Search form

مَرقُس 6

6‏-نجی باب

عیسی ناصِره شَهرینده

مَتّیٰ 13‏:53‏-58؛ لوقا 4‏:16‏-30

1عیسی اُل یِری تِرک اِدیپ، اُز اُنوپ-اُسِن مِکانینا گیتدی.‏ شَگیرتلِری هِم اُنونگ ایزینا دوشوپ گیتدیلِر.‏ 2سَبَّت گونی عیسی کِنیسه‌ده اُورِتمَگه باشلادی.‏ اُنونگ آیدیان زاتلارینی اِشیدِن کَن آدام گِنگ قالیپ:‏ ‏«‏بو آدام مونچا زادی نیرِدِن اُورِنِنکَه؟ اُنگا بِیله دانالیغی کیم بِردیکَه؟ اُل نَدیپ بِیله مُعجِزه‌لِری گُرکِزمِگی باشاریارقا؟ 3اُل مریمینگ نِجّار اُغلی دَلمی؟ یعقوبینگ، یوشانینگ، یهودانینگ و شمعونینگ دُغانی دَلمی نَمه؟ اُنونگ آیال دُغانلاری-دا بیزینگ آرامیزدا یاشامایارلارمی نَمه؟»‏ دییشیپ، اُلار عیسانی رِت اِتدیلِر.‏ 4اُنسُنگ عیسی اُلارا:‏ ‏«‏نِبینینگ دینگه اُز دُغدوق یوردوندا، قارینداشلارینینگ آراسیندا و اُیونده قادری یُقدور»‏ دییدی.‏ 5اُل بیرنَچه مِریضینگ باشینا اِلینی قُیوپ شِفا بِرمِکدِن باشغا اُل یِرده هیچ بیر مُعجِزه گُرکِزیپ بیلمِدی.‏ 6عیسی اُلارینگ ایمانسیزدیغینا گِنگ قالدی.‏

عیسی اُن ایکی شَگیردینی خالقینگ آراسینا ایبِریَر

مَتّیٰ 10‏:5‏-15؛ لوقا 9‏:1‏-6

شُندان سُنگ عیسی اِطرافداقی اُبالارا آیلانیپ واغیظ اِتدی.‏ 7عیسی اُن ایکی شَگیردینی یانینا چاغیریپ، اُلاری ایکی-ایکیدِن یُلّاماغا باشلادی و اُلارا آرخو-جینلاری کُوماغا ایختییار بِردی.‏ 8اُلارا شِیله تابشیردی:‏ ‏«‏یُل اوچین یانینگیزا تایاقدان باشغا هیچ زات آلمانگ.‏ نه چُرِک، نه تُربا، نه-ده قوشاغینگیزدا پول — هیچ زات بُلماسین.‏ 9آیاغینگیزا کُووش گِیینگ، اِگنینگیزه آرتیقماچ کُینِک آلمانگ.‏»‏ 10عیسی یِنه اُلارا:‏ ‏«‏هایسی اُیه بارسانگیز، قایدیانچانگیز شُل اُیده بُلونگ.‏ 11اِگِر آداملار سیزی قابول اِتمِسِلِر، دینگلِمِسِلِر، اُل یِردِن چیقیپ باریارقانگیز، اُلارا قارشی شاهاتلیق بُلار یالی، آیاقلارینگیزینگ تُزونی قاقینگ»‏ دییدی.‏ 12شونلوق بیلِن، اُلار یُلا دوشدولِر و هِمّه آداملاری توبا چاغیریپ، واغیظ اِتمَگه باشلادیلار.‏ 13اُلار کَن جینلاری کُووپ چیقاردیلار، اِنچِمه مِریضلِره یاغ چالدیلار، اُلار-دا شِفا تاپدیلار.‏

