Search form

ÇÖLDE SAYIM 7

Önderlerin Rab'be Verdiği Armağanlar

1Musa konutu bitirdiği gün onu meshetti. Onu ve içindeki bütün eşyaları, sunağı ve bütün takımlarını da meshedip adadı. 2-3Sonra İsrail ileri gelenleri, sayılanlardan sorumlu olan aile ve oymak önderleri armağanlar sundular. RAB'be armağan olarak üstü kapalı altı araba ve on iki öküz getirdiler: Her iki önder için bir araba, her önder için bir öküz. Bu armağanları konutun önüne getirdiler.

4-5Sonra RAB Musa'ya, “Bunları Buluşma Çadırı'ndaki hizmetlerde kullanılmak üzere onlardan alıp yapacakları işe göre Levililer'e ver” dedi.

6Musa arabaları, öküzleri alıp Levililer'e verdi. 7Yapacakları işe göre Gerşonoğulları'na iki arabayla dört öküz, 8Merarioğulları'na da dört arabayla sekiz öküz verdi. Bunlar Kâhin Harun oğlu İtamar'ın sorumluluğu altında yapıldı. 9Kehatoğulları'na ise bir şey vermedi. Çünkü onların görevi kutsal eşyaları omuzlarında taşımaktı.

10Meshedilen sunağın adanması için önderler armağanlarını sunağın önüne getirdiler. 11Çünkü RAB Musa'ya, “Sunağın adanması için her gün bir önder kendi armağanını sunacak” demişti.

12Birinci gün Yahuda oymağından Amminadav oğlu Nahşon armağanlarını sundu. 13Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli+ ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel+ ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 14buhur dolu on şekel+ ağırlığında altın bir tabak; 15yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 16günah sunusu için bir teke; 17esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Amminadav oğlu Nahşon'un getirdiği armağanlar bunlardı.

18İkinci gün İssakar oymağı önderi Suar oğlu Netanel armağanlarını sundu. 19Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 20buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 21yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 22günah sunusu için bir teke; 23esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Suar oğlu Netanel'in getirdiği armağanlar bunlardı.

24Üçüncü gün Zevulun oymağı önderi Helon oğlu Eliav armağanlarını sundu. 25Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 26buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 27yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 28günah sunusu için bir teke; 29esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Helon oğlu Eliav'ın getirdiği armağanlar bunlardı.

30Dördüncü gün Ruben oymağı önderi Şedeur oğlu Elisur armağanlarını sundu. 31Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 32buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 33yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 34günah sunusu için bir teke; 35esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Şedeur oğlu Elisur'un getirdiği armağanlar bunlardı.

36Beşinci gün Şimon oymağı önderi Surişadday oğlu Şelumiel armağanlarını sundu. 37Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 38buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 39yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 40günah sunusu için bir teke; 41esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Surişadday oğlu Şelumiel'in getirdiği armağanlar bunlardı.

42Altıncı gün Gad oymağı önderi Deuel oğlu Elyasaf armağanlarını sundu. 43Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 44buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 45yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 46günah sunusu için bir teke; 47esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Deuel oğlu Elyasaf'ın getirdiği armağanlar bunlardı.

48Yedinci gün Efrayim oymağı önderi Ammihut oğlu Elişama armağanlarını sundu. 49Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 50buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 51yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 52günah sunusu için bir teke; 53esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Ammihut oğlu Elişama'nın getirdiği armağanlar bunlardı.

54Sekizinci gün Manaşşe oymağı önderi Pedahsur oğlu Gamliel armağanlarını sundu. 55Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 56buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 57yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 58günah sunusu için bir teke; 59esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Pedahsur oğlu Gamliel'in getirdiği armağanlar bunlardı.

60Dokuzuncu gün Benyamin oymağı önderi Gidoni oğlu Avidan armağanlarını sundu. 61Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 62buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 63yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 64günah sunusu için bir teke; 65esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Gidoni oğlu Avidan'ın getirdiği armağanlar bunlardı.

66Onuncu gün Dan oymağı önderi Ammişadday oğlu Ahiezer armağanlarını sundu. 67Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 68buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 69yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 70günah sunusu için bir teke; 71esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Ammişadday oğlu Ahiezer'in getirdiği armağanlar bunlardı.

72On birinci gün Aşer oymağı önderi Okran oğlu Pagiel armağanlarını sundu. 73Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 74buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 75yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 76günah sunusu için bir teke; 77esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Okran oğlu Pagiel'in getirdiği armağanlar bunlardı.

78On ikinci gün Naftali oymağı önderi Enan oğlu Ahira armağanlarını sundu. 79Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak –ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu– 80buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak; 81yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu; 82günah sunusu için bir teke; 83esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Enan oğlu Ahira'nın getirdiği armağanlar bunlardı.

84Sunak meshedildiğinde İsrail önderlerinin adanması için sunduğu armağanlar şunlardı: On iki gümüş tabak, on iki gümüş çanak, on iki altın tabak; 85her gümüş tabağın ağırlığı 130 şekel, her çanağın ağırlığı yetmiş şekeldi. Bütün gümüş eşyaların toplam ağırlığı 2 400 kutsal yerin şekeliydi+ . 86Buhur dolu on iki altın tabağın her birinin ağırlığı on kutsal yerin şekeliydi. Bütün altın tabakların toplam ağırlığı 120 şekeldi+ . 87Yakmalık sunu için tahıl sunularıyla birlikte sunulan hayvanların sayısı on iki boğa, on iki koç, bir yaşında on iki erkek kuzuydu; günah sunusu için de on iki teke sunuldu. 88Esenlik kurbanı için sunulan hayvanların sayısı yirmi dört sığır, altmış koç, altmış teke, bir yaşında altmış kuzuydu. Sunak meshedildikten sonra, adanması için verilen armağanlar bunlardı.

89Musa RAB'le konuşmak için Buluşma Çadırı'na girince, Levha Sandığı'nın Bağışlanma Kapağı'nın+ üstündeki iki Keruv arasından kendisine seslenen sesi duydu. RAB Musa'yla bu şekilde konuştu.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index