Search form

مَتّیٰ 12

12‏-نجی باب

سَبَّت گونی بارادا سُراق

مَرقُس 2‏:23‏-28؛ لوقا 6‏:1‏-5

1آرادان کَن واقت گِچمَنکَه، بیر سَبَّت گونی عیسی بوغدایلیغینگ آراسیندان گِچیپ باریاردی.‏ اُنونگ شَگیرتلِری آجیغیپ، بوغدای باشلارینی یُلوپ اییمَگه باشلادیلار.‏ 2مونی گُرِن فَریسی‌لِر اُنگا:‏ ‏«‏سِرِت، سِنینگ شَگیرتلِرینگ سَبَّت گونی قاداغان اِدیلِن زادی اِدیَرلِر»‏ دییدیلِر.‏ 3- عیسی اُلارا شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏داوود بیلِن یانینداقیلار آچ قالانلاریندا، سیز داوودینگ نَمه اِدِندیگینی آصلا اُقیمادینگیزمی؟ 4اُل خودایینگ اُیونه گیریپ، هُدورلِنِن چُرِکلِرینی اییدی، یانینداقیلار هِم اییدیلِر.‏ بو اُلار اوچین قاداغاندی، یِکه کاهینلارا اِجازا بِرلِندی.‏ 5- اُندا، سیز عیباداتخانادا سَبَّت گونونینگ حُرماتلارینی ساقلاماسالار-دا، کاهینلارینگ گونَه‌سیز حاساپلاناندیغینی تُورات‌دا اُقیمادینگیزمی؟ 6مِن سیزه شونی آیدایین:‏ بو یِرده عیباداتخانادان-دا بِییک بیری بار.‏ 7- سیز:‏ ‏”‏مِن قربانلیق دَل-ده، رِحم-شِفاقات ایسلِیَرین“‏ دییِن سُزونگ مَعنیسینی بیلسِدینگیز، گونَه‌سیزلِری مَحکوم اِتمِزدینگیز.‏ 8چونکی اینسان اُغلی حتّیٰ سَبَّت گونونینگ-ده حُکومداریدیر.‏»‏

اِلی قوران آدام

مَرقُس 3‏:1‏-6؛ لوقا 6‏:6‏-11

9عیسی اُل یِردِن قایدیپ، اُلارینگ کِنیسه‌سینه باردی.‏ 10اُل یِرده اِلی قوران بیر آدام باردی.‏ عیسانی عاییپلاجاق بُلوپ، اُندان:‏ ‏«‏سَبَّت گونی شِفا بِرمِک بُلارمی؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 11عیسی اُلارا:‏ ‏«‏سیزدِن هایسینگیز بیر قُینونگیز بُلوپ، اُل-دا سَبَّت گونی چوقورا قاچسا، اُنی چیقارمازمیسینگیز؟ 12اینسان قُیوندان خاص قیمّاتلیدیر!‏ مونونگ اوچین سَبَّت گونی یاغشیلیق اِتمِک بُلار»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

13سُنگرا عیسی یانگقی آداما:‏ ‏«‏اِلینگی اوزات»‏ دییدی.‏ اُل اوزادان واقتیندا اُنونگ اِلی اِدیل بِیلِکی اِلی یالی شِفا تاپدی.‏ 14فَریسی‌لِر داشاری چیقیپ، عیسانی نَدیپ یُق اِتمِلیدیگی بارادا ماصلاحاتلاشدیلار.‏

خودایینگ بِنده‌سی

15اِمّا عیسی مونی بیلیپ، اُل یِردِن گیتدی.‏ کَن آداملار اُنونگ ایزینا دوشدولِر، عیسی هِمّه مِریضلِری شِفا بِردی.‏ 16عیسی اُزونینگ کیمدیگینی هیچ کیمه آیتمازلیغی اُلارا تابشیردی.‏ 17بو اِشعیا پیغامبار سِبَبی آیدیلان شو سُزونگ بِرجای بُلماغی اوچیندی:‏

