Search form

YOEL 2

Çekirge Ordusu

1Siyon'da boru çalın,

Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın.

Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin.

Çünkü RAB'bin günü çok yaklaştı, geliyor.

2- - Zifiri karanlık bir gün olacak,

Bulutlu, koyu karanlık bir gün.

Dağların üzerine çöken karanlık gibi

Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu+ geliyor.

Böylesi hiçbir zaman görülmedi,

Kuşaklar boyu da görülmeyecek.

3Önlerini ateş kavuruyor,

Artları alev alev.

Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar

Artlarında ıssız çöllere dönüyor.

Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor.

4- Atlara benziyorlar,

Savaş atları gibi koşuyorlar.

5Savaş arabalarının, anızı yiyip bitiren alevlerin

Çıkardığı gürültüye benzer bir sesle,

Savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi

Sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar.

6- Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor;

Herkesin beti benzi soluyor.

7Yiğitler gibi saldırıyorlar,

Askerler gibi surları aşıyorlar.

Dosdoğru ilerliyorlar,

Yollarından sapmadan.

8İtişip kakışmadan,

Her biri kendi yolundan yürüyor.

Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar,

Sırayı bozmadan.

9Kente doğru koşuşuyor,

Surların üzerinden aşıyorlar.

Evlere tırmanıyor ve hırsız gibi

Pencerelerden içeri süzülüyorlar.

10- Yeryüzü önlerinde sarsılıyor,

Gökyüzü titriyor;

Güneş ve ay kararıyor,

Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.

11- RAB ordusunun başında gürlüyor.

Sayısızdır O'nun orduları

Ve buyruğuna uyan güçlüdür.

RAB'bin o büyük günü ne korkunçtur!

O güne kim dayanabilir?

Rab'be Dönün

12RAB diyor ki,

“Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak

Bütün yüreğinizle bana dönün.

13- Giysilerinizi değil,

Yüreklerinizi paralayın

Ve Tanrınız RAB'be dönün.

Çünkü RAB lütfeder, acır,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir,

Cezalandırmaktan vazgeçer.

14Kim bilir, belki size acır da kararından döner.

Ardında bereket bırakır.

O zaman O'na tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.

15“Siyon'da boru çalın,

Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.

16Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın,

Yaşlıları bir araya getirin.

Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın.

Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin.

17Kâhinler, RAB'bin hizmetkârları,

Tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp,

‘Ya RAB, halkını esirge’ diye yalvarsınlar.

‘Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme,

Uluslar onunla alay etmesin.

Halklar arasında neden,

Onların Tanrısı nerede? densin?’ ”

Rab'bin Yanıtı

18O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.

19Halkına şöyle yanıt verecek:

“Bakın, size tahıl, yeni şarap

Ve zeytinyağı vereceğim,

Bunlara doyacaksınız.

Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim.

20Kuzeyden gelen çekirge ordusunu+ sizden uzaklaştıracağım,

Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim.

Önden gidenleri Lut Gölü'ne,

Arkadan gelenleri Akdeniz'e süreceğim.

Leşleri kokacak,

Kokuları göklere yükselecek.

Çünkü korkunç şeyler yaptılar.

21“Ey toprak, korkma, sevinçle coş!

Çünkü RAB büyük işler yaptı.

22Ey kır hayvanları, korkmayın!

Çünkü otlaklar yeşeriyor.

Ağaçlar meyvelerini yükleniyor,

İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor.

23Ey Siyon halkı,

Tanrınız RAB'de sevinç bulun, coşun.

İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor+ ;

Daha önce olduğu gibi,

İlk ve son yağmurları yağdırıyor.

24Harman yeri tahılla dolacak.

Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.

25Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun,

Olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin,

Yavrunun ve genç çekirgenin

Size kaybettirdiği yılları geri vereceğim.

26Bol bol yiyip doyacak

Ve sizin için harikalar yaratan

Tanrınız RAB'bin adını öveceksiniz.

Halkım bir daha utandırılmayacak.

27Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım,

Tanrınız RAB benim, başka biri yok.

Halkım bir daha utandırılmayacak.”

Rab'bin Günü

28- “Ondan sonra bütün insanların üzerine

Ruhum'u dökeceğim.

Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.

Yaşlılarınız düşler,

Gençleriniz görümler görecek.

29O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum'u dökeceğim.

30Göklerde ve yeryüzünde,

Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim.

31- RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce

Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek.

32- O zaman RAB'bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.

RAB'bin dediği gibi,

Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de kurtulup

Sağ kalanlar arasında

RAB'bin çağıracağı kimseler olacak.”

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index