Search form

ÇÖLDE SAYIM 34

Kenan Ülkesinin Sınırları

1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“İsrailliler'e de ki, ‘Mülk olarak size düşecek Kenan ülkesine girince, sınırlarınız şöyle olacak:

3- “ ‘Güney sınırınız Zin Çölü'nden Edom sınırı boyunca uzanacak. Doğuda, güney sınırınız Lut Gölü'nün ucundan başlayacak, 4Akrep Geçidi'nin güneyinden Zin'e geçip Kadeş-Barnea'nın güneyine dek uzanacak. Oradan Hasar-Addar'a ve Asmon'a, 5oradan da Mısır Vadisi'ne uzanarak Akdeniz'de son bulacak.

6“ ‘Batı sınırınız Akdeniz ve kıyısı olacak. Batıda sınırınız bu olacak.

7“ ‘Kuzey sınırınız Akdeniz'den Hor Dağı'na dek uzanacak. 8Hor Dağı'ndan Levo-Hamat'a, oradan Sedat'a, 9Zifron'a doğru uzanarak Hasar-Enan'da son bulacak. Kuzeyde sınırınız bu olacak.

10“ ‘Doğu sınırınız Hasar-Enan'dan Şefam'a dek uzanacak. 11Sınırınız Şefam'dan Ayin'in doğusundaki Rivla'ya dek inecek. Oradan Kinneret Gölü'nün+ doğu kıyısındaki yamaçlara dek uzanacak. 12Oradan Şeria Irmağı boyunca uzanacak ve Lut Gölü'nde son bulacak.

“ ‘Her yandan ülkenizin sınırları bu olacaktır.’ ”

13- - Musa İsrailliler'e, “Miras olarak kurayla paylaştıracağınız ülke budur” dedi, “RAB'bin buyruğu uyarınca ülke dokuz oymakla bir yarım oymak arasında paylaştırılacak. 14Çünkü Ruben oymağına bağlı ailelerle Gad oymağına bağlı aileler ve Manaşşe oymağının öbür yarısı mülklerini aldılar. 15Bu iki oymakla yarım oymak mülklerini Eriha'nın karşısındaki Şeria Irmağı'nın doğusunda aldılar.”

16RAB Musa'ya şöyle dedi: 17“Ülkeyi mülk olarak aranızda paylaştıracak adamlar şunlardır: Kâhin Elazar ve Nun oğlu Yeşu. 18Ülkeyi mülk olarak paylaştırmaları için her oymaktan birer önder görevlendirin. 19Şu adamları görevlendireceksiniz:

“Yahuda oymağından Yefunne oğlu Kalev, 20Şimon oymağından Ammihut oğlu Şemuel, 21Benyamin oymağından Kislon oğlu Elidat, 22Dan oymağından Yogli oğlu önder Bukki, 23Yusufoğulları'ndan: Manaşşe oymağından Efot oğlu önder Hanniel, 24Efrayim oymağından Şiftan oğlu önder Kemuel, 25Zevulun oymağından Parnak oğlu önder Elisafan, 26İssakar oymağından Azzan oğlu önder Paltiel, 27Aşer oymağından Şelomi oğlu önder Ahihut, 28Naftali oymağından Ammihut oğlu önder Pedahel.”

29Kenan ülkesinde İsrailliler'e mülkü paylaştırmaları için RAB'bin görevlendirdiği adamlar bunlardı.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index