Search form

مَرقُس 12

12‏-نجی باب

اوزومچیلیک و باغبانلار میثالی

مَتّیٰ 21‏:33‏-46؛ لوقا 20‏:9‏-19

1سُنگرا عیسی اُلارا میثالّار بیلِن گورّونگ بِرمَگه باشلادی:‏ ‏«‏بیر آدام اوزوم باغلارینی اُتوردیپ، داشینا دیوار چِکیَر.‏ شِراپ بِجِرمِک اوچین، اوزومی سیقماغا بیر چوقور قازیار و بیر سانی گُزِگچیلیک دینگینی قوریار.‏ اُنسُنگ اوزومچیلیگینی باغبانلارا کیرایاسینا بِریپ، اُزی اوزاق یُلا گیدیَر.‏ 2حاصیل واقتی گِلِنده، اُل بیر خیدماتکَرینی اوزومینگ میوه‌سیندِن پایینی آلیپ گِل دیییپ، باغبانلارینگ یانینا ایبِریَر.‏ 3اِمّا اُلار اُنی توتوپ یِنچیَرلِر و بُش کُووپ گُیبِریَرلِر.‏ 4اوزومچیلیگینگ اِیه‌سی یِنه باشغا بیر خیدماتکَرینی ایبِریَر.‏ اُلار اُنونگ کِلّه‌سینی یاریپ، اُنی ماسغارا اِدیپ ایبِریَرلِر.‏ 5اُنسُنگ یِنه بیر خیدماتکَرینی ایبِریَر، اُلار مونی اُلدوریَرلِر.‏ اُل شِیدیپ، اِنچِمه خیدماتکَرینی ایبِریَر.‏ بولارینگ-دا کَبیرینی یِنچیپ، کَبیرینی اُلدوریَرلِر.‏ 6اوزومچیلیگینگ اِیه‌سی اُل یِره ایبِرمَگه یِنه بیر آدامی قالیار، اُل-دا اُزونینگ یِکِجه عزیز اُغلودی.‏ اُغلومی سیلارلار دیییپ فیکر اِدیَر، اُل اینگ آخیریندا باغبانلارینگ یانینا اُز اُغلونی ایبِریَر.‏ 7اِمّا باغبانلار بیری-بیرلِرینه:‏ ‏”‏اینه، بو میراثدار.‏ گِلینگ، شونی اُلدورِلینگ، میراث بیزه قالار“‏ دیییشیَرلِر.‏ 8اُنی توتوپ اُلدوریَرلِر و اوزومچیلیکدِن داشاری زینگیارلار.‏ 9ایندی اوزومچیلیگینگ اِیه‌سی نَمه اِدِر؟ اُل گِلیپ، بو باغبانلاری اُلدورِر-ده، اوزومچیلیگی باشغالارا بِرِر.‏ 10- سیز مُقادِّس یازغیداقی:‏

‏”‏بِنّالارینگ رِت اِدِن داشی،

اُل بورچ داشی بُلدی.‏

11مونی خودای اِتدی،

بو ناظاریمیزدا عجاییپ بُلدی“‏

دییِن سُزلِری اُقیمادینگیزمی نَمه؟»‏

12بو میثالی اُزلِرینه قاقدیریپ آیدانینی دوشونِن یهودی یُلباشچیلار عیسانی توتجاق بُلدولار.‏ یُنه خالقدان قُرقوپ، اُنی قالدیریپ، اُز یُلّارینا گیتدیلِر.‏

