Search form

YEŞAYA 14

1Çünkü RAB Yakup soyuna acıyacak,

İsrail halkını yine seçip

Topraklarına yerleştirecek.

Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.

2Uluslar İsrail halkını

İsrail topraklarına götürecekler.

İsrail halkı RAB'bin verdiği topraklarda onları

Erkek ve kadın köle olarak sahiplenecek.

Kendisini tutsak edenleri tutsak edecek,

Kendisini ezenlere egemen olacak.

3RAB İsrail halkını acıdan, sıkıntıdan

Ve yaptığı ağır işlerden kurtardığı gün

4Babil Kralı'nı alaya alarak,

“Halkı ezenin nasıl da sonu geldi!” diyecekler,

“Zorbalığı nasıl da sona erdi!”

5RAB kötülerin değneğini,

Egemenlerin asasını kırdı.

6O asa ki, halklara gazapla vurdukça vurdu,

Ulusları öfkeyle, dinmeyen zulümle yönetti+ .

7Bütün dünya esenlik ve barış içinde

Sevinçle haykırıyor.

8Lübnan'ın çam ve sedir ağaçları bile

Kralın yok oluşuna seviniyor.

“Onun ölümünden beri kimse bizi kesmeye gelmiyor” diyorlar.

9Toprağın altındaki ölüler diyarı

Babil Kralı'nı karşılamak için sabırsızlanıyor.

Onun gelişi ölüleri,

Dünyanın eski önderlerini heyecanlandırıyor;

Ulusları yönetmiş kralları

Tahtlarından ayağa kaldırıyor.

10Hepsi ona seslenip diyecekler ki,

“Sen de bizim gibi gücünü yitirdin,

Bize benzedin.”

11Görkemin de çenklerinin sesi de

Ölüler diyarına indirildi.

Altında kurtlar kaynaşacak,

Üstünü kurtçuklar kaplayacak.

12- Ey parlak yıldız+ , seherin oğlu,

Göklerden nasıl da düştün!

Ey ulusları ezip geçen,

Nasıl da yere yıkıldın!

13- İçinden, “Göklere çıkacağım” dedin,

“Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım;

İlahların toplandığı dağda,

Safon'un doruğunda oturacağım.

14Bulutların üstüne çıkacak,

Kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım.”

15Ancak ölüler diyarına,

Ölüm çukurunun dibine

İndirilmiş bulunuyorsun.

16-17Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler:

“Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten,

Yeryüzünü çöle çeviren,

Kentleri yerle bir eden,

Tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu?”

18Ulusların bütün kralları tek tek,

Görkemli mezarlarda yatıyor.

19Ama sen reddedilen bir dal gibi

Mezarından dışarı atıldın;

Bedenleri kılıçla delinip

Ölüm çukurunun dibine atılmış ölülerle örtülüsün;

Ayak altında çiğnenen leş gibisin.

20Ülkeni harap edip halkını katlettiğin için

Başkaları gibi gömülmeyeceksin.

Kötülük yapan soy bir daha anılmayacak.

21Atalarının suçundan ötürü

Babil Kralı'nın oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın.

Kalkıp dünyayı sahiplenmesinler,

Yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar.

22“Babil halkına karşı harekete geçeceğim”

Diyor Her Şeye Egemen RAB,

“Babil'in adını, sağ kalanlarını,

Oğullarını, torunlarını dünyadan sileceğim.”

Böyle diyor RAB.

23“Babil'i baykuş yuvasına, bataklığa çevirecek,

Yıkım süpürgesiyle süpüreceğim”

Diyor Her Şeye Egemen RAB.

Rab Asurlular'ı Cezalandıracak

24- Her Şeye Egemen RAB ant içerek şöyle dedi:

“Düşündüğüm gibi olacak,

Tasarladığım gibi gerçekleşecek.

25Asurlular'ı kendi ülkemde ezecek,

Dağlarımda çiğneyeceğim.

Halkım Asur'un boyunduruğundan,

Omuzlarındaki yükten kurtulacak.

26İşte bütün dünya için belirlenen tasarı budur.

Bütün uluslara karşı elim kalkmış durumda.

27Her Şeye Egemen RAB'bin tasarısını kim boşa çıkarabilir?

Kalkmış durumdaki elini kim indirebilir?”

Tanrı Filistliler'i Cezalandıracak

28- Kral Ahaz'ın öldüğü yıl gelen bildiri:

29- Ey Filistliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin.

Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek,

Onun ürünü uçan yılan olacak.

30Yoksulların en yoksulu doyacak,

Düşkünler güvenlikte yatacak.

Ama sizin kökünüzü kıtlıkla kurutacağım,

Sağ kalanlarınız da ölecek.

31Ulumaya başla ey kapı! Ey kent, feryat et!

Ey Filistliler, eridiniz baştan başa.

Kuzeyden toz duman yükseliyor,

Düşman askerleri sıra sıra geliyor.

32O ulusun elçilerine ne yanıt verilecek?

“RAB Siyon'un temelini attı,

Halkının düşkünleri oraya sığınacak” denecek.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index