Search form

مَتّیٰ 9

9‏-نجی باب

عیسی بیر فِلِجی شِفا بِریَر

مَرقُس 2‏:1‏-12؛ لوقا 5‏:17‏-26

1سُنگرا عیسی قاییقا میندی-ده، بِیلِکی کِنارا گِچیپ، اُز شَهرینه گِلدی.‏ 2بیرنَچه آدام اُنونگ یانینا دوشِکده یاتان بیر فِلِجی گِتیردیلِر.‏ عیسی اُلارینگ ایمانینی گُرِنده، فِلِجه:‏ ‏«‏اُغلوم، خاطیرجِم بُل، سِنینگ گونَه‌لِرینگ باغیشلاندی»‏ دییدی.‏ 3شُندا بیرنَچه دین عُلَمالار ایچلِریندِن:‏ ‏«‏بو آدام خودایا دیل یِتیریَر»‏ دییدیلِر.‏ 4اِمّا عیسی اُلارینگ فیکرلِرینی بیلیپ:‏ ‏«‏نَمه اوچین یورِگینگیزَه تِلِکه فیکرلِر گِتیریَرسینگیز؟ 5هایسینی آیتماق آنگسات، ‏”‏گونَه‌لِرینگ باغیشلاندی“‏ دییمِکمی یا-دا ‏”‏تور-دا، یُری“‏ دییمِک؟ 6اِمّا سیز اینسان اُغلونینگ یِر یوزونده گونَه‌لِری باغیشلاماغا-دا ایختییارینینگ باردیغینی بیلیپ قُیونگ»‏ دییدی.‏ سُنگرا اُل فِلِجه:‏ ‏«‏سانگا دیییَرین، تور، دوشِگینگی آل-دا، اُیونگه گیت»‏ دییدی.‏ 7اُل هِم یِریندِن توردی-دا، اُیونه گیتدی.‏ 8مونی گُرِن جِماغات حایران قالدیلار.‏ اُلار اینسانا شِیله ایختییاری بِرِن خودایا شوکور اِتدیلِر.‏

مَتّیٰ شَگیرتلِره قُشولیار

مَرقُس 2‏:13‏-17؛ لوقا 5‏:27‏-32

9عیسی شُل یِردِن گِچیپ باریارقا، مالییات آلیپ اُتوران مَتّیٰ‌نی گُروپ، اُنگا:‏ ‏«‏مِنینگ ایزیما دوش»‏ دییدی.‏ اُل هِم توروپ، اُنونگ ایزینا دوشدی.‏ 10عیسی مَتّیٰ‌نینگ اُیونده ساچاق باشیندا اُتیرقا، نَچَه مالییات آلیانچیلار، گونَه‌کَرلِر گِلیپ، عیسی و اُنونگ شَگیرتلِری بیلِن بیله ایییپ-ایچدیلِر.‏ 11فَریسی‌لِر مونی گُروپ، اُنونگ شَگیرتلِریندِن:‏ ‏«‏نَمه اوچین سیزینگ اُستادینگیز مالییات آلیانچیلار و گونَه‌کَرلِر بیلِن بیله ناهار ایییَر؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 12عیسی مونی اِشیدیپ:‏ ‏«‏طِبیب ساغ آداملارا دَل-ده، مِریضلِره گِرِکدیر.‏ 13- یُنه سیز گیدینگ-ده ‏”‏مِن قربانلیق دَل-ده، رِحمدارلیق ایسلِیَرین“‏ دییِن سُزونگ مَعنیسینی اُورِنینگ، سِبَبی مِن دُغری آداملاری دَل-ده، گونَه‌کَرلِری توبا چاغیرماغا گِلدیم»‏ دییدی.‏

آرازا بارادا سُراق

مَرقُس 2‏:18‏-22؛ لوقا 5‏:33‏-39

14سُنگرا یحیانینگ شَگیرتلِری عیسانینگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏نَمه اوچین بیز و فَریسی‌لِر آرازا توتیاریس-دا، سِنینگ شَگیرتلِرینگ آرازا توتمایارلار؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 15عیسی اُلارا:‏ ‏«‏داماد یانلارینداقا، اُندا-دا طُویونگ میهمانلاری، یاس توتارمی؟ اِمّا دامادی اُلاردان آلینجاق گونلِری گِلِر، شُندا اُلار آرازا توتارلار.‏ 16هیچ کیم کُنه لِباسا تَزه پارچادان یاما سالماز، سِبَبی سالنان یاما کُنه لِباسدان قُپوپ، ییرتیق یِری خاص بیدِرِک بُلوپ گُرنِر.‏ 17هیچ کیم تَزه شِرابی کُنه مِشیکلِره قویماز.‏ بِیتسه، مِشیکلِر یاریلیپ، شِراپ دُکولِر و مِشیکلِر هِم ضایالانار.‏ تَزه شِراپ تَزه مِشیکلِره قویولیاندیر، شِیدیپ، ایکیسی هِم قاوی ساقلانیاندیر»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