روم ایمپِراطُرینگ حاقی ایمپِراطُرا

مَتّیٰ 22‏:15‏-22؛ لوقا 20‏:20‏-26

13عیسانی کِپده توتجاق بُلوپ، فَریسی‌لِرینگ و هیرودیسینگ طارافدارلارینینگ بیرنَچه‌سینی اُنونگ یانینا ایبِردیلِر.‏ 14اُلار گِلیپ، اُندان:‏ ‏«‏اُستاد!‏ بیز سِنینگ دُغرودیغینگی، هیچ کیمه طارافدارلیق اِتمِیَندیگینگی بیلیَریس، سِبَبی سِن آداملارینگ دِرِجه‌سینه باقمان، خودایینگ یُلونی حاقیقات بیلِن اُورِدیَرسینگ.‏ هانی آیت، ایمپِراطُرا مالییات بِرمِک دُغرومی یا-دا دُغری دَل؟ بِرِیلیمی یا-دا بِرمَیلیمی؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 15عیسی اُلارینگ ایکییوزلیدیگینی بیلیپ:‏ ‏«‏مِنی نَمه اوچین ایمتِحان اِدیَرسینگیز؟ مانگا کوموش پولی بِرینگ، گُرِیین»‏ دییدی.‏ 16اُلار بیر سِکّه گِتیردیلِر.‏ عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏بو سِکّه‌دَکی شِکیل بیلِن یازغی کیمینگکی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلار:‏ ‏«‏ایمپِراطُرینگقی»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 17عیسی اُلارا:‏ ‏«‏ایمپِراطُرینگقینی — ایمپِراطُرا، خودایینگقینی خودایا بِرینگ»‏ دییدی.‏ اُلار اُنگا حایران قالدیلار.‏

دیرِلیش بارادا سُراق

مَتّیٰ 22‏:23‏-33؛ لوقا 20‏:27‏-40

18اُلومدِن سُنگ دیرِلیشینگ یُقدوغینی آیدیان صادّوقی‌لِر عیسانینگ یانینا گِلیپ، اُنگا شِیله سُراق بِردیلِر:‏ 19- ‏«‏اُستاد!‏ موسی بیزه شِیله آیدیپدیر:‏ ‏”‏اِگِر ایکی دُغانینگ بیری اُلسه، ایزیندا آیالی دول قالیپ، اُلارینگ اُغلانلاری هِم یُق بُلسا، بِیلِکی دُغانی اُنونگ آیالینا اُیلِنیپ، اُلِن دُغانینینگ نِسلینی دُوام اِتدیرسین.‏“‏ 20یِدی دُغان باردی.‏ بیرینجیسی بیر آیالا اُیلِندی، یُنه ایزیندا نِسل قالدیرمان اُلدی.‏ 21ایکینجیسی هِم شُل آیالا اُیلِندی، اُل هِم ایزیندا نِسل قالدیرمان اُلدی.‏ اُلارینگ اوچونجیسی هِم شِیله بُلدی.‏ 22یِدیسی-ده نِسل قالدیرمادی.‏ اُلاردان سُنگ آیال هِم اُلدی.‏ 23ایندی قیامات گونی اُلار اُلومدِن دیرِلِنلِرینده، بو آیال اُلارینگ هایسیسینینگ آیالی بُلار؟ چونکی اُلارینگ یِدیسی هِم اُنگا اُیلِنیپدی.‏»‏

24عیسی اُلارا شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏سیز نه مُقادِّس یازغیلاری، نه-ده خودایینگ قودراتینی بیلیَرسینگیز.‏ یالنگیشینگیزینگ اِساسی سِبَبی هِم شوندا دَلمی؟ 25اینسانلار اُلومدِن دیرِلِنده نه اُیلِنِرلِر، نه-ده نیکاح اِدِرلِر، اُلار آسمانداقی پِریشده‌لِر یالی بُلارلار.‏ 26- اُلولِرینگ دیرِلیشی باباتدا بُلسا، موسانینگ کیتابینداقی یانیپ دوران یانداق حاقیندا اُقیمادینگیزمی؟ خودای موسی:‏ ‏”‏مِن ابراهیمینگ، اسحاقینگ و یعقوبینگ خوداییدیرین“‏ دییدی.‏ 27اُل اُلولِرینگ دَل-ده، دیریلِرینگ خوداییدیر؛ سیز قاتی یالنگیشیارسینگیز.‏»‏