یحیی تَعمید بِریَنچینینگ اُلومی

مَتّیٰ 14‏:1‏-12؛ لوقا 9‏:7‏-9

14بُلوپ گِچیَن زاتلاری هیرودیس پاتیشاه-دا اِشیتدی، سِبَبی عیسانینگ آد-اُوازاسی ایل آراسینا یایراپدی.‏ کَبیر آداملار:‏ ‏«‏یحیی تَعمید بِریَنچی اُلومدِن دیرِلیپدیر، شُل سِبَپلی اُل بو مُعجِزه‌لِری گُرکِزیپ بیلیَر»‏ دیییَردیلِر.‏ 15بِیلِکیلِر بُلسا:‏ ‏«‏بو — اِلیاس»‏، کَبیرلِری-ده:‏ ‏«‏بو اُوالقی پیغامبارلارینگ بیری یالی پیغامباردیر»‏ دیییشیَردیلِر.‏ 16هیرودیس بولاری اِشیدیپ:‏ ‏«‏مِن اُنونگ باشینی چاپدیران یحیی دیرِلیپدیر!‏»‏ دییدی.‏ 17‏-18هیرودیس آدام ایبِریپ، یحیانی توتدوریپدی، اُنونگ اِل-آیاغینی باغلاپ، زیندانا سالدیریپدی.‏ اُل مونی اُز دُغانی فیلیپُسینگ آیالی هیرودیا اوچین اِدیپدی.‏ سِبَبی هیرودیس هیرودیانی اُزونه آیال اِدیپ آلدی.‏ شُنونگ اوچین یحیی اُنگا:‏ ‏«‏سِنینگ اُز دُغانینگ آیالینا اُیلِنمِگینگ دُغری دَل»‏ دیییپدی.‏ 19شِیله‌لیکده، هیرودیا یحیی قارشی بُلوپ یورِگینده کینه ساقلاپ، اُنی اُلدورمِک ایسلِیَردی، یُنه بو اِلیندِن گِلمِیَردی.‏ 20سِبَبی هیرودیس یحیانینگ دُغری هِم مُقادِّس آدامدیغینی بیلیپ، اُندان قُرقاردی و اُنی قُرادی.‏ اُنی دینگلِدیگیچه، پِریشان بُلیاردی، اِمّا شُندا-دا هُوِس بیلِن دینگلَردی.‏

21بیر گونی میناسیپ فورصات گِلیپ یِتدی.‏ هیرودیس اُز دُغان گونی خاطیراسینا کُشک اِمیرلِرینی، سِردارلاری و جلیلَه‌نینگ مُهوم آداملارینی چاغیریپ، طُوی توتدی.‏ 22هیرودیانینگ قیزی ایچِری گیریپ، راقص اِدیپ، هیرودیسینگ و اُنونگ میهمانلارینینگ گُونونی خوش اِتدی.‏ پاتیشاه قیزا:‏ ‏«‏ایسلَن زادینگی دیله، سانگا بِرِیین»‏ دییدی.‏ 23اُنسُنگ قاسام ایچیپ، پاتیشاه یِنه-ده:‏ ‏«‏مِندِن نَمه دیلِگینگ بُلسا آیت، پاتیشاهلیغیمینگ یاریسی-دا بُلسا، سانگا بِرِرین»‏ دییدی.‏ 24قیز هِم داشاری چیقیپ اِنه‌سیندِن:‏ ‏«‏نَمه دیلَیین؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُل هِم:‏ ‏«‏یحیی تَعمید بِریَنچینینگ کِلّه‌سینی»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 25قیز دِرِّو پاتیشاهنینگ یانینا یُرتوپ گِلدی-ده:‏ ‏«‏شو واقتینگ اُزونده یحیی تَعمید بِریَنچینینگ کِلّه‌سینی بیر تاباقدا قُیوپ، مانگا بِرمِگینگی ایسلِیَرین»‏ دییدی.‏ 26پاتیشاه قاتی غامغین بُلدی، یُنه میهمانلارینگ یانیندا قاسام ایچِنسُنگ، قیزینگ دیلِگینی بیتیرمَن، ایزینا قایتارماق ایسلِمِدی.‏ 27دِرِّو بیر جِلّادی یُلّاپ، یحیانینگ کِلّه‌سینی گِتیرمِگی تابشیردی.‏ جِلّات باریپ، زینداندا یحیانینگ باشینی چاپدی.‏ 28چاپیلان کِلَّنی بیر تاباقدا گِتیریپ، قیزا بِردی.‏ قیز-دا اُنی اِنه‌سینه اِلتیپ بِردی.‏ 29یحیانینگ شَگیرتلِری مونی اِشیدیپ، اُنونگ جِسِدینی اَکیتدیلِر و اُنی بیر قابردا جایلادیلار.‏

