Search form

YEREMYA 51

1RAB diyor ki,

“İşte Babil'e ve Lev-Kamay'da+ yaşayanlara karşı

Yok edici bir rüzgar çıkaracağım.

2Tahıl savuranları göndereceğim Babil'e;

Onu savurup ayıklasınlar,

Ülkesini boşaltsınlar diye.

Yıkım günü her yandan saldıracaklar ona.

3Okçu yayını germesin,

Zırhını kuşanmasın.

Onun gençlerini esirgemeyin!

Ordusunu tümüyle yok edin.

4Kildan ülkesinde ölüler,

Babil sokaklarında yaralılar serilecek yere.

5İsrail'in Kutsalı'na karşı

Ülkeleri suçla dolu olmasına karşın,

Tanrıları Her Şeye Egemen RAB

İsrail ve Yahuda halklarını bırakmadı.

6- Babil'den kaçın!

Herkes canını kurtarsın!

Babil'in suçu yüzünden yok olmayın!

Çünkü RAB'bin öç alma zamanıdır,

Ona hak ettiğini verecek.

7- Babil RAB'bin elinde bir altın kâseydi,

Bütün dünyayı sarhoş etti.

Uluslar şarabını içtiler,

Bu yüzden çıldırdılar.

8- Ansızın düşüp paramparça olacak Babil,

Yas tutun onun için!

Yarasına merhem sürün, belki iyileşir.

9- ‘Babil'i iyileştirmek istedik, ama iyileşmedi.

Bırakalım onu,

Hepimiz kendi ülkemize dönelim.

Çünkü onun yargısı göklere erişiyor,

Bulutlara kadar yükseliyor.

10“ ‘RAB haklı olduğumuzu gösterdi,

Gelin, Tanrımız RAB'bin neler yaptığını

Siyon'da anlatalım.’

11“Okları bileyin,

Ok kılıflarını doldurun!

RAB Med krallarını harekete geçirdi,

Amacı Babil'i yok etmek.

RAB öcünü, tapınağının öcünü alacak.

12Babil surlarına karşı sancak kaldırın!

Muhafızları pekiştirin,

Nöbetçileri yerleştirin,

Pusu kurun!

Çünkü RAB Babil halkı için söylediklerini

Hem tasarladı hem de yerine getirdi.

13- Ey sizler, akarsuların kıyısında yaşayan,

Hazinesi bol olanlar,

Sonunuz geldi, zamanınız doldu.

14Her Şeye Egemen RAB varlığı hakkı için ant içti:

Seni çekirge sürüsüyle doldurur gibi

Askerlerle dolduracağım.

Sana karşı zafer çığlıkları atacaklar.”

Rab'be Övgüler

15“Gücüyle yeryüzünü yaratan,

Bilgeliğiyle dünyayı kuran,

Aklıyla gökleri yayan RAB'dir.

16- O gürleyince gökteki sular çağıldar,

Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,

Yağmur için şimşek çaktırır,

Ambarlarından rüzgar estirir.

17Hepsi budala, bilgisiz.

Her kuyumcu yaptığı puttan utanacak.

O putlar yapmacıktır,

Soluk yoktur onlarda.

18Yararsız, alay edilesi nesnelerdir,

Cezalandırılınca yok olacaklar.

19Yakup'un Payı onlara benzemez.

Mirası olan oymak dahil

Her şeye biçim veren O'dur,

Her Şeye Egemen RAB'dir adı.

Babil Cezalandırılıyor

20“Sen benim savaş çomağım,

Savaş silahımsın.

Ulusları parçalayacak,

Krallıkları yok edeceğim seninle.

21Seninle atlarla binicilerini,

Savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim.

22Erkeklerle kadınları,

Gençlerle yaşlıları,

Delikanlılarla genç kızları,

23Çobanla sürüsünü,

Çiftçiyle öküzlerini,

Valilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim.

