Search form

MEZMURLAR 68

68. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru - İlahi

1Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!

2Dağıtsın onları dağılan duman gibi;

Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!

3Ancak doğrular sevinsin,

Bayram etsinler Tanrı'nın önünde,

Neşeyle coşsunlar.

4Tanrı'ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün,

Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın+ ;

O'nun adı RAB'dir, bayram edin önünde!

5Kutsal konutundaki Tanrı,

Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.

6Tanrı kimsesizlere ev verir,

Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur,

Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.

7- Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde,

Çölde yürüdüğünde, Sela

8Yer sarsıldı,

Göklerden yağmur boşandı Tanrı'nın önünde,

Sina Dağı sarsıldı

Tanrı'nın, İsrail'in Tanrısı'nın önünde.

9Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı,

Canlandırdın yorgun düşen yurdunu.

10Halkın oraya yerleşti,

İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı.

11Rab buyruk verdi,

Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi:

12“Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları!

Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor.

13Ağılların arasında uyurken,

Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı

Bir güvercine benzersiniz.”

14Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken,

Sanki Salmon Dağı'na kar yağıyordu.

15Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı!

Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ!

16Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz

Tanrı'nın yerleşmek için seçtiği dağa?

Evet, RAB orada sonsuza dek oturacaktır.

17Tanrı'nın savaş arabaları sayısızdır,

Rab kutsallık içinde Sina'dan geldi.

18- Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın,

İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın,

Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.

19Her gün yükümüzü taşıyan Rab'be,

Bizi kurtaran Tanrı'ya övgüler olsun. Sela

20Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.

21Kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını,

Suçlu yaşayanların kıllı kafasını ezer.

22Rab, “Onları Başan'dan,

Denizin derinliklerinden geri getireceğim” der,

23“Öyle ki, ayaklarını düşmanlarının kanına batırasın,

Köpeklerinin dili de onlardan payını alsın.”

24Ey Tanrı, senin zafer alayını,

Tanrım'ın, Kralım'ın kutsal yere törenle gelişini gördüler:

25Başta okuyucular, arkada çalgıcılar,

Ortada tef çalan genç kızlar.

26“Ey sizler, İsrail soyundan gelenler,

Toplantılarınızda Tanrı'ya, RAB'be övgüler sunun!”

27Önde en küçük oymak Benyamin,

Kalabalık halinde Yahuda önderleri,

Zevulun ve Naftali önderleri oradalar!

28-29Ey Tanrı, Yeruşalim'deki tapınağından göster gücünü,

Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı.

Krallar sana armağanlar sunacak.

30Azarla kamışlar arasında yaşayan hayvanı,

Halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü+ ,

Çiğne ayaklarınla gümüşe gönül verenleri,

Dağıt savaştan zevk alan halkları!

31Mısır'dan elçiler gelecek,

Kûşlular ellerini Tanrı'ya doğru kaldırıverecek.

32Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrı'ya ezgiler söyleyin,

İlahilerle övün Rab'bi, Sela

33Göklere, kadim göklere binmiş olanı.

İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor!

34Tanrı'nın gücünü tanıyın;

O'nun yüceliği İsrail'in üzerinde,

Gücü göklerdedir.

35Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında!

İsrail'in Tanrısı'na,

Halkına güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun!

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index