Search form

مَتّیٰ 10

10‏-نجی باب

عیسی اُن ایکی شَگیردینی سایلایار

مَرقُس 3‏:13‏-19؛ لوقا 6‏:12‏-16

1عیسی اُن ایکی شَگیردینی یانینا چاغیریپ، اُلارا آرخو-جینلاری کُوماغا، هِر هیلی دِرتلِره و مِریضچیلیکلِره شِفا بِرمَگه ایختییار بِردی.‏ 2شُل اُن ایکی رِسولینگ آدلاری شولاردیر:‏ بیرینجیسی پِطرُس لاقابی شمعون هِم اُنونگ دُغانی آندرِیاس، زِبِدینینگ اُغولّاری یعقوب بیلِن یوحنا، 3فیلیپُس، بارتولما، توما، مالییات آلیانچی مَتّیٰ، حَلفینینگ اُغلی یعقوب، تِدّی، 4قایراتلی شمعون، عیسی خایینلیق اِدیَن یهودا اِسخریوطی.‏

5عیسی بو اُن ایکی شَگیرتلِره شِیله تابشیریق بِریپ، اُلاری خالقینگ آراسینا یُلّادی:‏ ‏«‏بیگانه میلِّتلِرینگ آراسینا گیتمَنگ، سامِره‌لیلِرینگ شَهرلِرینینگ هیچ بیرینه گیرمَنگ.‏ 6مونگا دِرِک ییتِن قُیونلارا مِنگزِیَن اسرائیل خالقینینگ آراسینا بارینگ.‏ 7باران هِر بیر یِرینگیزده آسمانینگ پاتیشاهلیغینینگ قُلایلاندیغینی واغیظ اِدینگ.‏ 8مِریضلِری شِفا بِرینگ، جُزامیلاری پَک اِدینگ، اُلولِری دیرِلدینگ، جینلاری چیقارینگ.‏ موغت آلدینگیز، موغت بِرینگ.‏ 9قوشاغینگیزدا قیزیل، کوموش، میس، هیچ بیر پول بُلماسین.‏ 10یُل اوچین نه تُربا، نه-ده آرتیقماچ کُینِک، نه کُووش، نه-ده تایاق آلینگ.‏ ایشچی اُز نِصیبینه میناسیپدیر.‏ 11هایسی شَهره، هایسی اُبا بارسانگیز، اُل یِرده اُزونگیزه میناسیپ آدامی گُزلَپ تاپیپ، قایدیانچانگیز شُل یِرده بُلونگ.‏ 12اُیه گیرِنینگیزده، اُیدَکیلِره ساغ-سالاماتلیق دیلَپ، سالام بِرینگ.‏ 13اُیدَکیلِر مونگا میناسیپ بُلسالار، دیلَن سالاماتلیغینگیز اُلارینگ اوستونه اینِر، اِمّا میناسیپ بُلماسالار، بو اُزونگیزه اُورولیپ گِلِر.‏ 14کیم سیزی قابول اِتمِسه، سیزی دینگلِمِسه، اُل اُیدِن یا-دا شَهردِن چیقیپ باریارقانگیز، آیاقلارینگیزینگ تُزونی قاقینگ.‏ 15سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ قیامات گونی اُل شَهرینگ یاغدایی سُدوم بیلِن غامورا شَهرلِرینینگ یاغداییندان-دا خاص بِتِر بُلار.‏

گِلجِک قینچیلیقلار

مَرقُس 13‏:9‏-13؛ لوقا 21‏:12‏-17

16‏«‏سِرِدینگ، مِن سیزی قورتلارینگ آراسینا قُیونلار یالی یُلّایارین.‏ شُنونگ اوچین ییلان یالی زِرِنگ، کِپدِری کیمین سادا بُلونگ.‏ 17آداملاردان خابارلی بُلونگ!‏ اُلار سیزی مَحکِمه‌لِره تابشیرارلار، کِنیسه‌لِرینده قامچیلاپ یِنجِرلِر.‏ 18مِن سِبَپلی سیزی حُکومدارلارینگ، پاتیشاهلارینگ حوضورینا اِلتِرلِر، سیز بُلسا اُلارینگ و بیگانه میلِّتلِرینگ اُوونده شاهاتلیق اِدِرسینگیز.‏ 19یُنه اُلار سیزی اِلتیپ تابشیرانلاریندا، سیز نَدیپ و نَمه سُزلِجِکدیگینگیزی قایغی اِتمَنگ.‏ سیزه نَمه آیتمالیدیغینگیز شُل واقتینگ اُزونده بِرلِر.‏ 20شُندا کِپلِیَن سیزینگ اُزونگیز دَل-ده، اُندا آتانگیزینگ روحی سیزینگ دیلینگیزدَه کِپلَر.‏