24“Babil'de ve Kildan ülkesinde yaşayanlara

Siyon'da yaptıkları bütün kötülüğün karşılığını

Gözlerinizin önünde ödeteceğim” diyor RAB.

25“Ey yıkıcı dağ, sana karşıyım,

Ey bütün dünyayı yıkan” diyor RAB,

“Elimi sana karşı kaldırıp

Seni uçuruma yuvarlayacak,

Yanık bir dağa çevireceğim.

26Senden köşe taşı, temel taşı olmayacak,

Çünkü sonsuza dek viran kalacaksın” diyor RAB.

27“Ülkeye sancak dikin!

Uluslar arasında boru çalın!

Ulusları Babil'le savaşmaya hazırlayın.

Ararat, Minni, Aşkenaz krallıklarını

Ona karşı toplayın.

Ona karşı bir komutan atayın,

Çekirge sürüsü kadar at gönderin üzerine.

28Ulusları –Med krallarını, valilerini,

Bütün yardımcılarını,

Yönetimi altındaki bütün ülkeleri–

Onunla savaşmaya hazırlayın.

29Ülke titreyip kıvranıyor!

Çünkü RAB'bin Babil diyarını

Issız bir viraneye çevirme amacı

Yerine gelmeli.

30Babil yiğitleri savaştan vazgeçti,

Kalelerinde oturuyorlar.

Güçleri tükendi,

Ürkek kadınlara döndüler.

Oturdukları yerler ateşe verildi,

Kapı sürgüleri kırıldı.

31-32Babil Kralı'na ulak üstüne ulak,

Haberci üstüne haberci geldi.

‘Kent bütünüyle düştü,

Irmak geçitleri tutuldu,

Bataklıklar ateşe verildi,

Askerler dehşete kapıldı’ diye haber verdiler.”

33İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,

“Zamanı gelince harman yeri nasıl çiğnenirse,

Babil kızı da öyle olacak.

Kısa süre sonra onun da

Biçim zamanı gelecek.”

34-35Siyon halkı, “Babil Kralı Nebukadnessar yuttu bizi, ezdi,

Boş bir kaba çevirdi” diyecek,

“Canavar gibi yuttu bizi,

Güzel yemeklerimizle karnını doyurdu,

Sonra bizi kustu.

Bize ve yurttaşlarımıza yapılan zorbalık

Babil'in başına gelsin.”

Yeruşalim, “Dökülen kanımızın hesabı

Kildaniler'den sorulsun” diyecek.

Rab İsrail'e Yardım Edecek

36Bunun için RAB diyor ki,

“İşte davanızı ben savunacağım,

Öcünüzü ben alacağım;

Onun ırmağını kurutacak,

Kaynağını keseceğim.

37Babil taş yığınına, çakal yuvasına dönecek,

Dehşet ve alay konusu olacak.

Kimse yaşamayacak orada.

38Halkı genç aslanlar gibi kükreyecek,

Aslan yavruları gibi homurdanacak.

39Ama kızıştıklarında onlara şölen verip

Hepsini sarhoş edeceğim;

Keyiflensinler,

Uyanmayacakları sonsuz bir uykuya

Dalsınlar diye” diyor RAB.

40“Onları kuzu gibi, koç ve teke gibi

Boğazlanmaya götüreceğim.”

Babil'in Sonu

41“Şeşak+ nasıl alındı!

Bütün dünyanın övünç kaynağı nasıl ele geçirildi!

Uluslar arasında Babil nasıl dehşet oldu!

42Deniz basacak Babil'i,

Kabaran dalgalar örtecek.

43Kentleri viran olacak,

Toprakları kimsenin yaşamadığı, geçmediği

Kurak bir çöle dönecek.

44Babil ilahı Bel'i orada cezalandıracak,

Yuttuğunu ona kusturacağım.

Artık akın akın uluslar gelmeyecek ona.

Babil surları yıkılacak.

