Search form

مَرقُس 8

8‏-نجی باب

عیسی دُرت مونگ آدامی دُیوریار

مَتّیٰ 15‏:32‏-39

1شُل گونلِر یِنه بیر اولی جِماغات ییغناندی.‏ اُلارینگ اییمَگه هیچ زاتلاری بُلمانسُنگ، عیسی شَگیرتلِرینی یانینا چاغیریپ، اُلارا:‏ 2‏«‏بو جِماغاتا یورِگیم آوییار!‏ بولار اوچ گون بَری مِنینگ یانیمدا، اییمَگه هِم هیچ زاتلاری یُق.‏ 3بولاری اُیلِرینه آچ گُیبِرسِم، یُلدا ایسغیندان قاچارلار.‏ اُلارینگ کَبیری اوزاق یِردِن گِلیپدیر»‏ دییدی.‏ 4شَگیرتلِری اُندان:‏ ‏«‏بو بُش یِرلیکده اُلاری دُیرار یالی چُرِگی نیرِدِن تاپیپ بُلارقا؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 5عیسی:‏ ‏«‏نَچه چُرِگینگیز بار؟»‏ دیییپ، اُلارینگ اُزلِریندِن سُرادی.‏ اُلار:‏ ‏«‏یِدی سانی»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 6اُنسُنگ عیسی جِماغاتا یِرده اُتورماغی تابشیردی.‏ یِدی چُرِگی آلیپ، شوکور اِدِنیندِن سُنگ، بُلوشدیردی-ده، پایلاماق اوچین شَگیرتلِرینه بِردی.‏ اُلار هِم بولاری جِماغاتا پایلادیلار.‏ 7اُلارینگ بیرآز بالیقلاری هِم باردی.‏ عیسی شوکور اِدِنیندِن سُنگ، اُلاری هِم پایلاماغی تابشیردی.‏ 8هِمّه‌لِر ایییپ دُیدولار و آرتیپ قالان بُلِکلِری ییغناپ، یِدی سِبِدی دُلدوردیلار.‏ 9اییِنلِر دُرت مونگه قُلای آدامدی.‏ اُنسُنگ عیسی اُلاری اوغراتدی.‏ 10اُزی بُلسا دِرِّو شَگیرتلِری بیلِن قاییقا مینیپ، دَلمانوته شَهرینگ تُوِرِکلِرینه گیتدیلِر.‏

فَریسی‌لِرینگ و هیرودیسینگ خامیرمایاسیندان خاباردار بُلونگ!‏

مَتّیٰ 16‏:1‏-12

11فَریسی‌لِر گِلیپ، عیسی بیلِن جِدِلِّشمَگه باشلادیلار.‏ اُنی ایمتِحان اِتجِک بُلوپ، آسماندان بیر عالامات گُرکِزمِگینی ایسلِدیلِر.‏ 12اُل هِم آخ چِکیپ:‏ ‏«‏نَمه اوچین بو نِسل عالامات طالاب اِدیَر؟ سیزه دُغروسینی آیدیارین، بو نِسله هیچ بیر عالامات گُرکِزیلجِک دَلدیر»‏ دییدی.‏ 13عیسی اُلارینگ یانیندان گیتدی و یِنه قاییقا مینیپ، بِیلِکی کِنارا گِچدی.‏

14شَگیرتلِری چُرِک آلماغی یادّان چیقاردیلار.‏ قاییقدا دینگه یِکِجه چُرِک باردی.‏ 15عیسی اُلارا:‏ ‏«‏خاباردار بُلونگ!‏ فَریسی‌لِر بیلِن هیرودیسینگ خامیرمایاسیندان داش دورونگ»‏ دیییپ، خابار بِردی.‏ 16اُلار بُلسا اُزآرا چِکِلِشیپ:‏ ‏«‏عیسی مونی بیزینگ چُرِگیمیزینگ یُقدوغی اوچین آیدیار»‏ دیییشیَردیلِر.‏ 17عیسی اُلارینگ نَمه دیییشیَندیکلِرینی بیلیپ، اُلاردان:‏ ‏«‏نَمه اوچین چُرِگیمیز یُق دییشیپ چِکِلِشیَرسینگیز؟ سیزینگ هِنیز هِم عاقیلینگیز یِتِنُقمی، دوشونمِیَرسینگیزمی؟ یورِگینگیز شِیله قاتیمی؟ 18گُزلی بُلوپ، گُرمِیَرسینگیزمی؟ قولاقلی بُلوپ، اِشیتمِیَرسینگیزمی؟ بُلوپ گِچِن زاتلار یادینگیزا دوشمِیَرمی؟ 19مِن بَش چُرِگی بَش مونگ آداما بُلوپ پایلانیمدا، قالان دُووملِردِن نَچه سِبِد دُلدوریپدینگیز؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلار:‏ ‏«‏اُن ایکی»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 20عیسی یِنه:‏ ‏«‏یِدی چُرِگی دُرت مونگ آداما بُلوپ پایلانیمدا، آرتیپ قالانی نَچه سِبِد بُلوپدی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلار:‏ ‏«‏یِدی»‏ دییدیلِر.‏ 21شُندا عیسی اُلارا:‏ ‏«‏هِنیز هِم دوشونمِیَرسینگیزمی؟»‏ دییدی.‏