عیسی بَش مونگ آدامی دُیوریار

مَتّیٰ 14‏:13‏-21؛ لوقا 9‏:10‏-17؛ یوحنا 6‏:1‏-14

30رِسولّار عیسانینگ یانینا ییغنانیپ، هِمّه اِدِن ایشلِری، خالقا اُورِدِن زاتلاری بارادا اُنگا خابار بِردیلِر.‏ 31عیسی اُلارا:‏ ‏«‏گِلینگ، یِکه اُزومیز بیر بُش یِره گیدیپ، بیرآز دِم-دینچ آلایلینگ»‏ دییدی.‏ گِلیپ-گیدیَنلِرینگ کَنلیگیندِن یانگا، اُلارینگ ناهار اِدینمَگه-ده اِلِّری یِتمِیَردی.‏ 32اُنسُنگ اُلار قاییقا مینیپ، یِکه اُزلِری بیر بُش یِره گیتدیلِر.‏ 33گیدیپ باریارقالار، حالاییق اُلاری گُروپ تانیدیلار.‏ شُندا هِمّه شَهرلِردِن آداملار پییادا یُلا دوشدولِر و هاولوغیشیپ، اُل یِره اُلاردان اُو باردیلار.‏

34عیسی قاییقدان دوشِنده، اولی جِماغاتی گُروپ، اُلارا یورِگی آویدی، سِبَبی اُلار چُپانسیز قُیونلار یالیدی.‏ شُنونگ اوچین اُلارا کَن زاتلاری اُورِتمَگه باشلادی.‏ 35گون یاشاندان سُنگ، شَگیرتلِر عیسانینگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏بو بیر بُش یِر، واقت هِم گیجارادی.‏ 36خالقی گُیبِر، تُوِرِکدَکی اُبالارا و اِکینچیلیکلِره گیدیپ، اُزلِرینه اییِره زات ساتین آلسینلار»‏ دییدیلِر.‏ 37اِمّا عیسی:‏ ‏«‏اُلارا اییمَگه زادی سیز بِرینگ»‏ دییدی.‏ اُلار:‏ ‏«‏اُندا بیز ایکی یوز کوموش سِکَّه چُرِگ ساتین آلیپ، اُلارا اییدیرِیلیمی؟»‏ دییدیلِر.‏ 38عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏بارینگ، گُرونگ، نَچه چُرِگینگیز بار؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ گُرِنلِریندِن سُنگ اُلار:‏ ‏«‏بَش چُرِک بیلِن ایکی بالیغیمیز بار»‏ دییدیلِر.‏ 39شُندا اُلارا هِمّه آداملاری دِسّه-دِسّه اِدیپ، اُتونگ اوستونده اُتورتماغی تابشیردی.‏ 40شِیله‌لیکده، اُلار یوز-یوزدِن، اِلّی-اِلّیدِن دِسّه-دِسّه بُلوپ اُتوردیلار.‏ 41عیسی بَش چُرِک بیلِن ایکی بالیغی آلیپ، آسمانا باقیپ، شوکور اِتدی-ده، خالقا پایلار یالی بُلوشدیریپ، شَگیرتلِرینه بِردی.‏ ایکی بالیغی-دا اُلارینگ هِمّه‌سینه پایلادی.‏ 42هِمّه‌لِر ایییپ دُیدولار.‏ 43شَگیرتلِر آرتان چُرِک بُلِکلِرینی، بالیقلارینگ اُونوقلارینی ییغناپ، اُن ایکی سِبِدی دُلدوردیلار.‏ 44چُرِکلِری اییِن اِرکِکلِرینگ سانی بَش مونگ آدامدی.‏

