Search form

YEREMYA 49

Ammon'a İlişkin Bildiri

1- RAB Ammonlular'a ilişkin şöyle diyor:

“İsrail'in çocukları yok mu?

Yok mu mirasçısı?

Öyleyse neden ilah Molek Gad'ı mülk edindi?

Neden onun halkı Gad kentlerinde oturuyor?

2İşte bu nedenle” diyor RAB,

“Ammonlular'ın Rabba Kenti'ne karşı

Savaş narasını işittireceğim günler geliyor.

Rabba ıssız bir höyük olacak,

Köyleri ateşe verilecek.

Böylece İsrail, kendisini mülk edinenleri

Mülk edinecek” diyor RAB.

3“Haykır, ey Heşbon!

Ay Kenti yıkıldı!

Feryat edin, ey Rabba kızları!

Çul sarınıp yas tutun.

Duvarların arasında oraya buraya koşuşun.

Çünkü Molek kâhinleri ve görevlileriyle birlikte

Sürgüne gönderilecek.

4Verimli vadilerinle ne kadar övünüyorsun,

Ey dönek kız!

Servetine güvenerek,

‘Bana kim saldırabilir?’ diyorsun.

5Bütün çevrenden

Dehşet saçacağım üzerine”

Diyor Rab, Her Şeye Egemen RAB.

“Her biriniz apar topar sürülecek,

Kaçkınları toplayan olmayacak.

6Ama sonra Ammonlular'ı

Eski gönencine kavuşturacağım” diyor RAB.

Edom'a İlişkin Bildiri

(Ova.1-6)

7- Her Şeye Egemen RAB Edom'a ilişkin şöyle diyor:

“Teman Kenti'nde bilgelik kalmadı mı artık?

Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi?

Bilgelikleri yozlaştı mı?

8Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının,

Ey Dedan'da yaşayanlar!

Çünkü Esav'ı cezalandırdığımda

Başına felaket getireceğim.

9Üzüm toplayanlar bağına girseydi,

Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?

Gece hırsızlar gelselerdi,

Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?

10Oysa ben Esav'ı çırılçıplak soyacak,

Gizli yerlerini açığa çıkaracağım,

Gizlenemeyecek.

Çocukları, akrabaları, komşuları

Yıkıma uğrayacak.

Kendisi de yok olacak!

11Öksüz çocuklarını bırak,

Ben yaşatırım onları.

Dul kadınların da bana güvensinler.”

12RAB diyor ki,

“Hak etmeyenler bile kâseyi içmek zorundayken,

Sen mi cezasız kalacaksın?

Hayır, cezasız kalmayacaksın,

Kesinlikle içeceksin kâseyi.

13Adım üzerine ant içerim ki” diyor RAB,

“Bosra dehşet konusu olacak, yerilecek,

Viraneye dönecek, aşağılanacak.

Bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak.”

14RAB'den bir haber aldım:

Uluslara gönderdiği haberci,

“Edom'a saldırmak için toplanın,

Savaşa hazırlanın!” diyor.

15“Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,

İnsanlar seni hor görecek.

16Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur

Seni aldattı.

Sen ki, kaya+ kovuklarında yaşıyor,

Tepenin doruğunu elinde tutuyorsun.

Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan da,

Oradan indireceğim seni” diyor RAB.

17“Edom dehşet konusu olacak,

Oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıp

Başına gelen belalardan ötürü

Onunla alay edecek.

18- Sodom'la Gomora'yı ve çevredeki köyleri

Nasıl yerle bir ettimse” diyor RAB,

“Orada da kimse oturmayacak,

İnsan oraya yerleşmeyecek.

19“Şeria çalılıklarından

Sulak otlağa çıkan aslan gibi

Edom'u bir anda yurdundan kovacağım.

Seçeceğim kişiyi ona yönetici atayacağım.

Var mı benim gibisi?

Var mı bana dava açacak biri,

Bana karşı duracak çoban?”

20Bu yüzden RAB'bin Edom'a karşı ne tasarladığını,

Teman'da yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin:

“Sürünün küçükleri bile sürülecek,

Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek.

21Yıkılışlarının gürültüsünden yeryüzü titreyecek,

Çığlıkları Kamış Denizi'ne* dek duyulacak.

22Düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak,

Kanatlarını Bosra'ya karşı açacak.

O gün Edomlu askerlerin yüreği,

Doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak.”

Şam'a İlişkin Bildiri

23- Şam'a ilişkin:

“Hama ve Arpat utanacak,

Çünkü kötü haber işittiler.

Korkudan eridiler,

Sessiz duramayan deniz gibi

Kaygıyla sarsıldılar.

24“Şam güçsüz düştü,

Kaçmak için döndü;

Telaşa kapıldı,

Doğuran kadın gibi

Sancı ve acılar sardı onu.

25Nasıl oldu da sevinç bulduğum ünlü kent

Terk edilmedi?

26Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek,

Bütün savaşçıları susturulacak o gün”

Diyor Her Şeye Egemen RAB.

27“Şam surlarını ateşe vereceğim,

Yakıp yok edecek Ben-Hadat'ın saraylarını.”

Kedar ve Hasor'a İlişkin Bildiri

28Babil Kralı Nebukadnessar'ın bozguna uğrattığı Kedar ve Hasor krallıklarına ilişkin RAB şöyle diyor:

“Kalkın, Kedar'a saldırın,

Doğu halkını yok edin.

29Çadırlarıyla sürüleri alınacak,

Çadır perdeleri,

Eşyalarıyla develeri alınıp götürülecek.

İnsanlar, ‘Her yer dehşet içinde!’ diye bağıracaklar onlara.

30Kaçın, uzaklaşın!

Derinliklere sığının,

Ey Hasor'da oturanlar!” diyor RAB.

“Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar

Size düzen kurdu;

Sizin için bir tasarısı var.

31Kalkın, tasasız ve güvenlik içinde

Yaşayan ulusa saldırın” diyor RAB.

“Onun kent kapıları, sürgüleri yok,

Halkı tek başına yaşıyor.

32Develeri yağma edilecek,

Sayısız sürüleri çapul malı olacak.

Zülüflerini+ kesenleri

Dört yana dağıtacağım,

Her yandan felaket getireceğim başlarına” diyor RAB.

33“Çakalların uğrağı Hasor,

Sonsuza dek viran kalacak,

Orada kimse oturmayacak,

İnsan oraya yerleşmeyecek.”

Elam'a İlişkin Bildiri

34Yahuda Kralı Sidkiya'nın krallığının başlangıcında RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği Elam'a ilişkin söz şudur:

35Her Şeye Egemen RAB diyor ki,

“Bakın, Elam'ın yayını,

Asıl gücünü kıracağım.

36- Üzerine göğün dört ucundan

Dört rüzgarı gönderecek,

Halkını bu rüzgarlara dağıtacağım.

Elam sürgünlerinin gitmediği

Bir ulus kalmayacak.

37Düşmanlarının önünde,

Can düşmanlarının önünde

Elam'ı darmadağın edeceğim.

Başlarına felaket gönderecek,

Şiddetli öfkemi yağdıracağım” diyor RAB,

“Onları büsbütün yok edene dek

Peşlerine kılıcı salacağım.

38Elam'da tahtımı kuracak,

Elam Kralı'yla önderlerini

Yok edeceğim” diyor RAB.

39“Ama son günlerde

Elam'ı eski gönencine kavuşturacağım” diyor RAB.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index