Search form

YEŞAYA 43

İsrail'in Tek Kurtarıcısı Rab

1Ey Yakup soyu, seni yaratan,

Ey İsrail, sana biçim veren RAB şimdi şöyle diyor:

“Korkma, çünkü seni kurtardım,

Seni adınla çağırdım, sen benimsin.

2Suların içinden geçerken seninle olacağım,

Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak.

Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın,

Alevler seni yakmayacak.

3Çünkü senin Tanrın, İsrail'in Kutsalı,

Seni kurtaran RAB benim.

Fidyen olarak Mısır'ı,

Sana karşılık Kûş ve Seva diyarlarını verdim.

4Gözümde değerli ve saygın olduğun,

Seni sevdiğim için, senin yerine insanlar,

Canın karşılığında halklar vereceğim.

5Korkma, çünkü seninleyim,

Soyundan olanları doğudan getireceğim,

Sizleri de batıdan toplayacağım.

6“Kuzeye, ‘Ver’, güneye, ‘Alıkoyma;

Oğullarımı uzaktan,

Kızlarımı dünyanın dört bucağından getir’ diyeceğim.

7‘Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim,

Adımla çağrılan herkesi,

Evet, oluşturduğum herkesi getirin’ diyeceğim.”

Rab'bin Tanığı İsrail

8Gözleri olduğu halde kör,

Kulakları olduğu halde sağır olan halkı öne getir.

9Bütün uluslar bir araya gelsin, halklar toplansın.

İçlerinden hangisi bunları bildirebilir,

Olup bitenleri bize duyurabilir?

Tanıklarını çağırıp haklı olduklarını kanıtlasınlar,

Ötekiler de duyup, “Doğrudur” desinler.

10“Tanıklarım sizlersiniz” diyor RAB,

“Seçtiğim kullar sizsiniz.

Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz,

Benim O olduğumu anlayasınız.

Benden önce bir tanrı olmadı,

Benden sonra da olmayacak.

11“Ben, yalnız ben RAB'bim,

Benden başka kurtarıcı yoktur.

12Ben bildirdim, ben kurtardım, ben duyurdum,

Aranızdaki yabancı ilahlar değil.

Tanıklarım sizsiniz” diyor RAB,

“Tanrı benim,

13Gün gün olalı ben O'yum.

Elimden kimse kurtaramaz.

Ben yaparım, kim engel olabilir?”

Babil'den Kurtuluş

14Kurtarıcınız RAB, İsrail'in Kutsalı diyor ki,

“Uğrunuza Babil üzerine bir ordu göndereceğim.

Övündükleri gemilerle kaçan bütün Kildaniler'e*

Boyun eğdireceğim.

15Kutsalınız, İsrail'in Yaratıcısı,

Kralınız RAB benim.”

16-17Denizde geçit, azgın sularda yol açan,

Atlarla savaş arabalarını,

Yiğit savaşçıları ve orduyu

Yola çıkaran RAB şöyle diyor:

“Onlar yattı, kalkamaz oldu,

Fitil gibi bastırılıp söndürüldüler.

18“Olup bitenlerin üzerinde durmayın,

Düşünmeyin eski olayları.

19Bakın, yeni bir şey yapıyorum!

Olmaya başladı bile, farketmiyor musunuz?

Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım.

20- Kır hayvanları, çakallarla baykuşlar beni yüceltecek.

Çünkü seçtiğim halkın içmesi için çölde su,

Kurak yerlerde ırmaklar sağladım.

21Kendim için biçim verdiğim bu halk

Bana ait olan övgüleri ilan edecek.”

İsrail'in Günahı

22“Ne var ki, ey Yakup soyu,

Yakardığın ben değildim,

Benden usandın, ey İsrail.

23Yakmalık sunu için bana davar getirmediniz,

Kurbanlarınızla beni onurlandırmadınız.

Sizi sunularla uğraştırmadım,

Günnük isteyerek sizi usandırmadım.

24Benim için güzel kokulu kamış satın almadınız,

Doyurmadınız beni kurbanlarınızın yağıyla.

Tersine, beni günahlarınızla uğraştırdınız,

Suçlarınızla usandırdınız.

25Kendi uğruna suçlarınızı silen benim, evet benim,

Günahlarınızı anmaz oldum.

26“Geçmişi bana anımsatın, hesaplaşalım,

Haklı çıkmak için davanızı anlatın.

27İlk atanız günah işledi,

Sözcüleriniz bana başkaldırdı.

28Bu yüzden tapınak görevlilerini bayağılaştırdım;

Yakup soyunu bütünüyle yıkıma,

İsrail'i rezilliğe mahkûm ettim.”

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index