت بِریَر

مَتّیٰ 19‏:13‏-15؛ لوقا 18‏:15‏-17

13باشلارینا اِلینی قُیسون دیییپ، آداملار چاغالاری عیسانینگ یانینا گِتیردیلِر، اِمّا شَگیرتلِر مونی گُروپ، اُلارا کَیِدیلِر.‏ 14عیسی مونی گُرِنده، قاهاری گِلدی.‏ اُل شَگیرتلِرینه:‏ ‏«‏چاغالاری مِنینگ یانیما گُیبِرینگ، اُلاری ساقلامانگ.‏ خودایینگ پاتیشاهلیغی شولار یالیلارینگقیدیر.‏ 15سیزه دُغروسینی آیدیارین، کیم خودایینگ پاتیشاهلیغینی چاغا کیمین قابول اِتمِسه، اُل یِره آصلا گیریپ بیلمِز»‏ دییدی.‏ 16اُل چاغالاری قوجاقلاپ، باشلارینا اِلینی قُیوپ، اُلارا بِرِکِت بِردی.‏

بایلیق و اِبِدی یاشاییش

مَتّیٰ 19‏:16‏-30؛ لوقا 18‏:18‏-30

17عیسی یانگی یُلا دوشِن ماحالی بیر آدام یُرتوپ گِلدی-ده، اُوونده دیزا چُکوپ، اُندان:‏ ‏«‏اِی، یاغشی اُستاد!‏ مِن اِبِدی یاشایشی میراث آلماق اوچین نَمه اِتمِلی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 18عیسی اُنگا:‏ ‏«‏نَمه اوچین مانگا یاغشی دیییَرسینگ؟ یِکِجه خودایدان باشغا هیچ کیم یاغشی دَلدیر.‏ 19- سِن اُنونگ:‏ ‏”‏آدام اُلدورمه، زینا اِتمه، اُغورلیق اِتمه، یالان شاهاتلیق بِرمه، هیچ کیمینگ حاقینی اییمه و اِنه-آتانگا حُرمات قُی“‏ دییِن تابشیریقلارینی بیلیَنسینگ آخیرین»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 20یانگقی آدام اُنگا:‏ ‏«‏مِن یاشلیغیمدان بَری بولارینگ بارینی بِرجای اِدیپ گِلیَرین»‏ دییدی.‏ 21عیسی اُنگا سُیگودِن دُلی مَهیر بیلِن سِرِدیپ:‏ ‏«‏سِنینگ یِنه بیر کِمینگ بار.‏ گیت-ده، نَمَه‌نگ بار بُلسا ساتیپ، قاریپلارا پایلا، شُندا آسماندا خازینانگ بُلار.‏ سُنگرا گِل-ده، مِنینگ ایزیما دوش»‏ دییدی.‏ 22کَن مال-مولکی باردیغی اوچین، بو سُزلِره یانگقی آدامینگ مازاسی قاچیپ، اُل یِردِن غاملی بُلوپ گیتدی.‏

23عیسی تُوِرِگینه سِرِدیپ، شَگیرتلِرینه:‏ ‏«‏بای آداملارینگ خودایینگ پاتیشاهلیغینا گیرمِگی نَهیلی آغیر!‏»‏ دییدی.‏ 24شَگیرتلِر اُنونگ سُزلِرینه حایران قالدیلار.‏ عیسی یِنه اُلارا:‏ ‏«‏اِی اُغولّار، خودایینگ پاتیشاهلیغینا گیرمِک نَهیلی آغیر!‏ 25بیر دویَه‌نینگ اینگَّه‌نینگ گُزوندِن گِچمِگی بای آدامینگ خودایینگ پاتیشاهلیغینا گیرمِگیندِن آنگساتدیر»‏ دییدی.‏ 26شَگیرتلِر قاتی حایران قالیپ، بیری-بیرلِرینه:‏ ‏«‏اُندا کیم نِجات تاپیپ بیلِر؟»‏ دیییشدیلِر.‏ 27عیسی اُلارا سِرِدیپ:‏ ‏«‏اینسانلار اوچین بو مومکین دَلدیر، اِمّا خودای اوچین بِیله دَل — خودای اوچین هِمّه زات مومکیندیر»‏ دییدی.‏

