Search form

مَرقُس 13

13‏-نجی باب

عیسی مسیحینگ دُلانیپ گِلمِگینینگ عالاماتلاری

مَتّیٰ 24‏:1‏-31؛ لوقا 21‏:5‏-28

1عیسی عیباداتخانینگ حایاطیندان چیقاندا، شَگیرتلِرینینگ بیری اُنگا:‏ ‏«‏اُستاد!‏ سِرِت، نه عجاییپ داشلار، نه عجاییپ بینالار!‏»‏ دییدی.‏ 2عیسی اُنگا:‏ ‏«‏بو بِییک بینالاری گُریَنگمی؟ بو یِرده داش اوستونده داش قالماز، هِمّه‌سی وِیران بُلار»‏ دییدی.‏

3سُنگرا عیسی عیباداتخانینگ قارشیسینداقی زِیتون داغیندا اُتیرقا، پِطرُس، یعقوب، یوحنا و آندرِیاس یِکِلیکده اُندان:‏ 4‏«‏بیزه آیتسانا، بو زاتلار هاچان بُلار؟ بو زاتلارینگ یِرینه یِتیَندیگینی گُرکِزیَن نَهیلی عالاماتلار بُلار؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏

5اُنسُنگ عیسی اُلارا شِیله دوشوندیرمَگه باشلادی:‏ ‏«‏خاباردار بُلونگ، هیچ کیم سیزی آلدایماسین!‏ 6اِنچِمه‌لِر مِنینگ آدیم بیلِن گِلیپ:‏ ‏”‏مِن — شُلدورین“‏ دییِرلِر.‏ اُلار کَن آداملاری آلدارلار.‏ 7سیز اوروش توراندیغی و اوزاقداقی اوروشلار بارادا خابارلاری اِشیدِنینگیزده قُرقمانگ.‏ بولار بُلمالیدیر، یُنه هِنیز دونیَه‌نینگ آخیری دَلدیر.‏ 8چونکی میلِّت-میلِّته و پاتیشاهلیق-پاتیشاهلیغا قارشی چیقار.‏ آیری-آیری یِرلِرده یِر تیترِمِلِر و آچلیقلار یوزه چیقار.‏ بو واقالار دُغورما دِرتلِرینگ باشلانیانجیسیدیر.‏

9‏«‏اِمّا سیز اُزونگیزدِن خاباردار بُلونگ!‏ آداملار سیزی مَحکِمه‌لِره تابشیرارلار، کِنیسه‌لِرینده یِنجِرلِر.‏ مِن سِبَپلی سیز حُکومدارلارینگ، پاتیشاهلارینگ اُوونده دورارسینگیز و اُلارا شاهاتلیق اِدِرسینگیز.‏ 10اینجیل اَوَّل هِمّه میلِّتلِره واغیظ اِدیلمِلیدیر.‏ 11سیزی زیندان اِدیپ، مَحکِمَه تابشیرانلاریندا، نَمه دییجِگینگیزی اُووندِن قایغی اِتمَنگ، شُل واقتدا سیزه نَمه بِریلسه، شُنی کِپلَنگ.‏ چونکی کِپلِیَن سیز دَل-ده، مُقادِّس روحدور.‏ 12دُغان دُغانینی، آتا فِرزِنتینی اُلومه تابشیرار.‏ فِرزِنتلِر هِم اِنه-آتالارینا قارشی چیقیپ، اُلاری اُلدوردِرلِر.‏ 13مِنینگ آدیم سِبَپلی هِمّه‌لِر سیزدِن ییگرِنِرلِر، اِمّا آخیرنا چِنلی جیدان نِجات تاپار.‏