45- “Oradan çık, ey halkım!

Hepiniz canınızı kurtarın!

Kaçın RAB'bin kızgın öfkesinden!

46Ülkede duyacağınız söylentiler yüzünden

Cesaretinizi yitirmeyin, korkmayın.

Bir yıl bir söylenti duyulur, ertesi yıl bir başkası;

Ülkedeki zorbalıkla,

Önderin öndere karşı çıktığıyla

İlgili söylentiler yayılır.

47İşte bu yüzden Babil'in putlarını

Cezalandıracağım günler geliyor.

Bütün ülke utandırılacak,

Öldürülenler ülkenin ortasında yere serilecek.

48- O zaman yer, gök ve onlardaki her şey

Babil'in başına gelenlere sevinecek.

Çünkü kuzeyden gelen yok ediciler

Saldıracaklar ona” diyor RAB.

49- Yeremya şöyle diyor:

“İsrail'in öldürülenleri yüzünden düşmelidir Babil.

Yeryüzünde öldürülen herkes Babil yüzünden düştü.

50Ey sizler, kılıçtan kurtulanlar,

Kaçın, oyalanmayın!

RAB'bi anın uzaktan,

Yeruşalim'i düşünün!”

51“Rezil olduk, çünkü aşağılandık,

Yüzümüz utanç içinde.

Çünkü yabancılar RAB'bin Tapınağı'nın

Kutsal yerlerine girmişler.”

52“Bu yüzden” diyor RAB,

“Putlarını cezalandıracağım günler geliyor,

Yaralılar inleyecek bütün ülkede.

53Babil göklere çıksa,

Yüksekteki kalesini pekiştirse de,

Yok edicileri göndereceğim üzerine” diyor RAB.

54“Babil'den çığlık,

Kildan ülkesinden büyük yıkım sesi duyuluyor.

55Çünkü RAB Babil'i yıkıma uğratıyor;

Şamatasını susturuyor.

Düşman engin sular gibi kükrüyor,

Seslerinin gürültüsü yankılanıyor.

56Çünkü Babil'e karşı bir yok edici çıkacak;

Yiğitleri tutsak olacak,

Yayları paramparça edilecek.

Çünkü RAB karşılık veren bir Tanrı'dır,

Her şeyin tam karşılığını verir.

57Babil önderlerini, bilgelerini, valilerini,

Yardımcılarını, yiğitlerini öyle sarhoş edeceğim ki,

Sonsuz bir uykuya dalacak, hiç uyanmayacaklar”

Diyor adı Her Şeye Egemen RAB olan Kral.

58Her Şeye Egemen RAB diyor ki,

“Babil'in kalın surları yerle bir edilecek,

Yüksek kapıları ateşe verilecek.

Halkların çektiği emek boşuna,

Ulusların didinmesi ateşe yarayacak.”

Yeremya'nın Bildirisi Babil'e Ulaşıyor

59Yahuda Kralı Sidkiya'nın krallığının dördüncü yılında, baş görevli Mahseya oğlu Neriya oğlu Seraya Sidkiya'yla birlikte Babil'e gittiğinde Peygamber Yeremya ona şu buyruğu verdi. 60Yeremya Babil'in başına gelecek bütün felaketleri, Babil'e ilişkin bütün bu sözleri bir tomara yazmıştı. 61Yeremya Seraya'ya şöyle dedi: “Babil'e varır varmaz bütün bu sözleri okumayı unutma. 62De ki, ‘Ya RAB, burayı yıkacağını, içinde insan da hayvan da yaşamayacağını, ülkenin sonsuza dek viran kalacağını söyledin.’ 63- Okumayı bitirince tomarı bir taşa bağlayıp Fırat'a fırlat. 64Sonra de ki, ‘Babil başına getireceğim felaket yüzünden batacak, bir daha kalkamayacak. Bitkin düşecekler.’ ”

Yeremya'nın sözleri burada son buluyor.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index