Search form

YEŞAYA 51

Rab Siyon'u Avutuyor

1“Doğruluğun ardından giden,

RAB'be yönelen sizler, beni dinleyin:

Yontulduğunuz kayaya,

Çıkarıldığınız taş ocağına bakın.

2Atanız İbrahim'e, sizi doğuran Sara'ya bakın.

Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim,

Ama ben onu kutsayıp çoğalttım.”

3RAB Siyon'u ve bütün yıkıntılarını avutacak.

Siyon çölünü Aden'e, bozkırı RAB'bin bahçesine döndürecek.

Orada coşku, sevinç,

Şükran ve ezgi olacak.

4“Beni dinle, ey halkım,

Bana kulak ver, ey ulusum!

Yasa benden çıkacak,

Halklara ışık olarak adaletimi yerleştireceğim.

5Zaferim yaklaştı,

Kurtarışım ortaya çıktı.

Halkları gücümle yöneteceğim.

Kıyı halkları bana umut bağladı,

Umutla gücümü bekliyorlar.

6Başınızı kaldırıp göklere bakın,

Aşağıya, yeryüzüne bakın.

Çünkü bu gökler duman gibi dağılacak,

Giysi gibi eskiyecek yeryüzü;

Üzerinde yaşayanlar sinek gibi ölecek.

Ama benim kurtarışım sonsuz olacak,

Ardı kesilmeyecek zaferimin.

7“Ey sizler, doğru olanı bilenler,

Yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni!

İnsanların aşağılamalarından korkmayın,

Yılmayın sövgülerinden.

8Güvenin yediği giysi gibi,

Kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler.

Oysa zaferim sonsuza dek kalacak,

Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek.”

9Uyan, ey RAB'bin gücü, uyan, kudreti kuşan!

Eski günlerde, önceki kuşaklar döneminde olduğu gibi uyan!

Rahav'ı+ parçalayan,

Deniz canavarının bedenini deşen sen değil miydin?

10Denizi, engin suların derinliklerini kurutan,

Kurtulanların geçmesi için

Denizin derinliklerini yola çeviren sen değil miydin?

11- RAB'bin kurtardıkları dönecek,

Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.

Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak.

Onların olacak coşku ve sevinç,

Üzüntü ve inilti kaçacak.

12RAB diyor ki,

“Sizi avutan benim, evet benim.

Siz kimsiniz ki, ölümlü insandan,

Ottan farksız insanoğlundan korkarsınız?

13Sizi yaratan, gökleri geren,

Dünyanın temellerini atan RAB'bi

Nasıl olur da unutursunuz?

Sizi yok etmeye hazırlanan zalimin öfkesinden

Neden gün boyu yılıp duruyorsunuz?

Hani nerede zalimin gazabı?

14Zincire vurulmuş tutsaklar

Çok yakında özgürlüğe kavuşacak.

Ölüm çukuruna inmeyecek,

Aç kalmayacaklar.

15Tanrınız RAB benim.

Dalgalar gürlesin diye denizi çalkalayan benim.”

O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir!

16“Sözlerimi ağzına koydum,

Seni elimin gölgesiyle örttüm;

Gökleri yerleştirmen,

Yeryüzünün temellerini atman

Ve Siyon'a, ‘Halkım sensin’ demen için...”

Rab'bin Gazap Kâsesi

17- Uyan, ey Yeruşalim, uyan, kalk ayağa!

Sen ki, RAB'bin gazap kâsesini O'nun elinden içtin.

Tamamını içtin sersemleten kâsenin.

18Doğurduğun bunca oğuldan sana yol gösteren yok,

Elinden tutan da yok büyüttüğün bunca oğuldan.

19Başına çifte felaket geldi, kim başsağlığı dileyecek?

Yıkım ve kırım, kıtlık ve kılıç.

Nasıl avutayım seni?

20Oğulların baygın, ağa düşmüş ahular gibi

Her sokak başında yatıyor.

RAB'bin öfkesine de

Tanrın'ın azarlayışına da doymuşlar.

21Bu nedenle, ey ezilmiş Yeruşalim,

Şarapsız sarhoş olmuş halk, şunu dinle!

22Egemenin RAB, kendi halkını savunan Tanrın diyor ki,

“Seni sersemleten kâseyi, gazabımın kâsesini

Elinden aldım.

Bir daha asla içmeyeceksin ondan.

23Onu sana eziyet edenlerin eline vereceğim;

Onlar ki sana, ‘Yere yat da

Üzerinden geçelim’ dediklerinde,

Sırtını toprak, yol ettin.”

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index