Search form

ÇÖLDE SAYIM 24

1Balam, RAB'bin İsrail halkını kutsamaktan hoşnut olduğunu anlayınca, önceden yaptığı gibi gidip fala başvurmadı, yüzünü çöle çevirdi. 2Baktı, İsrail'in oymak oymak yerleştiğini gördü. Tanrı'nın Ruhu onun üzerine inince, 3şu bildiriyi iletti:

“Beor oğlu Balam,

Gözü açılmış olan,

4Tanrı'nın sözlerini duyan,

Her Şeye Gücü Yeten'in görümlerini gören,

Yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor:

5‘Ey Yakup soyu, çadırların,

Ey İsrail, konutların ne güzel!

6Yayılıyorlar vadiler gibi,

Irmak kıyısında bahçeler gibi,

RAB'bin diktiği öd ağaçları gibi,

Su kıyısındaki sedir ağaçları gibi.

7Kovalarından sular akacak,

Tohumları bol suyla sulanacak.

Kralları Agak'tan büyük olacak,

Krallığı yüceltilecek.

8Tanrı onları Mısır'dan çıkardı,

O'nun yaban öküzü gibi gücü var.

Düşmanı olan ulusları yiyip bitirecek,

Kemiklerini parçalayacak,

Oklarıyla onları deşecekler.

9- - Aslan gibi, dişi aslan gibi

Yere çömelir, yatarlar,

Kim onları uyandırmaya cesaret edebilir?

Seni kutsayan kutsansın,

Seni lanetleyen lanetlensin!’ ”

10Balam'a öfkelenen Balak ellerini birbirine vurarak, “Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni çağırdım” dedi, “Oysa üç kez onları kutsadın. 11Haydi, hemen evine dön! Seni ödüllendireceğimi söylemiştim. Ama RAB seni ödül almaktan yoksun bıraktı.”

12-13Balam şöyle karşılık verdi: “Bana gönderdiğin ulaklara, ‘Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile, RAB'bin buyruğundan öte iyi kötü hiçbir şey yapamam. Ancak RAB ne derse onu söylerim’ dememiş miydim? 14İşte şimdi halkıma dönüyorum. Gel, bu halkın gelecekte halkına neler yapacağını sana bildireyim.”

Balam'ın Dördüncü Bildirisi

15Sonra Balam şu bildiriyi iletti:

“Beor oğlu Balam,

Gözü açılmış olan,

16Tanrı'nın sözlerini duyan,

Yüceler Yücesi'nin bilgisine kavuşan,

Her Şeye Gücü Yeten'in görümlerini gören,

Yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor:

17‘Onu görüyorum, ama şimdilik değil,

Ona bakıyorum, ama yakından değil.

Yakup soyundan bir yıldız çıkacak,

İsrail'den bir önder+ yükselecek.

Moavlılar'ın alınlarını,

Şetoğulları'nın başlarını ezecek.

18Düşmanı olan Edom ele geçirilecek,

Evet, Seir alınacak,

Ama İsrail güçlenecek.

19Yakup soyundan gelen kişi önderlik edecek,

Kentte sağ kalanları yok edecek.’ ”

Balam'ın Son Bildirileri

20Balam Amalekliler'i görünce şu bildiriyi iletti:

“Amalek halkı uluslar arasında birinciydi,

Ama sonu yıkım olacak.”

21Kenliler'i görünce de şu bildiriyi iletti:

“Yaşadığınız yer güvenli,

Yuvanız kayalarda kurulmuş;

22Ama, ey Kenliler, Asurlular sizi tutsak edince,

Yanıp yok olacaksınız.”

23Balam bildirisini iletmeyi sürdürdü:

“Ah, bunu yapan Tanrı'ysa,

Kim sağ kalabilir?

24Kittim+ kıyılarından gemiler gelecek,

Asur'la Ever'i dize getirecekler,

Kendileri de yıkıma uğrayacak.”

25Bundan sonra Balam kalkıp evine döndü, Balak da kendi yoluna gitti.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index