Search form

مَتّیٰ 11

11‏-نجی باب

عیسی و یحیا

لوقا 7‏:18‏-35

1عیسی اُن ایکی شَگیردینه ناصیحات بِریپ قوتاراندان سُنگ، اُل یِردِن چیقیپ، قُلایداقی شَهرلِرده اُورِتمَگه و واغیظ اِتمَگه گیتدی.‏ 2یحیی هِم زیندانداقا، مسیحینگ اِدِن ایشلِری بارادا اِشیدیپ، اُنونگ یانینا شَگیرتلِرینی ایبِردی:‏ 3‏«‏سِن شُل گِلجِک مسیحمی یا-دا بیز باشغا بیرینه قاراشمالیمی؟»‏ دیییپ سُراتدی.‏ 4عیسی اُلارا:‏ ‏«‏بارینگ-دا، گُروپ-اِشیدِنلِرینگیزی یحیی خابار بِرینگ.‏ 5- کُرلِر گُریَر، آغساقلار یُرییَر، جُزامیلار پَکلِنیَر، کِرلِر اِشیدیَر، اُلولِر دیرِلیَر، قاریپلارا خوش خابار واغیظ اِدیلیَر.‏ 6مِندِن اِل چِکمِدیک خوشواقتدیر»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

7یحیانینگ شَگیرتلِری گیدِن واقتی، عیسی جِماغاتا یحیی بارادا گورّونگ بِرمَگه باشلادی:‏ ‏«‏بیابانا نَمه گُرمَگه گیتدینگیز؟ یِله ایرغیلییان قامشیمی؟ 8اُندا، نَمه گُرمَگه گیتدینگیز؟ نِفیس لِباسلار گِیِن آدامیمی؟ یُق!‏ نِفیس لِباسلار گِینِنلِر پاتیشاهلارینگ کُشکلِریندِدیر.‏ 9اُندا نَمه گُرمَگه گیتدینگیز؟ بیر پیغامباریمی؟ هاووا!‏ مِن سیزه شونی آیدایین، اُل گُرِن کیشینگیز حتّیٰ پیغامباردان هِم اولیدیر.‏

10- ‏”‏اُووندِن یُل تاییارلار یالی، اینه، مِن اُز رِسولیمی ایبِریَرین“‏

دیییپ یازیلان سُزلِر هِم خاص شُنگا دِگیشلیدیر.‏ 11سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ اِنه‌دِن دُغلانلارینگ آراسیندا یحیی تَعمید بِریَنچیدِن بِییگی بُلان یُقدور، اِمّا آسمانینگ پاتیشاهلیغیندا اینگ کیچیسی هِم اُندان بِییکدیر.‏ 12یحیی تَعمید بِریَنچینینگ گونلِریندِن تا بو واقتا چِنلی آسمانینگ پاتیشاهلیغی اُوه گویچلی گیتیَر و ظالیم آداملار اُنگا هوجوم گِتیریپ اُز اِلِّرینه گِچیرجِک بُلیارلار.‏ 13یحیی چِنلی تُورات بیلِن هِمّه پیغامبارلار نبوّت اِدیَردیلِر.‏ 14- اِگِر قابول اِتمِک ایسلِیَن بُلسانگیز، گِلمِگینه قاراشیلیان اِلیاس یحیادیر.‏ 15اِشیتمَگه قولاغی بار آدام اِشیتسین!‏

16‏«‏مِن بو نِسلی نَمَه مِنگزِدِیین؟ اُلار بازارلاردا اُتوریپ، باشغالارا:‏ 17‏”‏سیزه تویدوک چالدیق، راقص اِتمِدینگیز، یاس توتدیق، آغلامادینگیز“‏ دیییپ قیغیریان چاغالارا مِنگزِیَرلِر.‏ 18یحیی گِلدی، اُل نه ایییَر نه ایچیَر.‏ اُلار بُلسا اُنگا ‏”‏جینلی“‏ دیییَرلِر.‏ 19اینسان اُغلی گِلدی، اُل هِم ایییَر، هِم ایچیَر، اُلار اُنگا:‏ ‏”‏اینه، بو اییِگِنه و آراقخُرا سِرِدینگ!‏ اُل مالییات آلیانچیلار و گونَه‌کَرلِر بیلِن دُست بُلدی“‏ دیییَرلِر.‏ اِمّا عاقیلّیلیق اُز عامالّاری بیلِن تاصدیقلانار.‏»‏

توبا اِتمِدیک شَهرلِر

لوقا 10‏:13‏-15

20عیسی شَهرلِرده کَن مُعجِزه‌لِر گُرکِزیپدی، اِمّا اُلارینگ خالقی گونَه‌لِرینه توبا اِتمَندیلِر.‏ شُنونگ اوچین عیسی اُلاری کَیمَگَه باشلادی:‏ 21‏«‏وای گونونگه، اِی، خورازین!‏ وای گونونگه، اِی، بِیت‌صِیدا!‏ سیزده گُرکِزیلِن مُعجِزه‌لِر صور بیلِن صیدوندا گُرکِزیلِن بُلسادی، اُندا اُلار بیراِییَم پالاس گِینیپ، کول اوستونده اُتوریپ توبا اِدِردیلِر.‏ 22اِمّا مِن سیزه دیییَرین:‏ قیامات گونی سیزینگ یاغدایینگیز صور بیلِن صیدونینگ یاغداییندان خاص بِتِر بُلار!‏ 23اِی، کَفَرناحوم!‏ سِن عارشا گُتِریلِرسینگ دییییپ گومَن اِدیَرسینگمی؟ یُق، سِن دُوزاخا زینگالانارسینگ، سِبَبی سِنده گُرکِزیلِن مُعجِزه‌لِر سُدومدا گُرکِزیلِن بُلسادی، اُندا اُل شو گونه چِنلی ساقلانیپ قالاردی.‏ 24اِمّا مِن سانگا شونی دیییَرین:‏ قیامات گونی سِنینگ یاغدایینگ سُدومینگ یاغداییندان خاص بِتِر بُلار.‏»‏

زَحمِتکِشلِری چاغیریار

لوقا 10‏:21‏-22

25شو واقت عیسی سُزونی دُوام اِدیپ، شِیله دییدی:‏ ‏«‏اِی، آتام، یِرینگ و آسمانینگ حُکومداری!‏ بو زاتلاری عاقیلدارلاردان و دانالاردان گوزگَپ، چاغالارا آیان اِدِندیگینگ اوچین، سانگا شوکور اِدیَرین.‏ 26هاووا، آتام، سِنینگ ایسلِگینگ شِیله‌دی.‏ 27آتام هِمّه زادی مانگا تابشیردی.‏ اُغلی آتادان باشغا هیچ کیم تانییان دَلدیر.‏ اُغولدان و اُغلونگ اُنی اَشگَر اِتمِک ایسلِیَن آداملاریندان باشغا هیچ کیم آتانی تانییان دَلدیر.‏

28‏«‏اِی، زَحمِتکِشلِر و آغیر یوکلولِر، مِنینگ یانیما گِلینگ، مِن سیزه دینچلیق بِرِیین.‏ 29مِنینگ یوغیمی بُیونونگزا داقینینگ-دا، مِندِن اُورِنینگ.‏ مِن میلاییم هِم فُروتَندیرین و جانینگیز راحاتلیق تاپار.‏ 30مِنینگ یوغیم آنگساتدیر و یوکیم یِنگیلدیر.‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index