Search form

Yohanis 5

Lamatuak Yesus tao nahai hatahori kekok esa numa lifu Batesda

1Basa naa, hambu anggama Yahudi fai malolen esa. Huu naa de Yesus asa laꞌok reni kota Yerusalem reu. 2Numa naa, hambu lifu esa naena pandopo lima deka no lelesu esa, nade Lelesu Bibi lombo. Nai sira dedeꞌa Aram, lifu naa naden ‘Batesda’.+ 3Hambu hatahori kamahedik noꞌuk ka rasiꞌe rahani rai pandopor raa. Haꞌi netuduk leo: hatahori pokek, hatahori kekok, ma hatahori ta mana bisa nakaundak. [Ara rahani a, faik bee fo oe naa mulai nadombo. 4Huu laꞌe-laꞌe esa, Manetualain atan numa nusa tetuk do inggu temak mai maso neni oe naa dale neu, fo dombo nakababalik oe. Basa naa, see ndia maso nakahuluk neni oe naa dale neu, na, ana ndia hai numa hedin mai.]+

5Numa naa, hambu hatahori esa namahedi teuk telu hulu falu ena. 6Boe ma Yesus mete-nita hatahori naa sunggu numa naa. Ana bubuluk hatahori naa namahedi dook ka ena, de Ana natane nae, “Kaꞌa, ee! Nau hai, do?”

7Ana naselu nae, “Nau a mesan, Papa. Tehuu mana dadi kai-baak, ndia: mete ma oe mulai nadombo ena, ta hambu hatahori fo koꞌo au uni oe dale uu. Mete ma au soba aong, na, hambu hatahori laen maso nakahuluk numa au mai ena.”

8Boe ma Yesus nadenun nae, “Mambariik leo! Lulu mala o neneꞌim, fo fali muu ngga leo.” 9Yesus kokolak basa talo naa, boe ma hatahori naa hai memak. De ana nambadeik, haꞌi nala neneꞌin, boe ma ana mulai laꞌok fali neu ngga.

Mandadik naa laꞌe-ndaa hatahori Yahudi fai huhule-haradoin. 10Dadi hatahori Yahudir malanggan nara rafada hatahori bei fo hai naa rae, “Woi! O bubuluk, do taa? Faik ia, fai hahae tao ue-osa. Tungga ita anggama hohoro-lalanen, ta bole hambu hatahori esa boe na tao ue-osa, sama leo o koꞌo muni o neneꞌim!”+

11Ana naselu nae, “Awii, papa nggara ein, ee! Papa sara boso mamanasa. Te Hatahori fo mana tao nahai au naa, ndia parenda au nae, ‘Lulu mala o neneꞌim, fo fali muu ngga leo.’ ”

12Boe ma ara ratanen rae, “Weeh! Mana nadenu o koꞌo neneꞌim naa, see?”

13Tehuu hatahori bei fo hai naa, ta nalela Yesus naa, see. Yesus kalua no neneek ena, nahuu hambu hatahori noꞌuk ka ruma naa.

14Doo-doo boe ma Yesus natonggo no hatahori naa numa Uma Huhule-haradoi Ina-huuk bebelan. Boe ma Yesus nafadan nae, “Nenene, ee! Hatematak ia o hai ena. Boso tao salak bali, mita fo o boso hambu mala hata fo manggataꞌan lenak bali.”

15Boe ma hatahori naa neu sangga hatahori Yahudir malanggan nara, de nafada nae, “Mana tao nahai au naa, nade Yesus.” 16Huu naa de ara mulai tao doidoso Yesus, nahuu Ana tao nahai hatahori laꞌe-ndaa fai huhule-haradoik.

17Tehuu Yesus nafada sara nae, “Talo ia. Au Amang ta nalela hahae tao ue-osa. Dadi Au oo aue-osa akandoo boe.”