دیرِلِن قیز و شِفا تاپان آیال

مَرقُس 5‏:21‏-43؛ لوقا 8‏:40‏-56

18عیسی اُلارا بو زاتلاری آیدیپ دورقا، بیر کِنیسه‌نینگ باشلیغی گِلیپ، اُنونگ آیاغینا ییقیلدی.‏ اُل:‏ ‏«‏مِنینگ قیزیم یانگجا اُلدی، اِمّا سِن گِلیپ، اِلینگی اُنونگ اوستونده قُیسانگ، اُل دیرِلِر»‏ دییدی.‏ 19عیسی توروپ، شَگیرتلِری بیلِن بیله اُل آدامینگ ایزینا دوشوپ گیتدی.‏

20شُل واقت اُن ایکی ییلدان بَری قان آقما مِریضچیلیکدِن خُرلوق چِکیَن بیر آیال عیسانینگ آرقا طارافیندان گِلیپ، اُنونگ دُنونا اِلینی دِگیردی.‏ 21اُل ایچیندِن:‏ ‏«‏دینگه گِیمینه اِلیمی دِگیرسِم-ده شِفا تاپاریم»‏ دیییَردی.‏ 22عیسی اُورولیپ، اُنی گُردی-ده:‏ ‏«‏اِی قیز، خاطیرجِم بُل، ایمانینگ سانگا شِفا بِردی»‏ دییدی.‏ آیال شُل واقتینگ اُزونده شِفا تاپدی.‏

23عیسی یُلباشچینینگ اُیونه گِلِنده، یاس توتیانچیلاری، قالماغال اِدیشیپ دوران جِماغاتی گُروپ، 24اُلارا:‏ ‏«‏آیریلینگ، قیز اُلِنُق، یِکه اوقلاپ یاتیر»‏ دییدی.‏ اُلار عیسانینگ اوستوندِن گولدولِر.‏ 25جِماغات داشاری چیقاریلاندان سُنگ، عیسی ایچِری گیریپ، قیزینگ اِلیندِن توتدی، قیز هِم آیاغا قالدی.‏ 26بو خابار اُل اِطرافینگ هِمّه یِرینه یایرادی.‏

عیسی ایکی کُر بیلِن بیر لالی شِفا بِریَر

27عیسی اُل یِردِن گِلیَرکَه، ایکی کُر آدام:‏ ‏«‏اِی، داوود اُغلی!‏ بیزه رِحم اِت!‏»‏ دیییپ قیغیریشیپ، اُنونگ ایزینا دوشدولِر.‏ 28عیسی اُیه گیرِنده، کُرلِر اُنونگ یانینا گِلدیلِر.‏ عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏مِنینگ بو ایشی باشارجاغیما اینانیارسینگیزمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلار هِم اُنگا:‏ ‏«‏اینانیاریس، آقام!‏»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 29شُندا عیسی اُلارینگ گُزلِرینه اِلینی دِگریپ:‏ ‏«‏سیزه ایمانینگیزا گُرَه بُلسون!‏»‏ دییدی، 30شو واقتدا اُلارینگ گُزلِری آچیلدی.‏ عیسی:‏ ‏«‏خاباردار بُلونگ، مونی هیچ کیم بیلمِسین»‏ دیییپ، اُلارا قاتی تابشیردی.‏ 31اِمّا اُلار چیقان واقتلارینا، عیسانینگ اِدِن بو یاغشیلیغی باراداقی خاباری اِطرافینگ هِمّه یِرینه یایراتدیلار.‏

32اُلار گیدیپ باریارقالار، دیوانا بیر لال آدامی عیسانینگ یانینا گِتیردیلِر.‏ 33جین کُولاندان سُنگ، لال آدام کِپلِمَگه باشلادی.‏ جِماغات گِنگ قالیپ:‏ ‏«‏اسرائیل‌دا هیچ هاچان بِیله زات گُرلِن دَلدیر»‏ دیییشدی.‏ 34اِمّا فَریسی‌لِر:‏ ‏«‏اُل جینلاری، جینلارینگ رِییسینینگ کُمِگی بیلِن کُووپ چیقاریار»‏ دیییشدیلِر.‏

حاصیل بُل، ایشچی آز

35عیسی شَهرلِر و اُبالارینگ بارینی آیلانیپ، اُل یِردَکی کِنیسه‌لِرده تَعلیم بِریَردی.‏ آسمانینگ پاتیشاهلیغی حاقدَکی خوش خاباری واغیظ اِدیپ، هِر هیلی دِرتلِره و مِریضچیلیکلِره شِفا بِریَردی.‏ 36عیسی جِماغاتی گُروپ، اُلارا یورِگی آویدی، سِبَبی اُلار چُپانسیز قُیونلار یالی پیتیراپدی و پِریشانحالدیلار.‏ 37شُندا عیسی شَگیرتلِرینه:‏ ‏«‏حاصیل بُل، یُنه ایشچی آز.‏ 38شُنونگ اوچین هِم اُز حاصیلینی ییغماغا ایشچی ایبِرِر یالی، حاصیل اِیه‌سینه یالبارینگ»‏ دییدی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index