28پِطرُس اُنگا:‏ ‏«‏اینه، بیز هِمّه زادیمیزی تِرک اِدیپ، سِنینگ ایزینگا دوشدوک»‏ دیییپ سُزه باشلادی.‏ 29عیسی:‏ ‏«‏سیزه دُغروسینی آیدیارین، هِر کیم مِنینگ و اینجیلینگ خاطیراسینا اُیونی، دُغانلارینی، آیال دُغانلارینی، اِنه-آتاسینی، فِرزِنتلِرینی یا-دا مال مولکونی تِرک اِتسه، 30ایندی حَضیرکی واقتدا چِکجِک عاذاپلاری بیلِن بیرلیکده، ایزینا یوز بارابار اِدیپ اُیلِر، دُغانلار، آیال دُغانلار، اِنه-آتالار، فِرزِنتلِر و مال مولکلِر آلماجاق آدام یُقدور.‏ گِلجِکده اُلار اِبِدی یاشایشا قُوشارلار.‏ 31اِمّا اَوَّلکیلِرینگ کَنسی آخیرقیلار، اینگ آخیرقیلارینگ هِم اَوَّلکیلِر بُلارلار»‏ دییدی.‏

عیسی اُلوپ دیرِلجِگینی یِنه آیدیار

مَتّیٰ 20‏:17‏-19؛ لوقا 18‏:31‏-34

32عیسی شَگیرتلِری بیلِن اورشلیمه طاراف یُلا دوشدی، اُل اُلارینگ اُولِریندِن یُریپ باریاردی.‏ شَگیرتلِر عیسی حایران قالیاردیلار.‏ عیسانینگ ایزینا دوشوپ باریان خالقی هِم قُرقی قاپلاپ آلیپدی.‏ عیسی یِنه-ده اُن ایکی شَگیردینی بیر چِته چِکیپ، اُز باشینا گِلجِک واقالار بارادا گورّونگ بِرمَگه باشلادی:‏ 33‏«‏اینه اورشلیمه باریاریس.‏ اینسان اُغلی یُلباشچی کاهینلارینگ و دین عُلَمالارینگ اِلینه بِریلِر.‏ اُنی اُلومه مَحکوم اِدیپ، بیگانه میلِّتلِرینگ اِلینه بِرِرلِر.‏ 34اُنی ماسغارالاپ، اوستونه تویکورِرلِر، قامچیلارلار، سُنگرا اُلدورِرلِر، اِمّا اوچ گوندِن سُنگ اُل دیرِلِر.‏»‏

یعقوب بیلِن یوحنانینگ دیلِگی

مَتّیٰ 20‏:20‏-28

35زِبِدینینگ اُغولّاری یعقوب بیلِن یوحنا عیسانینگ یانینا باریپ، اُنگا:‏ ‏«‏اُستاد!‏ بیزینگ سِندِن بیر دیلِجِک زادیمیز بار، شُنی یِرینه یِتیرمِگینگی ایسلِیَریس»‏ دییدیلِر.‏ 36عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏سیزینگ اوچین نَمه اِتمِگیمی ایسلِیَرسینگیز؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 37اُلار هِم:‏ ‏«‏سِن اُز بِییک تاختینگدا بیریمیزی ساغینگدا، بیریمیزی سُلینگدا اُتورماغیمیزا اِجازا بِر»‏ دییدیلِر.‏ 38اِمّا عیسی اُلارا:‏ ‏«‏سیز نَمه دیلِیَنینگیزی بیلمِیَرسینگیز.‏ مِنینگ ایچجِک عاذاپلی کَسَمدِن ایچیپ بیلِرسینگیزمی؟ مِنینگ عاذابیما تَعمید بِرلیپ بیلِرسینگیزمی؟»‏ دییدی.‏ 39اُلار-دا:‏ ‏«‏مونی باشاراریس»‏ دییدیلِر.‏ عیسی اُلارا:‏ ‏«‏سیز مِنینگ ایچجِک کَسَمدِن ایچِرسینگیز و مِنینگ آلجاق تَعمیدیمدِن آلارسینگیز.‏ 40یُنه سیزه ساغیمدا یا سُلیمدا اُتورماغا اِجازا بِرمِک مِنینگ اِلیمده دَل.‏ بو کیملِر اوچین تاییارلانان بُلسا، شُلار اوچیندیر»‏ دییدی.‏

