Search form

YASA'NIN TEKRARI 33

Musa İsrail Oymaklarını Kutsuyor

1Tanrı adamı Musa, ölümünden önce İsrailliler'i kutsadı. 2Şöyle dedi:

“RAB Sina Dağı'ndan geldi,

Halkına Seir'den doğdu

Ve Paran Dağı'ndan parladı.

On binlerce kutsalıyla birlikte geldi,

Sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı.

3Ya RAB, halkları gerçekten seversin,

Bütün kutsallar elinin altındadır.

Ayaklarına kapanır,

Sözlerini dinlerler.

4Yakup'un topluluğuna miras olarak,

Musa bize yasayı verdi.

5İsrail'in oymaklarıyla

Halkın önderleri bir araya geldiğinde

RAB Yeşurun'un+ kralı oldu+ .

6“Ruben yaşasın, ölmesin,

Halkının sayısı az olmasın.”

7Musa Yahuda için de şunları söyledi:

“Ya RAB, Yahuda'nın yakarışını duy

Ve onu kendi halkına getir.

Kendisi için elleriyle savaştı.

Düşmanlarına karşı ona yardımcı ol.”

8- - Levi için de şöyle dedi:

“Ya RAB, senin Tummim'in ve Urim'in*

Sadık kulun içindir.

Onu Massa'da denedin,

Meriva sularında onunla tartıştın.

9O annesi ve babası için,

‘Onları saymıyorum’ dedi.

Kardeşlerini tanımadı,

Çocuklarını bilmedi.

Ama senin sözünü tuttu

Ve antlaşmana bağlı kaldı.

10İlkelerini Yakup soyuna,

Yasanı İsrail'e öğretecekler.

Senin önünde buhur,

Sunağında tümüyle yakmalık sunular sunacaklar.

11Ya RAB, onları el attıkları her işte kutsa,

Yaptıklarından hoşnut ol.

Ona karşı ayaklananların

Ve ondan nefret edenlerin belini kır,

Bir daha ayağa kalkmasınlar!”

12Benyamin için de şöyle dedi:

“RAB'bin sevgilisi,

O'nun yanında güvenlikte yaşasın;

RAB bütün gün onu korur,

O da RAB'bin kucağında+ oturur.”

13Yusuf için de şöyle dedi:

“RAB onun ülkesini

Gökten yağan değerli çiyle

Ve yeraltındaki derin su kaynaklarıyla kutsasın.

14Ülkesi güneş altında yetişen ürünlerin en iyisiyle,

Her ay yetişen en iyi meyvelerle,

15Yaşlı dağların en seçkin armağanlarıyla,

Kalıcı tepelerin bolluğuyla,

16- Yerin en değerli ürünü ve doluluğuyla,

Çalıda oturanın lütfuyla bereketli olsun.

Yusuf'un başı üzerine,

Kardeşlerinden ayrı olanın başı üzerine bereket yağsın.

17İlk doğan bir boğa kadar

Görkemlidir o;

Boynuzları yaban öküzünün boynuzları gibidir.

Bu boynuzlarla ulusları,

Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları yaralayacak.

İşte böyledir Efrayim'in on binleri,

İşte bunlardır Manaşşe'nin binleri.”

18Zevulun için de şöyle dedi:

“Ey Zevulun, sevinç duy yola çıkışınla,

Ve sen, İssakar, çadırlarında sevin!

19Ulusları dağa çağıracak,

Orada doğruluk kurbanları kesecekler.

Denizlerin bolluğuyla

Ve kumlarda saklı hazinelerle doyacaklar.”

20Gad için de şöyle dedi:

“Gad'ın sınırını genişleten kutsansın;

Gad orada kol ve baş parçalayan

Bir aslan gibi oturuyor.

21Kendine ilk toprağı seçti;

Önderlik payı ona verilmiştir.

Halkın önderleri bir araya geldiğinde,

RAB'bin doğru isteğini

Ve İsrail'e ilişkin ilkelerini,

O yerine getirdi.”

22Dan için de şöyle dedi:

“Dan Başan'dan sıçrayan

Aslan yavrusudur.”

23Naftali için de şöyle dedi:

“Ey sen, RAB'bin lütfu ve

Kutsamasıyla dolu olan Naftali!

Sen batıyı ve güneyi mülk edineceksin.”

24Aşer için de şöyle dedi:

“Oğullar arasında en çok kutsanan Aşer olsun,

Kardeşlerinin beğenisini kazanan o olsun.

Ayağını zeytinyağına batırsın.

25Kapı sürgülerin demir ve tunç olacak

Ve gücün yaşamın boyunca sürecektir.”

26“Ey Yeşurun, sana yardım için

Göklere ve bulutlara görkemle binen,

Tanrı'ya benzer biri yok.

27Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı'dır,

Seni taşıyan O'nun yorulmaz kollarıdır.

Düşmanı önünden kovacak

Ve sana, ‘Onu yok et!’ diyecek.

28Böylece İsrail güvenlik içinde yaşayacak;

Tahıl ve yeni şarap ülkesinde,

Yakup'un pınarı güvenlikte kalacak.

Gökler oraya çiy damlatacak.

29Ne mutlu sana, ey İsrail!

Var mı senin gibisi?

Sen RAB'bin kurtardığı bir halksın.

RAB seni koruyan kalkan

Ve şanlı kılıcındır.

Düşmanların senin önünde küçülecek

Ve sen onları çiğneyeceksin.”

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index