21‏«‏دُغان دُغانینی، آتا فِرزِنتینی اُلومه تابشیرار، فِرزِنتلِر هِم اِنه-آتالارینا قارشی چیقیپ، اُلاری اُلدوردِرلِر.‏ 22مِنینگ آدیم سِبَپلی هِمّه‌لِر سیزدِن ییگرِنِرلِر، اِمّا آخیرنا چِنلی جیدان نِجات تاپار.‏ 23سیزی بیر شَهرده اِذیِت بِرسِلِر، بِیلِکیسینه قاچینگ.‏ سیزه دُغروسینی آیدیارین، اینسان اُغلی گِلیَنچَه، سیز اسرائیل‌ینگ هِمّه شَهرلِرینه آیلانیپ چیقیپ بیلمِرسینگیز.‏

24‏«‏شَگیرت اُز موغالّیمیندان، قول اُز آقاسیندان یُقاری دَلدیر.‏ 25شَگیرت اُز موغالّیمی یالی، قول اُز آقاسی یالی یاشاماغا راضی بُلمالیدیر.‏ اِگِر اُی اِیه‌سینه بِعِلزِبول+ دییَن بُلسالار، اُندا اُنونگ ایچِریسیندَکیلِره اُندان هِم بِتِر زات دییمِزلِرمی!‏

کیمدِن قُرقمالی؟

لوقا 12‏:2‏-7

26‏«‏شُنونگ اوچین هیچ کیمدِن قُرقمانگ.‏ یاپیق بُلوپ، اوستو آچیلماجاق، گوزگین بُلوپ، بیلینمِجِک زات یُقدور.‏ 27قارانگقیلیقدا سیزه نَمه آیتسام، شُنی یاغتیلیقدا آیدینگ.‏ قولاغینگیزا آیدانیمی تاملارینگ اوستوندِن اِعلان اِدینگ.‏ 28بِدِنی اُلدوریَن، جانی بُلسا اُلدوریپ بیلمِیَنلِردِن قُرقمانگ.‏ قُووسی، بِدِنی و جانی هِم دُوزاخدا یُق اِتمَگه گویجی یِتیَن خودایدان قُرقونگ.‏ 29ایکی سِرچه بیر سِکّه ساتیلمایارمی؟ مونگا باقمازدان، آتانگیزدان اِجازاسیز اُلارینگ بیری-ده یِره قاچیان دَلدیر.‏ 30سیزینگ باشینگیزداقی ساچینگیز هِم باری ساناغیلیدیر.‏ 31شونلوقدا، قُرقمانگ، سیز سِرچه‌لِردِن خاص اَهمییِتلیسینگیز.‏

32‏«‏کیم مِنی اینسانلارینگ اُوونده ایقرار اِتسه، مِن هِم اُنی آسمانداقی آتامینگ اُوونده ایقرار اِدِرین.‏ 33کیم مِنی اینسانلارینگ اُوونده اینکَر اِتسه، مِن هِم اُنی آسمانداقی آتامینگ اُوونده اینکَر اِدِرین.‏

پاراحاتلیق دَل-ده، قیلیچ گِتیردیم

لوقا 12‏:8‏-9، 51‏-53؛ 14‏:26‏-27

34‏«‏مِنی یِر یوزونه پاراحاتلیق گِتیرمَگه گِلِندیر دیییپ گومَن اِتمَنگ.‏ مِن پاراحاتلیق دَل-ده، قیلیچ گِتیرمَگه گِلدیم.‏ 35- مِن اُغلی آتاسیندان، قیزی اِنه‌سیندِن، گِلنی قایین اِنه‌سیندِن آییرماغا گِلِندیرین.‏ 36آدامینگ دوشمانی اُز ایچِریسیندَکیلِر بُلار.‏

37‏«‏آتاسینی، اِنه‌سینی مِندِن کَن سُیِن مانگا میناسیپ دَلدیر.‏ اُغلونی، قیزینی مِندِن کَن سُیِن مانگا میناسیپ دَلدیر.‏ 38اُز صلیبینی آلیپ، مِنینگ ایزیما دوشمِدیک هِم مانگا میناسیپ دَلدیر.‏ 39هِر کیم جانینی قُران اُنی ییتیرِر.‏ مِنینگ اوچین جانینی ییتیرِن اُنی قُرار.‏

40‏«‏سیزی قابول اِدِن مِنی قابول اِدِر، مِنی قابول اِدِن هِم مِنی ایبِرِنی قابول اِدِر.‏ 41کیم بیرینی نِبی بُلاندیغی اوچین قابول اِتسه، نِبیلیگینگ سیلاغینی آلار.‏ بیر دُغری آدامی دُغرولیغی اوچین قابول اِدِن دُغری آدامینگ سیلاغینی آلار.‏ 42کیم مِنینگ شَگیردیمینگ حُرماتی اوچین، بو کیچی حاساپلانیانلارینگ بیرینه یِکه بیر کَسه سُووق سو بِرسه-ده، سیزه دُغروسینی آیدیارین، اُل آصلا سیلاغسیز قالماز.‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index