41بِیلِکی اُن شَگیرت مونی اِشیدیپ، یعقوب بیلِن یوحنا قاهارلانماغا باشلادیلار.‏ 42عیسی اُلاری یانینا چاغیریپ:‏ ‏«‏اُزونگیز بیلیَرسینگیز، بیگانه میلِّتلِر اُز باشلیقلارینا حُرمات قُییارلار، اُلار بُلسا اُلارا حُکومدارلیق اِدیَرلِر، اولولاری-دا اُلارا آقالیق اِدیَرلِر.‏ 43سیزینگ آرانگیزدا بِیله بُلماسین.‏ آرانگیزدا کیم اولی بُلماق ایسلِیَن بُلسا، بِیلِکیلِرینگ خیدماتکَری بُلسون.‏ 44کیم اَوَّلکی بُلماق ایسلِیَن بُلسا، هِمَّنگیزینگ قولی بُلسون.‏ 45چونکی اینسان اُغلی-دا اُزونه خیدمات اِدیلمِگی اوچین دَل-ده، اُندان باشغا بِیلِکیلِره خیدمات اِتمَگه و جانینی پِدا اِدیپ، هِمّه‌لِری آزات اِتمَگه گِلِندیر»‏ دییدی.‏

کُر بارتیمایوسینگ گُزلِری آچیلیار

مَتّیٰ 20‏:29‏-34؛ لوقا 18‏:35‏-43

46سُنگرا اُلار اَریحا گِلدیلِر.‏ عیسی شَگیرتلِری و اولی جِماغات بیلِن اَریحادان چیقیپ باریارقا، تیماوسینگ اُغلی کُر بارتیمایوس، یُلونگ قیراسیندا دیلِگچیلیک اِدیپ اُتیردی.‏ 47ناصِره‌لی عیسانینگ اُل یِردِدیگینی اِشیدیپ:‏ ‏«‏اِی، داوود اُغلی عیسی!‏ مانگا رِحم اِت!‏»‏ دیییپ قیغیرماغا دوردی.‏ 48کَن آداملار اُنگا سِسینگ چیقماسین دیییپ کَیِدیلِر، اِمّا اُل اُنگکودِن هِم قاتی سِس بیلِن:‏ ‏«‏اِی، داوود اُغلی!‏ مانگا رِحم اِت!‏»‏ دیییپ قیغیردی.‏ 49عیسی دوروپ:‏ ‏«‏اُنی چاغیرینگ»‏ دییدی.‏ کُره:‏ ‏«‏خاطیرجِم بُل، تور یِرینگدِن، اُل سِنی چاغیریار»‏ دییدیلِر.‏ 50کُر دُنونی بیر یانا زینگیپ توردی-دا، عیسانینگ یانینا گِلدی.‏ 51عیسی اُندان:‏ ‏«‏سِنینگ اوچین نَمه اِتمِگیمی ایسلِیَرسینگ؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ کُر آدام:‏ ‏«‏اِی اُستادیم، گُزلِریم آچیلسین»‏ دییدی.‏ 52عیسی هِم اُنگا:‏ ‏«‏بار، ایمانینگ سانگا شِفا بِردی»‏ دییدی.‏ شو واقتدا بو آدامینگ گُزلِری آچیلدی.‏ اُنسُنگ اُل هِم عیسانینگ ایزینا دوشوپ گیدیبِردی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index