18- ‏«‏اینه، مِنینگ سایلان بِندَم،

گُونوخُش بُلوپ، اُنی سُیِنیم؛

روحومی اُنونگ اوستونه قُیارین،

اُل میلِّتلِره عادالاتی اِعلان اِدِر.‏

19اُل داعوالاشماز، سِسینی قالدیرماز،

کُچه‌لِرده هیچ کیم اُنونگ سِسینی اِشیتمِز.‏

20اُل عادالاتی یِرینه یِتیریَنچَه،

یِمشیلِن قامشینی دُومِز،

توتِیَن پِلتَنی سُندورمِز.‏

21هِمّه میلِّتلِر اُنونگ آدینا اومید باغلارلار.‏»‏

عیسی و بِعِلزِبول

مَرقُس 3‏:20‏-30؛ لوقا 11‏:14‏-23

22سُنگرا عیسانینگ یانینا دیوانا کُر هِم لال آدامی گِتیردیلِر.‏ عیسی اُنی شِفا بِرِندِن سُنگ، یانگقی آدام کِپلِمَگه و گُرمَگه باشلادی.‏ 23هِمّه خالق گِنگ قالیپ:‏ ‏«‏بو آدام داوودینگ اُغلی دَلمیکَه؟»‏ دیییشدی.‏ 24مونی اِشیدِن فَریسی‌لِر:‏ ‏«‏بو آدام جینلاری، جینلارینگ رِییسی بِعِلزِبولونگ کُمِگی بیلِن کُووپ چیقاریار»‏ دییدیلِر.‏ 25اِمّا عیسی اُلارینگ فیکرلِرینی بیلیپ، شِیله دییدی:‏ ایچینده بُلونیشیک بُلان پاتیشاهلیق دارغار، اُز ایچیندِن بُلونِن شَهر یا-دا اُی قاییم دوروپ بیلمِز.‏ 26شِیطان شِیطانی کُویان بُلسا، اُندا ایچینده بُلونیشیک باردیر، اُنسُنگ اُنونگ پاتیشاهلیغی نَهیلی دورار؟ 27اِگِر مِن جینلاری بِعِلزِبولونگ کُمِگی بیلِن، اُندا سیزینگ آداملارینگیز اُلاری کیمینگ کُمِگی بیلِن کُویارلار؟ شو سِبَپلی هِم اُز آداملارینگیز سیزه قاضیلیق اِدِرلِر.‏ 28مِن جینلاری خودایینگ روحی بیلِن کُویان بُلسام، اُندا خودایینگ پاتیشاهلیغی سیزه-ده گِلِندیر.‏ 29کیم گویچلی آدامینگ اُیونه گیریپ، مالینی تالاپ بیلِر؟ اَوَّل اُنی دانگمالی بُلار، اُنسُنگ اُیونی تالار.‏

30مِنینگ بیلِن بُلمادیق مانگا قارشیدیر، مِنینگ بیلِن ییغنامادیق اُنی دارغادیاندیر.‏ 31شُنونگ اوچین سیزه شونی دیییَرین:‏ اینسانلارینگ هِر بیر گونَه‌سی، هِر بیر زادا دیل یِتیرمِسی باغیشلانار، اِمّا مُقادِّس روحا دیل یِتیرمِکلیک باغیشلانماز.‏ 32اینسان اُغلونا قارشی آیدیلان سُز باغیشلانار، اِمّا مُقادِّس روحا قارشی آیدیلان سُز باغیشلانماز.‏ اُل شو زاماندا-دا، گِلجِکده-ده باغیشلانماز.‏

میوه‌لی باغ

لوقا 6‏:43‏-45

33‏«‏قاوی باغ اِکینگ، اُنونگ میوه‌سی-ده قاوی بُلار، تِلِکه باغ اِکسِنگیز، تِلِکه میوه آلارسینگیز، سِبَبی باغ میوه‌سیندِن تانیلیاندیر.‏ 34اِی، ییلانینگ نِسلی!‏ آغیز یورِگینگ دُلولیغیندان سُزلِیَندیر.‏ شِیله‌لیکده، اُزونگیز یامانقانگیز، نَدیپ سیز قاوی زاتلار سُزلَپ بیلِرسینگیز؟ 35یاغشی آدام یاغشیلیق خازیناسیندان یاغشیلیق چیقارار، یامان آدام یامانلیق خازیناسیندان یامانلیق چیقارار.‏ 36مِن سیزه شونی دیییَرین:‏ آداملار آیدان هِر بیر بُش سُزی اوچین قیامات گونی حاساپ بِرِرلِر.‏ 37شُل گونی سیز اُز سُزونگیز بیلِن آقلانیپ، اُز سُزونگیز بیلِن مَحکوم اِدیلِرسینگیز.‏»‏