عیسی کُر آدامی شِفا بِریَر

22اُنسُنگ عیسی بیلِن شَگیرتلِری بِیت‌صِیدا گِلدیلِر.‏ اُل یِرده عیسانینگ یانینا بیر کُر آدامی گِتیردیلِر و اُنگا اِلینی دِگیرمِگینی ایسلَپ، اُنگا یالباردیلار.‏ 23عیسی کُر آدامینگ اِلیندِن توتوپ، اُنی اُبانینگ داشینا چیقاردی.‏ عیسی اُنونگ گُزلِرینه تویکوریپ، اِلِّرینی اُنونگ باشینا قُیوپ:‏ ‏«‏بیر زات گُریَرسینگمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 24کُر باشینی قالدیریپ:‏ ‏«‏آداملاری گُریَرین، اُلار یُریپ باریان باغلار یالی بُلوپ گُرونیَرلِر»‏ دییدی.‏ 25عیسی یِنه-ده اِلِّرینی اُنونگ گُزلِرینه قُیدی.‏ کُر دیقّاتلی گُزلِدی، شِفا تاپیپ، بار زادی قاوی گُردی.‏ 26عیسی:‏ ‏«‏اُبا گیرمه»‏ دیییپ، اُنی اُیونه ایبِردی.‏

پِطرُس عیسانینگ مسیح دیگینی ایقرار اِدیَر

مَتّیٰ 16‏:13‏-20؛ لوقا 9‏:18‏-21

27عیسی شَگیرتلِری بیلِن قیصریه-فیلیپُس شَهرینینگ قُلایینداقی اُبالارا گیتدی.‏ یُلدا عیسی شَگیرتلِریندِن:‏ ‏«‏آداملار مانگا کیم دیییَرلِر؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 28شَگیرتلِری:‏ ‏«‏کَبیرلِری یحیی تَعمید بِریَنچی، کَبیرلِری اِلیاس، کَبیرلِری-ده پیغامبارلاردان بیری دیییَرلِر»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 29عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏سیز مانگا کیم دیییَرسینگیز؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ پِطرُس:‏ ‏«‏سِن مسیحسینگ»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 30اُنسُنگ عیسی اُلارا اُزی حاقیندا هیچ کیمه هیچ زات آیتمازلیغی تابشیردی.‏

عیسی اُلوپ دیرِلجِگینی اُووندِن آیدیار

مَتّیٰ 16‏:21‏-28؛ لوقا 9‏:22‏-27

31سُنگرا عیسی شَگیرتلِرینه اینسان اُغلونینگ کَن عاذاپلار گُرمِلیدیگی، یاشولیلار، یُلباشچی کاهینلار و دین عُلَمالار طارافیندان رِت اِدیلمِلیدیگی، اُلدوریلمِلیدیگی، اوچ گوندِن سُنگ دیرِلمِلیدیگی حاقیندا دوشوندیرمَگه باشلادی.‏ 32اُل بو سُزلِری آچیق آیتدی.‏ پِطرُس بُلسا اُنی بیر چِته چِکیپ، اُنونگ آیدانلارینا قارشی چیقماغا باشلادی.‏ 33اِمّا عیسی اُورولیپ، شَگیرتلِرینه سِرِتدی و پِطرُسا:‏ ‏«‏چِکیل اُوومدِن، شِیطان!‏ سِبَبی سِن خودایینگ ایشلِرینی دَل-ده، اینسان ایشلِری حاقدا فیکر اِدیَرسینگ»‏ دیییپ کَیِدی.‏

34عیسی شَگیرتلِری بیلِن بیرلیکده جِماغاتی-دا یانینا چاغیریپ، اُلارا شِیله دییدی:‏ ‏«‏کیم مِنینگ ایزیما دوشمِک ایسلِیَن بُلسا، اُزونی اینکَر اِتسین-ده، صلیبینی آلیپ ایزیما دوشسون.‏ 35هِر کیم جانینی نِجات بِرمِک ایسلِیَن، اُنی ییتیرِر، اِمّا کیم جانینی مِنینگ و اینجیل خاطیری اوچین ییتیرسه، اُنی نِجات بِرِر.‏ 36اینسان هِمّه دونیَه‌نی قازانسا-دا، جانیندان ماحروم بُلسا، اُنگا نَمه پِیداسی بار؟ 37یا-دا اینسان اُز جانینا دِرِک نَمه بِریپ بیلِر؟ 38بو زیناکَر و گونَه‌کَر نِسلینگ آراسیندا کیم مِندِن و مِنینگ سُزلِریمدِن اوتانسا، اینسان اُغلی-دا آتاسینینگ بِییکلیگیندَه مُقادِّس پِریشده‌لِری بیلِن گِلِن ماحالی اُندان اوتانار.‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index