Search form

YEŞAYA 40

Avutucu Sözler

1“Avutun halkımı” diyor Tanrınız,

“Avutun!

2Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin.

Angaryanın bittiğini,

Suçlarının cezasını ödediklerini,

Günahlarının cezasını RAB'bin elinden

İki katıyla aldıklarını ilan edin.”

3- - Şöyle haykırıyor bir ses:

“Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın,

Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın+ .

4Her vadi yükseltilecek,

Her dağ, her tepe alçaltılacak.

Böylelikle engebeler düzleştirilecek,

Sarp yerler ovaya dönüştürülecek.

5O zaman RAB'bin yüceliği görünecek,

Bütün insanlar hep birlikte onu görecek.

Bunu söyleyen RAB'dir.”

6- Ses, “Duyur” diyor.

“Neyi duyurayım?” diye soruyorum+ .

“İnsan soyu ota benzer,

Bütün vefası+ kır çiçeği gibidir.

7RAB'bin soluğu esince üzerlerine,

Ot kurur, çiçek solar.

Gerçekten de halk ottan farksızdır.

8Ot kurur, çiçek solar,

Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur.”

Eşsiz Tanrı

9Ey Siyon'a müjde getiren,

Yüksek dağa çık!

Ey Yeruşalim'e müjde getiren+ ,

Yükselt sesini, bağır,

Sesini yükselt, korkma.

Yahuda kentlerine, “İşte, Tanrınız!” de.

10- İşte Egemen RAB gücüyle geliyor,

Kudretiyle egemenlik sürecek.

Ücreti kendisiyle birlikte,

Ödülü önündedir.

11- Sürüsünü çoban gibi güdecek,

Kollarına alacak kuzuları,

Bağrında taşıyacak;

Usul usul yol gösterecek emziklilere.

12Kim denizleri avucuyla,

Gökleri karışıyla ölçebildi?

Yerin toprağını ölçeğe sığdıran,

Dağları kantarla,

Tepeleri teraziyle tartabilen var mı?

13- RAB'bin düşüncesine kim akıl erdirebildi?

O'na öğüt verip öğretebilen var mı?

14Akıl almak, adalet yolunu öğrenmek için

RAB kime danıştı ki?

O'na bilgi veren, anlayış yolunu bildiren var mı?

15RAB için uluslar kovada bir damla su,

Terazideki toz zerreciği gibidir.

Adaları ince toz gibi tartar.

16Adakları yakmaya yetmez Lübnan ormanı,

Yakmalık sunu için az gelir hayvanları.

17RAB'bin önünde bütün uluslar bir hiç gibidir,

Hiçten bile aşağı, değersiz sayılır.

18- Öyleyse Tanrı'yı kime benzeteceksiniz?

Neyle karşılaştıracaksınız O'nu?

19Putu döküm işçisi yapar,

Kuyumcu altınla kaplar,

Gümüş zincirler döker.

20Böyle bir sunuya gücü yetmeyen yoksul kişi

Çürümez bir ağaç parçası seçer.

Yerinden kımıldamaz bir put yapsın diye

Usta bir işçi arar.

21Bilmiyor musunuz, duymadınız mı?

Başlangıçtan beri size bildirilmedi mi?

Dünyanın temelleri atılalı beri anlamadınız mı?

22Gökkubbenin üstünde oturan RAB'dir,

Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir.

Gökleri perde gibi geren,

Oturmak için çadır gibi kuran O'dur.

23O'dur önderleri bir hiç eden,

Dünyanın egemenlerini sıfıra indirgeyen.

24O önderler ki, yeni dikilmiş, yeni ekilmiş ağaç gibi,

Gövdeleri yere yeni kök salmışken

RAB'bin soluğu onları kurutuverir,

Kasırga saman gibi savurur.

25“Beni kime benzeteceksiniz ki,

Eşitim olsun?” diyor Kutsal Olan.

26- Başınızı kaldırıp göklere bakın.

Kim yarattı bütün bunları?

Yıldızları sırayla görünür kılıyor,

Her birini adıyla çağırıyor.

Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor.

27Ey Yakup soyu, ey İsrail!

Neden, “RAB başıma gelenleri görmüyor,

Tanrı hakkımı gözetmiyor?” diye yakınıyorsun?

28Bilmiyor musun, duymadın mı?

Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan,

Ne yorulur ne de zayıflar,

O'nun bilgisi kavranamaz.

29Yorulanı güçlendirir,

Takati olmayanın kudretini artırır.

30Gençler bile yorulup zayıf düşer,

Yiğitler tökezleyip düşerler.

31RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index