Search form

YEREMYA 25

Yetmiş Yıl Sürgünlük

1- Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in döneminin dördüncü yılında, RAB Yahuda halkıyla ilgili olarak Yeremya'ya seslendi. Nebukadnessar'ın Babil Kralı oluşunun birinci yılıydı bu. 2Peygamber Yeremya Yahuda halkına ve Yeruşalim'de yaşayanlara RAB'bin sözünü aktararak şöyle dedi: 3Yirmi üç yıldır, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya'nın döneminin on üçüncü yılından bugüne dek, RAB bana sesleniyor. Ben de RAB'bin sözünü defalarca size aktardım, ama dinlemediniz.

4RAB peygamber kullarını defalarca size gönderdi, ama dinlemediniz, kulak asmadınız. 5Sizi uyardılar, “Şimdi herkes kötü yolundan, kötü işlerinden dönsün ki, RAB'bin sonsuza dek size ve atalarınıza verdiği toprakta yaşayasınız” dediler, 6“Kulluk etmek, tapınmak için başka ilahların ardınca gitmeyin; elinizle yaptığınız putlarla beni öfkelendirmeyin ki, ben de size zarar vermeyeyim.”

7“Ama beni dinlemediniz” diyor RAB, “Sonuç olarak elinizle yaptığınız putlarla beni öfkelendirip kendinizi zarara soktunuz.”

8Bunun için Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Madem sözlerimi dinlemediniz, 9ben de bütün kuzeydeki halkları ve kulum Babil Kralı Nebukadnessar'ı çağırtacağım” diyor RAB, “Onları bu ülkeye de burada yaşayanlarla çevresindeki bütün uluslara da karşı getireceğim. Bu halkı tamamen yok edeceğim, ülkelerini dehşet ve alay konusu edip sonsuz bir viraneye çevireceğim. 10- Sevinç ve neşe sesini, gelin güvey sesini, değirmen taşlarının sesini, kandil ışığını onlardan uzaklaştıracağım. 11- Bütün ülke bir virane, dehşet verici bir yer olacak. Bu uluslar Babil Kralı'na yetmiş yıl kulluk edecekler.

12“Ama yetmiş yıl dolunca” diyor RAB, “Suçları yüzünden Babil Kralı'yla ulusunu, Kildan ülkesini cezalandıracak, sonsuz bir viranelik haline getireceğim. 13O ülke için söylediklerimin hepsini, Yeremya'nın uluslara ettiği bu kitapta yazılı bütün peygamberlik sözlerini ülkenin başına getireceğim. 14Pek çok ulus, büyük krallar onları köle edinecek. Yaptıklarına ve ellerinden çıkan işe göre karşılık vereceğim onlara.”

Rab'bin Öfke Kâsesi

15İsrail'in Tanrısı RAB bana şöyle dedi: “Elimdeki öfke şarabıyla dolu kâseyi al, seni göndereceğim bütün uluslara içir. 16Şarabı içince sendeleyecek, üzerlerine göndereceğim kılıç yüzünden çıldıracaklar.”

17Böylece kâseyi RAB'bin elinden alıp beni gönderdiği bütün uluslara içirdim: 18Bugün olduğu gibi viranelik, dehşet ve alay konusu, lanetlik olsunlar diye Yeruşalim'e, Yahuda kentlerine, krallarıyla önderlerine; 19Firavunla görevlilerine, önderlerine ve halkına, 20Mısır'da yaşayan bütün yabancılara; Ûs krallarına, Filist krallarına –Aşkelon'a, Gazze'ye, Ekron'a, Aşdot'tan sağ kalanlara– 21Edom'a, Moav'a, Ammon'a; 22bütün Sur ve Sayda krallarına, deniz aşırı ülkelerin krallarına; 23Dedan'a, Tema'ya, Bûz'a, zülüflerini+ kesen bütün halklara; 24Arabistan krallarına, çölde yaşayan yabancı halkın krallarına; 25Zimri, Elam, Med krallarına; 26sırasıyla uzak yakın bütün kuzey krallarına, yeryüzündeki bütün ulusların krallarına içirdim. Hepsinden sonra Şeşak+ Kralı da içecektir.

27“Sonra onlara de ki, ‘İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Üzerinize salacağım kılıç yüzünden sarhoş olana dek için, kusun, düşüp kalkmayın.’ 28Eğer kâseyi elinden alır, içmek istemezlerse, de ki, ‘Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Kesinlikle içeceksiniz! 29Bana ait olan kentin üzerine felaket getirmeye başlıyorum. Cezasız kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Sizi cezasız bırakmayacağım. İşte dünyada yaşayan herkesin üzerine kılıcı çağırıyorum. Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.’

30- “Bütün bu peygamberlik sözlerini onlara ilet:

“ ‘Yükseklerden kükreyecek RAB,

Kutsal konutundan gürleyecek,

Ağılına şiddetle kükreyecek.

Dünyada yaşayanların tümüne

Üzüm ezenler gibi bağıracak.

31Gürültü yeryüzünün dört yanında yankılanacak.

Çünkü RAB uluslara dava açacak;

Herkesi yargılayacak

Ve kötüleri kılıca teslim edecek’ ” diyor RAB.

32Her Şeye Egemen RAB diyor ki,

“İşte felaket ulustan ulusa yayılıyor!

Dünyanın dört bucağından büyük kasırga kopuyor.”

33O gün RAB dünyayı bir uçtan bir uca öldürülenlerle dolduracak. Onlar için yas tutulmayacak, toplanıp gömülmeyecekler. Toprağın üzerinde gübre gibi kalacaklar.

34Haykırın, ey çobanlar,

Acı acı bağırın!

Toprakta yuvarlanın, ey sürü başları!

Çünkü boğazlanma zamanınız doldu,

Değerli bir kap gibi düşüp parçalanacaksınız.

35Çobanlar kaçamayacak,

Sürü başları kurtulamayacak!

36Duy çobanların haykırışını,

Sürü başlarının bağırışını!

RAB onların otlaklarını yok ediyor.

37RAB'bin kızgın öfkesi yüzünden

Güvenlikte oldukları ağıllar yok oldu.

38İnini terk eden genç aslan gibi,

RAB inini bıraktı.

Zorbanın kılıcı

Ve RAB'bin kızgın öfkesi yüzünden

Ülkeleri viraneye döndü.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index