Search form

YEŞAYA 19

Tanrı Mısır'ı Cezalandıracak

1- Mısır'la ilgili bildiri:

İşte RAB hızla yol alan buluta binmiş Mısır'a geliyor!

Mısır putları O'nun önünde titriyor,

Mısırlılar'ın yüreği hopluyor.

2RAB diyor ki,

“Mısırlılar'ı Mısırlılar'a karşı ayaklandıracağım;

Kardeş kardeşe, komşu komşuya, kent kente,

Ülke ülkeye karşı savaşacak.

3Mısırlılar'ın cesareti tükenecek,

Tasarılarını boşa çıkaracağım.

Yardım için putlara, ölülerin ruhlarına,

Medyumlarla ruh çağıranlara danışacaklar.

4Mısırlılar'ı acımasız bir efendiye teslim edeceğim,

Katı yürekli bir kral onlara egemen olacak.”

Rab, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.

5Nil'in suları çekilecek,

Kuruyup çatlayacak yatağı.

6Su kanalları kokacak,

Kuruyacak ırmağın kolları,

Kamışlarla sazlar solacak.

7Nil kıyısında, ırmağın ağzındaki sazlar,

Nil boyunca ekili tarlalar kuruyacak,

Savrulup yok olacak.

8Balıkçılar yas tutacak,

Nil'e olta atanların hepsi ağlayacak,

Suyun yüzüne ağ atanlar perişan olacak.

9Taranmış keten işleyenler,

Beyaz bez dokuyanlar umutsuzluğa kapılacak.

10Dokumacılar bunalacak,

Ücretliler sıkıntıya düşecek.

11Soan+ Kenti'nin önderleri ne kadar akılsız!

Firavunun bilge danışmanları

Saçma sapan öğütler veriyorlar.

Nasıl olur da firavuna,

“Biz bilgelerin oğulları,

Eski zaman krallarının torunlarıyız” diyorlar?

12Ey firavun, hani nerede senin bilgelerin?

Her Şeye Egemen RAB Mısır'a karşı neler tasarladı,

Bildirsinler bakalım sana eğer biliyorlarsa.

13Soan Kenti'nin önderleri aptal olup çıktılar,

Nof+ önderleri aldandılar,

Mısır oymaklarının ileri gelenleri Mısır'ı saptırdılar.

14RAB onların aklını karıştırdı;

Kendi kusmuğu içinde yalpalayan sarhoş nasılsa,

Mısır'ı da her alanda saptırdılar.

15Mısır'da kimsenin yapabileceği bir şey kalmadı;

Ne başın ne kuyruğun, ne hurma dalının ne de sazın.

Mısır Rab'be Bağlı Olacak

16O gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar; Her Şeye Egemen RAB'bin kendilerine karşı kalkan elinin önünde titreyip dehşete kapılacaklar. 17Yahuda Mısır'ı dehşete düşürecek. Yahuda dendi mi, Her Şeye Egemen RAB'bin Mısır'a karşı tasarladıklarını anımsayan herkes dehşete kapılacak.

18O gün Mısır'da Kenan dilini konuşan beş kent olacak. Bu kentler Her Şeye Egemen RAB'be bağlılık andı içecekler; içlerinden biri ‘Yıkım Kenti+ ’ diye adlandırılacak.

19O gün Mısır'ın ortasında RAB için bir sunak, sınırında da bir sütun dikilecek. 20Her Şeye Egemen RAB için Mısır'da bir belirti ve tanık olacak bu. Halk kendine baskı yapanlardan ötürü RAB'be yakarınca, RAB onları savunacak bir kurtarıcı gönderip özgür kılacak. 21RAB kendini Mısırlılar'a tanıtacak, onlar da o gün RAB'bi tanıyacak, kurbanlarla, sunularla O'na tapınacaklar. RAB'be adak adayacak ve adaklarını yerine getirecekler.

22RAB Mısırlılar'ı hastalıkla alabildiğine cezalandıracak, sonra iyileştirecek. RAB'be yönelip yakaracaklar. RAB de onları iyileştirecek.

23O gün Mısır'la Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır'a, Mısırlı Asur'a gidip gelecek. Mısırlılar'la Asurlular birlikte tapınacaklar.

24O gün Mısır ve Asur'un yanısıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak. 25Her Şeye Egemen RAB, “Halkım Mısır, ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsansın” diyerek dünyayı kutsayacak.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index