14- ‏«‏وِیرانچیلیق گِتیریَن ییگرِنجی زادینگ دورمالی دَل یِرده دورانینی گُرِنینگیزده، قُی، یهودیه‌دَکیلِر داغلارا قاچسین.‏ هاووا، دانیال پیغامبارینگ آیدانلارینا اُقییان آدام دُغری دوشونسین.‏ 15بامداقی آدام بیر زات آلماق اوچین آشاق دوشوپ، اُیه گیرمِسین.‏ 16اِکینچیلیگیندَکیلِر دُنونی آلماق اوچین اُیونه دُلانماسین.‏ 17اُل گونلِرده گُورِلی آیالّارینگ و چاغا اِمدیریَنلِرینگ وای گونونه!‏ 18سیز بو واقا قیشدا بُلماسین دیییپ دُغا-دیلِگ اِدینگ.‏ 19چونکی اُل گونلِرده شِیله بیر قاتی قینچیلیقلار بُلار، خودایینگ یارادان دونیَه‌سینینگ باشیندان تا شو واقتا چِنلی مونونگ یالی زات هیچ هاچان بُلان دَلدیر و بُلمازام.‏ 20خودای اُل گونلِری قیسغالتمادیق بُلسا، اُندا هیچ کیم نِجات تاپمازدی.‏ اِمّا خودای سایلانان‌لارینگ، یَعنی اُز سایلانلاری‌نینگ خاطیراسینا اُل گونلِری قیسغالتدی.‏ 21شُندا بیری سیزه:‏ ‏”‏اینه، مسیح بو یِرده“‏ یا-دا ‏”‏حُنّا، اُل یِرده“‏ دییسه، اینانمانگ.‏ 22چونکی یالان مسیحلِر، یالان نِبیلِر دُرَپ، سایلانان‌لاری-دا مومکین بُلدیغیچا آزدیرجاق بُلوپ، عالاماتلار، مُعجِزه‌لِر گُرکِزِرلِر.‏ 23خاباردار بُلونگ!‏ مِن هِمّه زادی سیزه اُووندِن آیتدیم.‏

24‏«‏اِمّا شُل گونلِرده قینچیلیقلاردان سُنگرا، گون قارالار، آی نورینی بِرمِز.‏ 25- ییلدیزلار آسماندان قاچار و آسمانینگ قودراتلاری تیترِشِر.‏ 26شُندا اینسان اُغلونینگ بولوتلاردا اولی قودرات هِم بِییکلیک بیلِن گِلیَنینی گُرِرلِر.‏ 27شُندا اُل پِریشده‌لِری یُلّاپ، اُز سایلانلارینی دونیَه‌نینگ دُرت بورجوندان، یِرینگ اوجوندان تا آسمانینگ اوجونا چِنلی ییغنار.‏

اینجیر باغیندان آلینمالی دِرس

مَتّیٰ 24‏:32‏-35؛ لوقا 21‏:29‏-33

28‏«‏اینجیر باغیندان دِرس آلینگ:‏ اُنونگ شاخالاری یومشاپ، یاپراق چیقاران واقتی تُمسونگ قُلایلاندیغینی بیلیَرسینگیز.‏ 29شُنونگ یالی-دا، بو زاتلاری گُرِنینگیزده، اینسان اُغلونینگ قُلایلاندیغینی، قاپینینگ آغزیندادیغینی بیلینگ.‏ 30سیزه دُغروسینی آیدیارین، بو زاتلارینگ هِمّه‌سی بُلیانچا، بو نِسل دونیَه‌دِن اُتمِز.‏ 31آسمان هِم یِر اُتِر، یُنه مِنینگ سُزلِریم آصلا اُتمِز.‏

بیلینمِیَن گون و ساغات

مَتّیٰ 24‏:36‏-44

32‏«‏اِمّا اُل گونی هِم ساغادی هیچ کیم بیلیَن دَلدیر، نه آسمانداقی پِریشده‌لِر، نه-ده اُغول بیلیَندیر، یِکه بیر آتا بیلیَندیر.‏ 33خاباردار و اُیا بُلونگ!‏ چونکی سیز اُل واقتینگ هاچان گِلجِکدیگینی بیلمِیَرسینگیز.‏ 34بو بیر اوزاق یُلا چیقان آدام یالیدیر.‏ اُل اُیوندِن چیقیپ باریارقا، خیدماتکَرلِرینه ایختییار بِرِر، هِر هایسینا بیر ایش تابشیرار.‏ قاپیداقی قاراوولا بُلسا اُیا بُلماغی تابشیردی.‏ 35شُنونگ اوچین اُیا بُلونگ، چونکی سیز اُی اِیه‌سینینگ آغشامّی، یاری گیجه‌می، خُرُز قیغیراندامی، گون دُغاندامی — هاچان گِلجِگینی بیلمِیَرسینگیز.‏ 36اُل بیردِن گِلیپ، اوقودا اوستونگیزی باسایماسین.‏ 37سیزه آیدیانلاریمی هِمّه‌لِره-ده آیدیارین:‏ اُیا بُلونگ!‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index