یونسینگ عالاماتی

مَرقُس 8‏:11‏-12؛ لوقا 11‏:24‏-26، 29‏-32

38شُندا کَبیر دین عُلَمالار و فَریسی‌لِر اُنگا جُغاپ بِریپ:‏ ‏«‏اُستاد، بیز سِندِن بیر عالامات گُرمِک ایسلِیَریس»‏ دییدیلِر.‏ 39عیسی اُلارا شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏بو زامانینگ یامان هِم خودایا بیوِپا نِسلی عالامات طالاب اِدیَر، اِمّا اُنگا یونس پیغامبارینگقیدان باشغا عالامات بِریلمِز.‏ 40- یونسینگ اوچ گیجه-گوندیز بالیغینگ قارنیندا قالیشی یالی، اینسان اُغلی-دا اوچ گیجه-گوندیز یِرینگ باغریندا قالار.‏ 41- نینِوا خالقی قیامات گونی بو نِسله قارشی چیقیپ، اُنی مَحکوم اِدِر، سِبَبی نینِوا خالقی یونسینگ واغظی بیلِن توبا گِلدی.‏ اینه، بو یِرده یونسدان هِم اوستون بیری بار.‏ 42- ایلِرکی مِلیکَه قیامات گونی بو نِسله قارشی چیقیپ، اُنی مَحکوم اِدِر، سِبَبی اُل سلیمانینگ حِکمِتینی دینگلِمِک اوچین، یِرینگ آنگری اوجوندان گِلدی.‏ اینه، بو یِرده سلیماندان-دا اوستون بیری بار.‏

43‏«‏آرخو-جین آدامدان چیقاندان سُنگ، قوراق یِرلِره آیلانیپ، دینچلیق گُزلِیَر، اِمّا تاپمایار.‏ 44شُندا اُل:‏ ‏”‏چیقان اُیومه دُلانائین“‏ دیییپ گِلِنده، اُیونگ سوپورگیلی، هِمّه زادینگ تِرتیپلی و بُشدوغینی گُریَر.‏ 45سُنگرا گیدیپ، اُزوندِن هِم تِلِکه یِدی روحی یانینا آلیار-دا، شُل یِره باریپ مِسگِن توتیار.‏ شِیله‌لیکده، اُل آدامینگ سُنگقی یاغدایی اُزالقیسیندان هِم تِلِکه بُلیار.‏ بو یامان نِسله-ده شِیله بُلار.‏»‏

عیسانینگ اِنه‌سی بیلِن دُغانلاری

مَرقُس 3‏:31‏-35؛ لوقا 8‏:19‏-21

46عیسی جِماغاتا گورّونگ بِریپ دورقا، اِنه‌سی بیلِن دُغانلاری گِلدی.‏ اُلار عیسی بیلِن کِپلِشجِک بُلوپ، داشاردا دوردیلار.‏ 47بیری عیسی:‏ ‏«‏اِنه‌نگ بیلِن دُغانلارینگ داشاردا دورلار، اُلار سِنینگ بیلِن کِپلِشمِک ایسلِیَرلِر»‏ دییدی.‏ 48اِمّا عیسی مونی آیدانا:‏ ‏«‏مِنینگ اِنِم کیم؟ دُغانلاریم کیم؟»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 49اُل اِلینی اُز شَگیرتلِرینه طاراف اوزادیپ:‏ ‏«‏اینه، مِنینگ اِنِم، مِنینگ دُغانلاریم.‏ 50آسمانداقی آتامینگ ایسلِگینی کیم بِرجای اِتسه، شُل مِنینگ دُغانیم، آیال دُغانیم هِم اِنه‌مدیر»‏ دییدی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index