Search form

YEŞAYA 42

Rab'bin Kulu

1- - “İşte kendisine destek olduğum,

Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!

Ruhum'u onun üzerine koydum.

Adaleti uluslara ulaştıracak.

2Bağırıp çağırmayacak,

Sokakta sesini yükseltmeyecek.

3Ezilmiş kamışı kırmayacak,

Tüten fitili söndürmeyecek.

Adaleti sadakatle ulaştıracak.

4Yeryüzünde adaleti sağlayana dek

Umudunu, cesaretini yitirmeyecek.

Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak.”

5- Gökleri yaratıp geren,

Yeryüzünü ve ürününü seren,

Dünyadaki insanlara soluk,

Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki,

6- “Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım,

Elinden tutacak,

Seni koruyacağım.

Seni halka antlaşma,

Uluslara ışık yapacağım.

7Öyle ki, kör gözleri açasın,

Zindandaki tutsakları,

Cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın.

8“Ben RAB'bim, adım budur.

Onurumu bir başkasına,

Övgülerimi putlara bırakmam.

9Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti.

Şimdi de yenilerini bildiriyorum;

Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum.”

Övgü İlahisi

10Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey,

Kıyılar ve kıyı halkları,

RAB'be yeni bir ilahi söyleyin,

Dünyanın dört bucağından O'nu ezgilerle övün.

11Bozkır ve bozkırdaki kentler,

Kedar köylerinde yaşayan halk

Sesini yükseltsin.

Sela'da oturanlar sevinçle haykırsın,

Bağırsın dağların doruklarından.

12Hepsi RAB'bi onurlandırsın,

Kıyı halkları O'nu övsün.

13Yiğit gibi çıkagelecek RAB,

Savaşçı gibi gayrete gelecek.

Bağırıp savaş çığlığı atacak,

Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.

Rab'bin Yardım Sözü

14“Uzun zamandır ses çıkarmadım,

Sustum, kendimi tuttum.

Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi,

Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım.

15Harap edeceğim dağları, tepeleri,

Bütün yeşilliklerini kurutacağım.

Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım.

16Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim,

Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda,

Karanlığı önlerinde ışığa,

Engebeleri düzlüğe çevireceğim.

Yerine getireceğim sözler bunlardır.

Onlardan geri dönmem.

17Oyma putlara güvenenler,

Dökme putlara, ‘İlahlarımız sizsiniz’ diyenlerse

Geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklar.”

Kör, Sağır İsrail

18“Ey sağırlar, işitin,

Ey körler, bakın da görün!

19Kulum kadar kör olan var mı?

Gönderdiğim ulak kadar sağır olan var mı?

Benimle barışık olan kadar,

RAB'bin kulu kadar kör olan kim var?

20Pek çok şey gördünüz, ama aldırmıyorsunuz,

Kulaklarınız açık, ama işitmiyorsunuz.”

21Kendi doğruluğu uğruna Kutsal Yasa'yı

Büyük ve yüce kılmak RAB'bi hoşnut etti.

22Ama bu yağmalanmış, soyulmuş bir halktır.

Hepsi deliklere, cezaevlerine kapatılmışlardır.

Yağmalanmak için varlar, kurtaran yok.

Soyulmak içinler, “Geri verin” diyen yok.

23Hanginiz kulak verecek?

Gelecekte kim can kulağıyla dinleyecek?

24Yakup soyunun soyulmasına,

İsrail'in yağmalanmasına kim olur verdi?

Kendisine karşı günah işlediğimiz RAB değil mi?

Çünkü O'nun yolunda yürümek istemediler,

Yasasına kulak asmadılar.

25Bu yüzden kızgın öfkesini,

Savaşın şiddetini üzerlerine yağdırdı.

Ama ateş çemberi içinde olduklarını farketmediler,

Aldırmadılar kendilerini yakıp bitiren ateşe.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index