Search form

HÂKİMLER 5

Debora'nın Ezgisi

1Debora ile Avinoam oğlu Barak o gün şu ezgiyi söylediler:

2“İsrail'in önderleri başı çekince,

Halk gönüllü olarak savaşınca

RAB'be övgüler sunun.

3Dinleyin, ey krallar!

Ey yönetenler, kulak verin!

RAB'be ezgiler söyleyip

İsrail'in Tanrısı RAB'bi ilahilerle öveceğim.

4- Seir'den çıktığında, ya RAB,

Edom kırlarından geçtiğinde,

Yer sarsıldı, göklerden yağmur boşandı,

Evet, bulutlar yağmur yağdırdı.

5Sina Dağı'nda olan RAB'bin,

İsrail'in Tanrısı RAB'bin önünde

Dağlar sarsıldı.

6Anat oğlu Şamgar zamanında,

Yael zamanında kervanların ardı kesildi.

Yolcular sapa yollardan gider oldu.

7Bomboştu İsrail'in köyleri,

Ben İsrail'de ana olarak ortaya çıkıncaya dek,

Ben Debora ortaya çıkıncaya dek

İsrail'in köyleri bomboştu.

8Yeni ilahlar seçtikleri zaman

Savaş kentin kapılarına dayandı.

İsrail'deki kırk bin askerin elinde

Ne kalkan ne de mızrak vardı.

9Yüreğim İsrail'i yönetenlerle

Ve halkın arasındaki gönüllülerledir.

RAB'be övgüler sunun!

10Ey semerleri pahalı boz eşeklere binenler,

Ey yoldan yaya gidenler, dinleyin!

11Kuyu başındaki kalabalıklar

RAB'bin zaferlerini,

İsrail savaşçılarının zaferlerini anlatıyorlar.

Ardından RAB'bin halkı kent kapılarına

Akın etmeye başladı.

12Uyan, uyan Debora, uyan uyan!

Söyle, ezgiler söyle!

Ey Avinoam oğlu Barak,

Kalk, götür tutsaklarını.

13Geriye kalanlar soyluların yanına geldi,

RAB'bin halkı yiğitleriyle bana geldi.

14Amalek kökünden olanlar Efrayim'den geldi,

Benyaminliler de seni izleyenlerin arasındaydı.

Yöneticiler Makir'den,

Başbuğ asasını taşıyanlar Zevulun'dan geldi.

15Debora'yla birlikteydi İssakar'ın beyleri.

Evet, İssakaroğulları da Barak'ın ardından

Hızla ovaya indi.

Ama Ruben oymağının bölükleri

Büyük bir kararsızlık içindeydi.

16Sürülerine kaval çalan çobanları

Dinlemek için neden ağıllarda kaldılar?

Evet, Ruben oymağının bölükleri

Büyük bir kararsızlık içindeydi.

17Gilatlılar Şeria Irmağı'nın ötesinde kaldı,

Dan oymağıysa gemilerde oyalandı.

Aşer oymağı deniz kıyısında dinlendi,

Koylarda yan gelip oturdu.

18Ama Zevulun ve Naftali halkları

Tehlikeye attılar canlarını savaş alanında.

19Taanak'ta ve Megiddo sularının kıyısında

Krallar gelip savaştılar.

Kenan kralları da savaştı.

Ancak ne gümüş ne ganimet aldılar.

20Yıldızlar göklerden savaşa katıldı.

Göğü bir baştan öbür başa geçerken,

Sisera'ya karşı savaştı.

21Kişon Irmağı, o eski ırmak,

Süpürüp götürdü onları.

Yürü, ey ruhum, üzerlerine güçle yürü!

22O zaman atlar dörtnala koştu.

Güçlü atların toynakları

Yerde izler bıraktı.

23RAB'bin meleği, ‘Meroz Kenti'ni lanetleyin’ dedi,

‘Halkına lanetler yağdırın.

Çünkü RAB'bin yardımına,

Zorbalara karşı RAB'bin yardımına koşmadılar.’

24Kenliler'den Hever'in karısı Yael

Kadınlar arasında alabildiğine kutsansın.

Çadırlarda yaşayan kadınlar arasında

Alabildiğine kutsansın.

25Sisera su istedi, Yael ona süt verdi.

Soylulara yaraşır bir çanakla ayran sundu.

26Sol eline çadır kazığını,

Sağ eline işçi tokmağını aldı.

Vurdu, Sisera'nın başını ezdi.

Şakağına çaktı kazığı, deldi geçirdi.

27Ayaklarının dibine çöktü,

Yere serildi Sisera.

Düşüp yığıldı Yael'in ayakları dibine,

Yığıldığı yerde cansız kaldı.

28Sisera'nın annesi parmaklıkların ardından,

Pencereden bakıp feryat etti:

‘Oğlumun savaş arabası

Neden bu kadar gecikti,

Nal sesleri neden duyulmuyor?’

29Bilge kadınlar onu yanıtladılar.

O da şöyle düşündü:

30‘Ganimeti bulmuş, paylaşıyor olmalılar.

Her yiğide bir ya da iki kız,

Sisera'ya ganimet olarak rengarenk giysiler,

Evet, işlemeli, rengarenk giysiler.

Yağmacıların boyunları için

İki yanı işlemeli renkli giysiler,

Hepsi ganimet.’

31Ya RAB, bütün düşmanların böyle yok olsun.

Seni sevenlerse,

Bütün gücüyle doğan güneş gibi olsunlar.”

Bundan sonra ülke kırk yıl barış içinde yaşadı.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index