Lamatuak Yesus nakaheik aon nae, Ndia naa, Manetualain Anan

18Hatahori Yahudir malanggan nara henggenee rala Yesus rae, Ana nalena langga sira hohoro-lalanen laꞌe-neu fai hahae tao ue-osa, huu naa de ara sangga dalak barakain lenak bali fo rae tao risan. Lena-lenak bali, Ana oo nafada boe nae, Manetualain naa, Ndia Aman. No Ana kokolak talo naa, Ana soꞌuk aon sama leo Manetualain.

19Boe ma Yesus nafada sara nae, “Tebe! Au afada memak ae, Au ta bisa tao hata-hata numa Au ao heli-heling mai. Au ia, Manetualain Anan. Huu naa de Au bisa tao tungga kada hata fo Au mete-ita Amak taon. Au mete-ita Au Amang tao hata, na, Au oo tao tungga talo naa boe. 20Au Amang manai nusa tetuk do inggu temak sue-lai nalan seli neu Au, fo Ndia Anan. Ana oo natudu Au basa-basan fo Ana taok boe. Neu ko Ana nau natudu Au basa hata fo ta neni babanggak bali, mita fo ei mete-mitan, de heran bali-bali! 21Au Amang tao nasoda falik hatahori mates. Leo naak oo, neu ko Au fee masodak tetebes tungga Au hihiin soa-neu see a mesan boe. 22Teteben, talo ia: Amak mesa kana ta naketu-naladi huku-dokik soa-neu hatahorir. Tehuu Ana loo lima basa-basan neu Au, huu Au ia, Ndia Anan. Dadi Au ndia aketu-aladi ae, hatahori tatao-nonoꞌin ndoos do taa. 23Au Amang hii fo basa hatahorir fee hada-horomatak neu Au, sama leo ara oo fee hada-horomatak neu Ndia boe. De mete ma hatahori ta mana fee hada-horomatak neu Au, fo Ndia Anan ia, na, ana oo ta fee hada-horomatak neu Amak mana nadenu Au ena boe.

24Tebe! Au afada memak. Hatahori fo mana namanene Au kokolang, ma namahere neu Manetualain mana nadenu Au, na, ana hambu nala masodak tetebes ta mana ketuk ena. Manetualain ta huku-doki sana bali. Hukun mates ta tuda laꞌe hatahori naa bali, tehuu ana maso dadi neu hatahori mana masodak nakandoo no Manetualain ena. 25Tebe! Au afada memak. Ndia fain deka-deka mai ena, ndia mulai hatematak ia ena, fo hatahori mates namanene harak numa Au mai, ndia Manetualain Anan. Huu hatahori fo mana namanene ma simbok no malole Au kokolang, neu ko ana hambu masodak tetebes. 26Basa masodak kara raoka nai Au Amang. Ana oo fee Au koasa fo baꞌe masodak tetebes neu hatahorir boe. Te Au ia, Ndia Anan na. 27Au Amang oo fee haak ma koasa neu Au boe, fo aketu-aladi basa hatahorir huku-dokin, nahuu Au ia, ndia Hatahori Dae-bafo Isi-isik. 28Ei boso heran neu hata fo Au kokolak ia, te ta dook ka bali, neu ko basa hatahori mates sara ramanene Au harang. 29Basa naa, neu ko ara rasoda fali ruma mamaten nara mai. De ara kalua numa rates mai. Hatahori fo bakahulun tao neulauk, hambu masodak tetebes ta mana ketuk. Tehuu hatahori fo bakahulun tao manggarauk, hambu huku-dokik nakandoo.”+

Hambu sakasii noꞌuk ka mana rafada laꞌe-neu Lamatuak Yesus

30Yesus kokolak tamba nae, “Au ta bisa tao hata-hata, mete ma Au bei ta amanene numa Au Amang mai. Mete ma Au amanene basa ena, dei fo Au aketu-aladi hatahori dedeꞌan. Huu naa de hata fo Au aketuk naa tetebes. Au ta soba tungga Au hihii-nanau heli-heling mesa kana, tehuu tungga Au Amang hihii-nanaun. Te Ana ndia nadenu Au na!