اینگ واجیپ حُکوم

مَتّیٰ 22‏:34‏-40؛ لوقا 10‏:25‏-28

28یاقین گِلیپ، اُلارینگ چِکیشمِلِرینی اِشیدِن دین عُلَمالاردان بیری عیسانینگ اُلارا قاوی جُغاپ بِرِنینی گُروپ، اُندان:‏ ‏«‏هایسی حُکوم اینگ واجیپ حُکوم؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 29عیسی:‏ ‏«‏اینگ واجیپ حُکوم شودور:‏ اِی، اسرائیل خالقی، قولاق قُی.‏ تانگری خوداییمیز یِکِجه تانگریدیر.‏ 30- تانگری خودایینگیزی هِمّه یورِگینگیز، هِمّه جان-تِنینگیز، بار دوشونجَنگیز و هِمّه گویجونگیز بیلِن سُیونگ.‏ 31- ایکینجیسی-ده شودور:‏ هِمسایانگی اُزونگی سُیشونگ یالی سُی!‏ بولاردان اولی حُکوم بُلماز»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 32اُل آدام اُنگا:‏ ‏«‏سِنینگکی دُغری، اِی، اُستاد!‏ سِن حاقیقاتی آیتدینگ.‏ خودای یِکِجه‌دیر، اُندان باشغاسی یُقدور.‏ 33اُنی هِمّه یورِگینگ، هِمّه عاقیلینگ بیلِن و هِمّه گویجونگ بیلِن سُیمِکلیک، هِمسایانگی اُزونگی سُیشونگ یالی سُیمِکلیک هِمّه یاقما قربانلیقلارینگ و بِیلِکی قربانلیقلارینگدان خاص مُهومدیر»‏ دییدی.‏ 34عیسی اُنونگ عاقیلّی جُغاپ بِرِنینی گُروپ:‏ ‏«‏سِن خودایینگ پاتیشاهلیغیندان اوزاقدا دَلسینگ»‏ دییدی.‏ شُندان سُنگ عیسی سُراق بِرمَگه هیچ کیم یورِک اِتمِدی.‏

مسیح کیمینگ اُغلی؟

مَتّیٰ 22‏:41‏-46؛ لوقا 20‏:41‏-44

35عیسی عیباداتخانادا خالقا اُورِدیپ اُتیرقا، اُلارا شِیله دییدی:‏ ‏«‏نَدیپ دین عُلَمالار مسیحه داوودینگ اُغلی دیییَرلِر؟ 36- داوودینگ اُزی مُقادِّس روحدان ایلهام آلیپ، شِیله دیییپدیر:‏

‏”‏خودای مِنینگ تانگریما شِیله آیتدی:‏

دوشمانلارینگی آیاغینگ آشاغینا سالیانچام،

مِنینگ ساغیمدا اُتور.‏“‏

37داوودینگ اُزی مسیحه تانگری دیییَر.‏ اُنسُنگ مسیح نَهیلی داوودینگ اُغلی بُلیار؟»‏

اولی جِماغات اُنی خوش بُلوپ دینگلِیَردی.‏

عیسی ایکییوزلی دین عُلَمالاری عاییپلایار

مَتّیٰ 23‏:1‏-36؛ لوقا 20‏:45‏-47

38عیسی خالقا شِیله اُورِدیپ بِردی:‏ ‏«‏دین عُلَمالاردان خاباردار بُلونگ!‏ اُلار اوزین دُن گِییپ گِزمِگی، بازارلاردا اُزلِرینه سالام بِریلمِگینی، 39کِنیسه‌لِرده قاوی جایلاری و ضیافاتلاردا یُقارینی حالایاندیرلار.‏ 40اُلار دول آیالّارینگ اُیلِرینی طالاب، گُز اوچین اوزین-اوزین دُغالار اُقیان بُلیاندیرلار.‏ شِیله آداملار اینگ آغیر جِزا سِزِوار بُلارلار.‏»‏

دول آیالینگ صاداقاسی

لوقا 21‏:1‏-4

41عیسی خازینانینگ قارشیسیندا اُتوریپ، اُنگا پول آتیان خالقی گُزِیَردی.‏ اِنچِمه بای آداملار خازینا کَن پول آتدیلار.‏ 42بیر قاریپ دول آیال گِلیپ، خازینا ایکی کیچی سِکّه آتدی.‏ 43عیسی شَگیرتلِرینی یانینا چاغیریپ، اُلارا:‏ ‏«‏سیزه دُغروسینی آیدیارین، بو قاریپ دول آیال خازینا هِمّه‌لِردِن کَن پول آتدی.‏ 44بِیلِکیلِر اُزلِریندِن آرتانینی آتدیلار، یُنه بو آیال قاریپلیغینا دِگیشلی، اِلیندَکی هِمّه بار پولونی آتدی»‏ دییدی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index