Search form

Tutui Makasososak 23

Sara mate, de Abraham natoin

1-2Neu Sara mate, teun nara 127 ena. Neu ana mate naa, Abraham asa leo numa Kiryat-Arba (ndia Hebron) nai dae Kanaꞌan. Abraham buꞌi nakarereu, ma ana beꞌe-falufii saon fo mana matek naa ena.

3Basa boe ma Abraham neu natonggo no hatahori Het asa. Ana nafada nae, 4“Au ia, kada leo taak nai ei taladam. Au dae oeng taa fo atoi au saong. De mete ma ei nau, na, au hasa ala ei daem bibiak faa, mita fo au atoin neu naa.”

5Boe ma ara raselu rae, 6“Talo ia, Papa! Doo basa ia, ai tao papa sama leo lasik esa ena, fo ai fee hada-horomatak tebe-tebe neun. De papa here leo, dae bee ndia neulaun lenak fo nandaa papa hihiin. Ai simbo a mesan.”

7Boe ma Abraham nambariik, de kaur langgan fo fee hada-horomatak neu tenu daek, hatahori Het asa. 8De ana nae, “Mete ma ei simbok au kokolang bebeik kara ia, na, au oke tulun ei fo kokolak mia tou lasi Sohar ana toun, Efron. 9Moken, mete ma bisa, na, ana seꞌo ndia luan, nade Makpela, mana nai osin boboan naa, neu au. Ana noke belin baꞌu hata a mesan, au bae. Au nau bae ketu belin nai ei basa ngga matam, mita fo dae naa dadi neu au enang. Au nau taon dadi neu ai mamana ratem mara.”

10Faik naa, Efron oo nanggatuuk sama-sama no hatahori Het asa boe. De ana oo namanene Abraham kokolan naa boe. Boe ma ana nambariik, de naselu Abraham numa basa hatahori lasin nara matan nae, 11“Boso talo naa, papa! Talo ia dei. Au fee osi naa no luan Makpela neu papa. Papa matoi papa saon neu naa leo. Au loo lima dae naa neu papa nai au hatahoring nggara matan, mita fo basa sara dadi reu mana sakasiir!”

12Boe ma Abraham kaur seluk langgan neu hatahori Het asa. 13De ana kokolak no Efron nae, “Naa oo malole boe, tehuu ei basa ngga nenene au dei. Au nau hasa ketu dae naa, mita fo au atoi au hatahoring nggara reu naa.”

14-15Efron naselu nae, “Dae naa belin kada doi fulak 400! Tao hata de ita dua ngga kada tahule aok neu-mai laꞌe-neu doik baꞌu anak naa? Papa muu fo matoi papa saom neu naa leo.”

16Abraham nakaheik dae naa belin, tungga Efron kokolan. De numa basa hatahori Het asa matan fo mana dadi sakasiir maruma naa, Abraham reke doi fulak 400, de ana bae neu Efron.

17-19De no dalak naa, Abraham laꞌe Efron daen, dadi neu ndia enan. Ndia dae fo manai Makpela naa, deka no Mamre (ndia Hebron). Ana hasa ketu dae naa no osin, luan, ma basa ai huuk manai dae lain. Basa hatahori Het lasin nara dadi reu sakasiir rae, dae naa no basa isin lalaꞌen dadi reu Abraham enan.

Basa boe ma Abraham neu natoi Sara neni luak naa dale neu, nai dae Kanaꞌan. 20No dalak naa, osi naa no luan fo makasososan hatahori Het asa daen, hatematak ia dadi neu Abraham enan ena, de ana taon dadi neu mamana rates sara.

Manetualain Dede'a-kokolan: Hehelu-bartaa Beuk no Tutui Makasososak

© Wycliffe Bible Translators, Inc. with  (UBB) Unit Bahasa dan Budaya

More Info | Version Index