31Mete ma kada Au mesa ngga ndia afada laꞌe-neu Au aong, na, Au kokolang naa bisa ta nemeherek. 32Tehuu hambu hatahori laen dadi sakasii laꞌe-neu Au. Ma Au bubuluk ara kokolak tetebes laꞌe-neu Au. 33Ei madenu mita hatahori fo neu natane Yohanis Mana Saranik. Boe ma ana kokolak tetebes laꞌe-neu Au.+ 34Naa te Au ta parluu hatahori dae-bafok nekehein. Tehuu Au fee nesenedak dedeꞌak bebeik kara iar, fo ei bisa hambu masoi-masodak numa ei sala-singgom mara mai. 35Yohanis kokolan naa, sama leo lambu esa mana mbila manggaledok. Neu manggaledon bei mbila nasaꞌa, ei dalem namahoko.

36Naa te hambu Hatahori esa mana kokolak tetebes laꞌe-neu Au, ta neni babanggak lena heni Yohanis. Hatahori naa, ndia Au Amang manai nusa tetuk do inggu temak, mana loo lima ues noꞌuk ka neu Au, fo Au akalalaꞌok kasa losa basan. Ues sara iar, ndia ratudu bukti rae, Amak ndia nadenu Au. 37Ma Ndia mana nadenu Au oo, kokolak tetebes laꞌe-neu Au boe. Ei mesa ngga bei ta mamanene mita Ndia haran pake ei ndiꞌi doo heli-helim, do, mete-mita no masasare matak Ndia mata-aon.+ 38Manetualain Dedeꞌa-kokolan ta leo nai ei dalem, nahuu ei ta mamahere neu Au, fo Ana nedenuk. 39Ei hii parisa no lutu-lelon Manetualain Susura Malalaon, nahuu ei duduꞌa neu ko nai naa, ei matonggo dalak fo hambu masodak tetebes ta mana ketuk. Naa te Susurak kara raa surak laꞌe-neu Au. 40Tehuu ei ta nau meni Au mai, boe ma maso dadi miu Au hatahoring, mita fo ei bisa hambu mala masodak tetebes ta mana ketuk naa.

41Au ta parluu fo hatahori soꞌuk Au. 42Tehuu Au bubuluk no tetar ei dale kuru-erom. Huu naa de Au bubuluk ae, ei ta maena susue-lalaik neu Manetualain. 43Au uni dae-bafok ia mai, nahuu Au Amang mana toꞌu koasa ndia nadenu Au mai. Tehuu ei ta simbo Au. Naa te mete ma hambu hatahori laen mai pake ndia koasa heli-helin, ei simbok kana no malole. 44Ei esa no esa hii hambu kokoak. Tehuu ei hihiim leo naak naa natudu ei ta tao matak mae, Manetualain koa ei, do taa. Naa te Ndia naa, Manetualain! Ta hambu laen bali. Dadi mete ma ei ta tao matak neu Ndia, talo bee de ei bisa mamahere neun?

45Boso duꞌa mae, Au ndia ndae salak neu ei nai Au Amang matan. Taa. Mana ndae salak neu ei naa, ndia baꞌi Musa. Naa te ei mamahena neun, nahuu ana ndia fee ei Manetualain Hohoro-lalanen. 46Mete ma ei mamahere tebe-tebe neu Musa, neu ko ei oo mamahere neu Au boe. Huu ana surak laꞌe-neu Au. 47Tehuu ei ta mamahere tebe-tebe neu hata fo ana surak, talo bee fo ei mamahere hata fo Au kokolak? Ta bisa dadi, hetu!”

Manetualain Dede'a-kokolan: Hehelu-bartaa Beuk no Tutui Makasososak

© Wycliffe Bible Translators, Inc. with  (UBB) Unit Bahasa dan Budaya

More Info | Version Index