عیسی سووونگ یوزوندِن یُرییَر

مَتّیٰ 14‏:22‏-33؛ یوحنا 6‏:15‏-21

45جِماغاتی اوغرادیپ دورقا، عیسی شَگیرتلِرینه قاییقا مینیپ، اُزوندِن اُنگ بِیلِکی کِنارداقی بِیت‌صِیدا گِچمِگی تابشیردی.‏ 46عیسی اُلار بیلِن خوشلاشاندان سُنگ، خودایا دُغا اِتمِک اوچین داغا چیقدی.‏

47آغشام دوشِنده، قاییق دِریانینگ اُرتاسیندادی، عیسانینگ بُلسا یِکه اُزی کِناردادی.‏ 48عیسی اُلارینگ قاییقی قینلیق بیلِن کورِک اوروپ باریاندیقلارینی گُردی، سِبَبی یِل اُلارینگ قارشیسیندان اُووسیَردی.‏ دانگا قُلای عیسی دِریادا سووونگ یوزوندِن یُریپ، اُلارا طاراف گِلدی و یانلاریندان گِچیپ گیتجِک بُلدی.‏ 49اِمّا اُلار اُنونگ سووونگ یوزوندِن یُریپ گِلیَنینی گُرِنلِرینده، گُزلِرینه روح گُرونیَندیر گومَن اِدیپ قیغیریشدیلار.‏ 50چونکی هِمّه‌لِر اُنی گُروپ قُرقدولار.‏ اِمّا عیسی دِرِّو اُلارا سُز آیدیپ:‏ ‏«‏خاطیرجِم بُلونگ!‏ بو — مِن، قُرقمانگ!‏»‏ دییدی.‏ 51اُنسُنگ اُلارینگ یانینا قاییقا میندی، یِل هِم یاتدی.‏ اُلار خاص بِتِر گِنگ قالیپ حایران قالدیلار.‏ 52اُلار هِنیزِم چُرِکلی مُعجِزه دوشونمَندیلِر، بو اُلارینگ فیکرلِرینه باریپ یِتِنُقدی.‏

عیسی جِنیسارِتده مِریضلِری شِفا بِریَر

مَتّیٰ 14‏:34‏-36

53اُلار دِریانینگ بِیلِکی طارافینا قاییق بیلِن گِچیپ، جِنیسارِت یوردونا باردیلار و اُل یِرده لَنگَر اُقلادیلار.‏ 54قاییقدان دوشِن واقتیندا خالق عیسانی تانیدیلار.‏ 55آداملار یُرتوپ، شُل تُوِرِکدَکی یِرلِره بُیدان-باشا آیلاندیلار و مِریضلِرینی دوشِکلِری بیلِن عیسانینگ یانینا گِتیردیلِر.‏ اُلار هِر صاپار عیسانینگ نیرِدِدیگینی اِشیتسِلِر، مِریضلِرینی شُل یِره گِتیریپ باشلادیلار.‏ 56عیسی نیرَه بارسا — اُبا بُلسون، شَهر بُلسون یا-دا اِطرافلیق — آداملار مِریضلِری بازارلاردا یاتیریپ، دینگه دُنونینگ اِتِگینَه اِلِّرینی دِگیرمَگه-ده اِجازا بِرسین دیییپ، اُنگا یالباریاردیلار.‏ اُنگا اِل دِگرِنلِرینگ هِمّه‌سی-ده شِفا تاپیاردی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index